Omgekeerde vlaggen in bebouwde kom na week weggehaald door gemeente

Ommen – De omgekeerde Nederlandse vlaggen die vorige week in de nacht van woensdag op donderdag werden opgehangen in Ommen zijn verwijderd. Op die bewuste avond en nacht werd verscheidend stuk wegmeubilair -voornamelijk naast drukke invalswegen- voorzien van de driekleur. Ook buiten de bebouwde kom, en bij de provinciale wegen in de gemeente werden vlaggen opgehangen.

Vorige week donderdag 14 juli bleek menig stuk wegmeubilair te zijn voorzien van omgekeerde Nederlandse vlaggen.

De omgekeerde vlag is inmiddels voornamelijk het welbekende protestteken geworden tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het teken verscheen voor het eerst in 2019 bij boerendemonstraties in Den Haag, en dook vervolgens ook op bij demonstraties tegen het coronabeleid en de overheid in het algemeen.De gemeente Ommen liet op 14 juli, de dag dat de vlaggen het eerst in de zon wapperden, weten enigszins ruimte te bieden voor de actie; ook al is deze verboden volgens de Algemene Plaatselijke Verordening.

“Er is begrip voor de actie van de initiatiefnemers. Een agrarisch bedrijf is meer dan een inkomstenbron. Het is ook emotie en betrokkenheid; een manier van leven. Omdat wij aannemen, dat de vlaggen dit onder de aandacht willen brengen zijn zij nog niet verwijderd”, zei burgemeester Vroomen vorige week donderdag. Toch was er, net als elders in het land, niet van iedereen begrip voor de actie.

Disrespectvol

Veteranen of nabestaanden van gesneuvelde militairen uitte via social media hun ongenoegen, en noemden het omgekeerd vlaggen ‘ondoordacht’ en ‘disrespectvol’. Het Nationaal Comité Veteranendag benadrukt het recht op demonstratie, maar is tegelijkertijd niet te spreken over het over het ‘omgekeerde’ gebruik van de nationale vlag. “Die blauw-wit-rode vlaggen voelen als een belediging van allen die -soms het hoogste- offer brachten voor ons land”, deelde het comité vorige week.

“Dit begrijp ik ook”, zei Vroomen vorige week. Om een balans te vinden in het omgekeerde vlag gebruik besloot de gemeente een week de ruimte te geven aan de uiting van de initiatiefnemers. Wel deed hij de oproep aan de verantwoordelijken van de actie om de vlaggen in de bebouwde kom uiterlijk 21 juli weer weg te hebben gehaald. Anders zou de gemeente dit gaan doen.

Ook deed Vroomen de oproep gedaan aan de initiatiefnemers om zich te melden bij de gemeente, om samen het gesprek aan te kunnen gaan over het vervolg en het afronden van de actie. Maar burgmeester Vroomen deelde afgelopen dinsdag dat de initiatiefnemers nog niets van zich hadden laten horen. We hopen dat initiatiefnemers zich melden, of de vlaggen zelf weghalen”, zei Vroomen toen.

Ultimatum

Maar de tientallen omgekeerde vlaggen hingen vanmorgen -de dag na het gestelde ultimatum- nog steeds verspreid door de gemeente. Zoals waarvoor een week geleden al werd gewaarschuwd, heeft de gemeente vandaag alle vlaggen die binnen de bebouwde kom waren opgehangen verwijderd. “We hebben de gelegenheid gegeven een signaal af te geven, met dat de vlaggen tot donderdag mochten blijven hangen.”

Het gaat daarbij vanzelfsprekend alleen om de vlaggen die zijn opgehangen aan gemeentelijke eigendommen; zoals lantaarnpalen. Het is eenieder vrij om een vlag op welke manier dan ook op te hangen op hun eigen terrein of eigendom.

De vlaggen in het buitengebied mogen vooralsnog blijven hangen van de burgemeester, mits er geen gevaar is voor het verkeer. “De stikstofplannen hebben vooral invloed op de bewoners en bedrijven in de buitengebieden. Daarom hoeven de vlaggen aan publieke eigendommen hier voorlopig nog niet te worden verwijderd”, zei Vroomen vorige week.