Omgekeerde vlaggen in Ommen mogen voorlopig blijven hangen, maar moeten met week wel weg uit bebouwde kom

Ommen – Net zoals in vele omliggende plaatsen de afgelopen weken al gebeurde zijn gisteravond en afgelopen nacht ook in Ommen talloze omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Vooral geconcentreerd op de Hessel Mulertbrug en de wegen daaromheen is menig lantaarnpaal voorzien van de driekleur. Maar ook buiten de bebouwde kom, en bij de provinciale wegen in de gemeente zijn vlaggen te zien.

Dit als welbekend protestteken tegen de stikstofplannen van het kabinet. De omgekeerde vlag verscheen voor het eerst in 2019 bij boerendemonstraties in Den Haag, en dook vervolgens ook op bij demonstraties tegen het coronabeleid en de overheid. Het is een teken dat stamt uit de zeevaart: een omgekeerde vlag betekende vroeger dat het schip in nood verkeerde.

Dalfsen

Buurgemeente Dalfsen maakte gisteren bekend dat het de vlaggen die daar aan gemeentelijke eigendommen hangen weg wil hebben. De mensen die de vlaggen hebben opgehangen worden opgeroepen dit zo snel mogelijk te doen, anders doet de gemeente dat. De vlaggen zouden verkeersonveilige situaties veroorzaken; en zijn bovendien verboden volgens de Algemene Plaatselijke Verordening.

Of dit nieuws van gisteren de aanleiding vormde om nog diezelfde avond in Ommen op stap te gaan is gissen; evenals wie de initiatiefnemers van de actie zijn of waar zij vandaan komen. Hoewel Dalfsen relatief onverbiddelijk reageerde geeft Ommen -ondanks dat het hier op deze manier ook verboden is- wel wat meer ruimte voor de protestactie; de vlaggen mogen voorlopig blijven hangen.

“Er is begrip voor de actie van de initiatiefnemers. Een agrarisch bedrijf is meer dan een inkomstenbron. Het is ook emotie en betrokkenheid; een manier van leven. Omdat wij aannemen, dat de vlaggen dit onder de aandacht willen brengen zijn zij nog niet verwijderd”, zegt burgemeester Hans Vroomen. Wel doet hij de oproep aan de verantwoordelijken van de actie om de vlaggen in de bebouwde kom met een week -uiterlijk 21 juli- weer weg te hebben gehaald.

Disrespectvol

“Dat neemt niet weg, dat wij ook het signalen van ongenoegen ontvangen van inwoners over deze omgekeerde vlaggen. Dit begrijp ik ook”, meldt Vroomen. Hoewel de meeste inwoners van Ommen de omgekeerde vlaggen geen aanstootgevend symbool vinden, zijn er ook mensen die -ongeacht of ze de boeren wel of niet steunen- de actie met omgekeerde vlaggen onfatsoenlijk noemen.

Het Nationaal Comité Veteranendag benadrukt het recht op demonstratie, maar is tegelijkertijd niet te spreken over het over het ‘omgekeerde’ gebruik van de nationale vlag. “Die blauw-wit-rode vlaggen voelen als een belediging van allen die -soms het hoogste- offer brachten voor ons land”, schrijft het comité. Ook op social media uitten veteranen of nabestaanden van gesneuvelde militairen hun ongenoegen, en noemen ze het omgekeerd vlaggen ‘ondoordacht’ en ‘disrespectvol’.

“Wij zoeken dan ook een balans in het omgaan met deze actie”, benadrukt Vroomen. De vlaggen die werden opgehangen in de vlaggenmasten bij het gemeentehuis en het DOEK zijn vanmorgen direct verwijderd. “Een actie als deze past niet bij openbare gebouwen.” Om toch ruimte te geven aan de uiting van de initiatiefnemers, wil de gemeente Ommen de komende week het publieksvriendelijke protest wel toestaan.

Week

Burgemeester Vroomen heeft dan ook besloten dat de omgekeerde vlaggen binnen de bebouwde kom zijn toegestaan tot en met volgende week donderdag 21 juli. Wanneer die vlaggen dan nog niet zijn weggehaald zal de gemeente ze verwijderen. Het gaat daarbij vanzelfsprekend alleen om de vlaggen die zijn opgehangen aan gemeentelijke eigendommen; zoals lantaarnpalen. Het is eenieder vrij om een vlag op welke manier dan ook op te hangen op hun eigen terrein.

De vlaggen in het buitengebied mogen vooralsnog blijven hangen van de burgemeester: “De stikstofplannen hebben vooral invloed op de bewoners en bedrijven in de buitengebieden. Daarom hoeven de vlaggen aan publieke eigendommen hier voorlopig nog niet te worden verwijderd. Mits zij geen gevaar vormen voor het verkeer. Wel vraag ik de initiatiefnemers om zich te melden, zodat we samen het gesprek aan kunnen gaan over het vervolg en het afronden van de actie.”