Ommen brengt eerste ‘stenen voor hoop’ bij Gereformeerde Kerk

Ommen – In de Paasdienst van PKN Ommen van vandaag staat de hoop centraal. Toen de drie voorgangers de gezamenlijke paasdienst gingen voorbereiden, groeide het idee om samen te bouwen aan hoop door een monument op te richten. “Een herinnering aan de coronatijd waar we nu volop in zitten, de tijd die ons zwaar valt maar waarvan we hopen dat die ook weer voorbij zal gaan”, aldus de initiatiefnemers. Er is gekozen om daarvoor ‘stenen van hoop’ te verzamelen. Dit is een uitvloeisel van het paasevangelie van de opstanding van Jezus. Waarin het gaat om de steen voor het graf van Jezus die het nieuwe leven niet kon tegenhouden. De steen, zo zwaar en definitief, moest wijken en kreeg daarmee een nieuwe betekenis: die van hoop.

Dienst

De dienst van vandaag is gisteren opgenomen en wordt vanavond uitgezonden via Vechtdal Leeft TV. De drie voorgangers hebben de eerste stenen met daarop een woord, zin of symbool van hoop al neergelegd. Burgemeester Hans Vroomen legde daar als eerste ‘burger’ zijn steen met hoopvolle boodschap neer; daarop geschreven staat ‘samen erdoorheen’. Dit moment werd eerder deze week al opgenomen en is verwerkt in de uitzending.

De drie predikanten Karel Hazeleger, Hans Baart en Kest Jelsma van de protestante kerken roepen de inwoners van Ommen, wel of niet kerkelijk, op om de komende tijd hun steen van hoop daar aan toe te voegen. En de eerste ‘stenen voor hoop’ liggen inmiddels dan ook al voor de ingang van de Gereformeerde Kerk aan de Bouwstraat. Op de stenen staan tal van verschillende woorden, zinnen of symbolen geschreven of getekend.

Monument

De stenen blijven liggen tot er weer een fysieke kerkdienst mogelijk is. Pas dan zullen de stenen worden verzameld. De kerkgemeenschappen hebben het idee om met al deze stenen een monument te gaan maken als blijvende herinnering aan de coronacrisis. Over de locatie en de vorm daarvan wordt nog nagedacht, maar het gemeentebestuur staat in ieder geval positief tegenover het plan. “We gaan er eerst met elkaar maar eens voor zorgen dat er veel stenen komen te liggen.” De kerkgemeenschappen vragen mensen om mee te denken over hoe dit monument vorm moet krijgen.