Oekraïense kinderen uit Dalfsen krijgen onderwijs in leegstaande school in Vilsteren

Vilsteren/Dalfsen – Er zullen binnenkort weer kinderstemmen te horen zijn bij het schoolgebouw in Vilsteren. De gemeente Dalfsen gaat het gebouw gebruiken voor ‘nieuwkomeronderwijs’ aan Oekraïense kinderen die in die gemeenten worden opgevangen. Het schoolgebouw aan de Vilsterseweg staat sinds het einde van vorig schooljaar leeg.

Toen sloot de basisschool, die de laatste jaren bekend was als Het Natuurrijk, na zo’n honderd jaar de deuren voorgoed. Het aantal leerlingen zou nog verder zakken, tot onder de landelijke normering. En de aanwas van nieuwe leerlingen zou de komende jaren te weinig zijn om de school nog open te kunnen houden.

Dalfsen

In de gemeente Dalfsen worden zo’n 65 oorlogsvluchtelingen in de basisschoolleeftijd opgevangen. De meesten van hen verblijven op de gemeentelijke opvanglocatie op camping Het Tolhuis, maar deels ook bij gastgezinnen. De kinderen krijgen nu ook al wel onderwijs in kerkgebouw Het Kruispunt, al gaat het daar primair meer om opvang.

“We gaan nu steeds meer doorgroeien naar echt onderwijs. En hebben dus ook een locatie nodig die daar geschikt voor is. Zodat kinderen ook lekker buiten kunnen spelen. En gebruik kunnen maken van de faciliteiten die daar zijn”, zegt verantwoordelijk wethouder Jan Uitslag van de gemeente Dalfsen.

De gemeente zag in de leegstaande school in Vilsteren daar een zeer passende plek voor. Bijkomend voordeel: het schoolgebouw staat zo’n 2,5 kilometer van de primaire opvanglocatie aan dezelfde weg. Reden voor Dalfsen om aan buurgemeente Ommen -de eigenaar van het pand- te vragen of ze het leegstaande gebouw in bruikleen mogen nemen.

Wethouder Bart Jaspers Faijer van Ommen geeft aan dat de gemeente hier graag aan mee wil werken. “Dit is een mooie invulling voor het gebouw, en een mooie samenwerking tussen onze gemeenten”, aldus Jasper Faijer eerder deze week. “Een mooi voorbeeld van grensontkennend denken in het Vechtdal”, vindt wethouder Uitslag. “We zijn al snel geneigd binnen de eigen grenzen te zoeken. Fijn dat Ommen en het landgoed hieraan mee willen werken.”

Het gebouw zal door de gemeente Ommen voor een marktconforme prijs worden verhuurd aan Dalfsen. Ook het Landgoed Vilsteren -de eigenaar van de grond- heeft zijn instemming verleend. Het schoolgebouw wordt nu gereedgemaakt, en de huidige planning is dat maandag 30 mei de eerste kinderen er naar school zullen gaan. Tot het zover is blijven de kinderen les krijgen in het kerkgebouw in Dalfsen.

Dat het leegstaande pand weer een invulling krijgt kan volgens wethouder Uitslag lokaal op steun rekenen. “Als je een school hebt staan, is het leukste wat je kunt horen natuurlijk kinderstemmen.” Volgens de wethouder is er al eerder gesproken met omwonenden, maar is er ook nog een brief onderweg om hen formeel bij te praten.

Voorzitter John Neeft van het Plaatselijk Belang Vilsteren is tevreden dat het gebouw weer een functie krijgt: “We vinden het vanuit Vilsteren een goede zaak dat het schoolgebouw op deze manier wordt gebruikt voor het geven van onderwijs aan de Oekraïense kinderen, dus we staan er volledig achter.”

Catent

Onderwijsorganisatie Stichting Catent zal mede namens de andere schoolbesturen in de gemeente Dalfsen het verantwoordelijke schoolbestuur gaan vormen. Basisschool Sprankel! uit Lemelerveld zal de leiding krijgen over de school in Vilsteren, en onder de auspiciën van directeur Mariëtte Reimert van die school zal gewerkt worden in Vilsteren. De circa 65 kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar zullen worden verdeeld over de verschillende lokalen.

In het kerkgebouw in Dalfsen wordt het tijdelijke onderwijs mogelijk gemaakt door de inzet van talloze vrijwillige leerkrachten en begeleiders. Een aantal van hen zal straks ook in Vilsteren aan de slag gaan. “Dat was echt meer eerste opvang. We gaan nu meer naar onderwijs, en dat vraagt andere kwaliteiten”, zegt Uitslag. Er wordt nog gezocht naar bevoegde leerkrachten, assistenten en vrijwilligers voor ondersteuning.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de kinderen van en naar de onderwijslocatie zullen gaan. Met één oversteek is in een kleine tien minuten het fietspad naast de Tolhuisweg tot de school af te fietsen. Maar het is niet helemaal in beeld hoe de fietsvaardigheid van alle kinderen is. Het is dan ook niet uitgesloten dat er busjes worden georganiseerd. “Dat is nog even kijken hoe we dat het beste op kunnen lossen. Sommige gezinnen hebben een eigen auto en vinden het fijn hun kinderen zelf te brengen”, zegt Uitslag.

In ieder geval tot de zomervakantie zullen de kinderen van maandag tot en met donderdag les krijgen in de ochtenduren. De gemeente Dalfsen hoopt dat deze lestijden op termijn nog kunnen worden uitgebreid. En hoewel over de exacte duur nu nog niets met zekerheid is te zeggen, geeft de gemeente aan dat het onderwijsaanbod wel een ‘tijdelijk karakter’ heeft.

“Het is natuurlijk sterk afhankelijk van wat in hun thuisland gebeurt. Voor de opvang bij Het Tolhuis is in eerste instantie een half jaar afgesproken, met de optie om te verlengen”, licht Uitslag toe. Het is de verwachting dat, als de oorlog en opvang nog lang duurt, de kinderen die nu in Dalfsen worden opgevangen op termijn kunnen doorstromen naar regulier onderwijs bij bestaande scholen.