Ommen wapent zich met Meld Misdaad Anoniem tegen drugslabs in buitengebied, ‘Je kunt maar één keer nee zeggen’

Ommen – Na verschillende campagnes om bezitters van lege stallen en loodsen in het buitengebied te waarschuwen voor drugscriminelen, wapent de gemeente Ommen zich samen met de politie en andere gemeenten in IJsselland nu met Meld Misdaad Anoniem. Dagelijks worden in Nederland drugslaboratoria, chemicaliën of drugsafval aangetroffen. Het merendeel daarvan in het buitengebied. Met regelmaat worden eigenaren van loodsen en stallen benaderd door criminelen omdat de ruimten aantrekkelijk zijn om drugs te produceren. De verwachting is dat die vraag de komende jaren, als meer en meer agrariërs stoppen, alleen maar toeneemt. Vanwege de enorme impact op een buurt of bedrijf heeft dit hoge prioriteit bij de gemeente.

Bedreigingen

De gemeenten zien dat de drugscriminaliteit vanuit het zuiden langzaam maar zeker meer richting het noorden trekt, en steeds vaker bovenmatige interesse wordt getoond in lege opstallen. De locaties liggen vaak afgelegen en niet alle verhuurders zijn zich bewust van de risico’s. Inwoners die al dan niet te goeder trouw een loods hebben verhuurd, en er na een tijdje achter komen dat die gebruikt wordt voor criminele zaken, durven vaak niet naar de politie te stappen. Door bedreigingen richting de verhuurders of een zwijgcultuur onder getuigen blijven misstanden soms lang onzichtbaar.

In de zomer van 2018 werd er in het buitengebied van Junne drugsafval gedumpt. Foto ter illustratie.

Burgemeester Vroomen van Ommen en tevens regionaal portefeuillehouder Veilig Buitengebied regio IJsselland vindt het belangrijk dat ondernemers en bewoners weten van de risico’s. “Het is belangrijk om baas in eigen bedrijf te blijven. Ik ben me ervan bewust dat ondernemers, als het even minder gaat met het bedrijf, in de verleiding kunnen komen om ruimte te verhuren aan onbekenden. Want dan is elke vorm van inkomsten immers meegenomen. Maar het is van groot belang hierin alert te blijven”, zegt Vroomen. “Als je één keer ja zegt, kom je er niet meer vanaf. Met alle gevolgen van dien voor jezelf en je gezin. Zeg dus nee tegen alle criminele activiteiten in het buitengebied.”

Campagne

Daarom start de gemeente Ommen samen met tien andere gemeenten in IJsselland een campagne met Meld Misdaad Anoniem, waarmee inwoners worden opgeroepen om verdachte situaties en drugcriminaliteit te melden. De campagne genaamd ‘Tijdelijke huurders in jouw buurt?’ moet uitkomst bieden om de lage meldingsbereidheid omhoog te krijgen. De gemeente krijgt daarbij steun van verschillende lokale partners die zich willen inzetten om het buitengebied veilig en leefbaar te houden, zoals landbouworganisaties, natuurbeheerders en het waterschap.

De provincie ondersteunt de aanpak ook van harte. “In Overijssel moet iedereen veilig en ontspannen kunnen leven. Criminele activiteiten dulden wij daarom niet. Goede samenwerking is noodzakelijk in de aanpak. Tussen de overheid en verschillende organisaties, maar zeker ook met onze inwoners. Daarom vraag ik iedereen met klem vermoedens van illegale activiteiten direct te melden, als het nodig is anoniem. Meldingen van getuigen -vooral in het buitengebied- zijn onmisbaar”, aldus Andries Heidema, Commissaris van de Koning.

Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem is een meldpunt waar burgers anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit en misdaad. Naast geweldsmisdrijven, bijvoorbeeld ook van drugscriminaliteit. Het meldpunt heeft geen verband met de politie, en de anonimiteit wordt gegarandeerd doordat er in de telefooncentrale geen nummerweergave mogelijk is. Verder neemt de meldlijn geen gesprekken op, en wordt er behalve de informatie niks genoteerd. Iedereen kan een melding doen via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. In 2020 kwamen er in Overijssel ruim 1.500 meldingen binnen, elf daarvan in Ommen.

Keurmerk Veilig Buitengebied

Naast de start van de campagne van Meld Misdaad Anoniem, werken alle gemeenten binnen IJsselland aan een Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB). Dit onderstreept de samenwerking die binnen IJsselland is aangegaan om criminaliteit in het buitengebied met lokale partners stevig aan te pakken. Aan de campagne met Meld Misdaad Anoniem doen alle gemeenten in IJsselland mee, te weten Ommen, Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Zwolle, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Dalfsen en Hardenberg.