Ommen van start met ANWB AutoMaatje

Ommen – Vanmiddag zijn Wijz Welzijn, ANWB en de gemeente Ommen samen gestart met ANWB AutoMaatje in Ommen. ANWB AutoMaatje Ommen is bedoeld voor inwoners van de gemeente Ommen met een hulpvraag op het gebied van vervoer. Het is bedoeld als aanvulling op de bestaande vervoersvoorzieningen. Het is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren.

De vrijwilligers gebruiken daarvoor hun eigen auto. Hierdoor helpen deze vrijwilligers hun plaatsgenoten om zo lang mogelijk mobiel te blijven en deel te blijven nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. AutoMaatje bemiddelt voor bijvoorbeeld een ritje naar de dokter, apotheker, fysiotherapeut of ziekenhuis. Maar ook ritjes om boodschappen te doen, bezoek aan de kapper of een ritje naar een plek met dierbare herinneringen. Een mooi bijproduct is dat de ouderen aanspraak krijgen. Eenzaamheid onder ouderen is nog steeds een groot probleem. Het aanmelden voor ANWB AutoMaatje is gratis. De gebruikers betalen wel een kleine onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer per rit aan de vrijwilliger.

Gerard Geerts (r.) kreeg als eerste chauffeur een symbolische deelnemers kaart overhandigd uit handen van Ivonne Saueressig van Wijz Welzijn. v.l.n.r. Gerard van den Bos, Ko Scheele, Ivonne Saueressig.
Gerard Geerts (r.) kreeg als eerste chauffeur een symbolische deelnemers kaart overhandigd uit handen van Ivonne Saueressig van Wijz Welzijn. v.l.n.r. Gerard van den Bos, Ko Scheele, Ivonne Saueressig.

Het officiële startsein werd gegeven door wethouder Ko Scheele in de griffiekamer in het gemeentehuis van Ommen in het bijzijn van vrijwilligers, programma manager Gerard van den Bos van de ANWB en sociaal cultureel werker Ivonne Saueressig van Wijz Welzijn. Scheele overhandigde een eerste symbolische deelnemerskaart aan deelnemer Jan Koggel, ook de eerste vrijwillige chauffeur Gerard Geerts kreeg een symbolische deelnemerskaart. Na het overhandigen van de deelnemerskaarten werd een eerste rit gereden vanaf het gemeentehuis.

v.l.n.r. Jan Koggel, Gerard Geerts
De eerste deelnemer Jan Koggel (l.) samen met zijn symbolische deelnemers pas bij chauffeur Gerard Geerts (r.) in de auto.

Al dit gebeurde onder het toeziend oog van Henk Coree. Coree bracht het initiatief van de ANWB onder de aandacht bij de wethouder die direct enthousiast was. “Ja dat gaan we doen” was de reactie van Scheele volgens Henk Coree. Nadat de wethouder enthousiast was gemaakt werd Wijz Welzijn gevraagd om de coördinatie op zich te nemen.

Wanneer inwoners gebruik willen maken van AutoMaatje kunnen zij zich telefonisch melden bij Wijz Welzijn. Die hebben dan een bestand met vrijwillige chauffeurs die bereid zijn om de minder mobiele plaatsgenoten te rijden. Bij het bellen krijgt de aanvrager ook direct een kostenindicatie.

Inwoners van de gemeente Ommen die beschikken over een auto en die het leuk vinden om, op aanvraag af en toe, een minder mobiele plaatsgenoot te helpen door hem of haar ergens naar toe brengen kunnen zich ook melden bij Wijz Welzijn.

Bijna de helft van de Nederlands gemeenten heeft bij de ANWB informatie aangevraagd over het samen opstarten van een lokaal AutoMaatje project. Uiteindelijk wil de ANWB toewerken naar een landelijk dekkend netwerk. De ANWB wil er met AutoMaatje aan bijdragen dat iedereen met plezier onderweg kan zijn en dat ouderen niet weken aan huis gekluisterd zitten.