Nog geen uitslag over fusie OZC en OVC’21, nieuwe stemming op 22 februari

Ommen – Gisteravond is er gestemd over de fusie van de voetbalverenigingen Ommer Voetbal Club ‘1921 en Ommer Zaterdag Club. In de statuten van OVC ’21 staat dat 75% van de stemgerechtigde leden moet stemmen bij een ledenraadpleging. Van de 346 stemgerechtigde leden brachten 241 hun stem uit. Het quorum van 259 werd dus met 18 stemmen niet gehaald. Dit betekent dat er geen rechtsgeldige besluiten konden worden genomen.

Daarom zal er op de avond van maandag 22 februari opnieuw een digitale algemene ledenvergadering worden belegd, met dezelfde agenda als gisteren. Daarbij is er alleen voor OVC’ 21 een nieuwe stemronde. De leden die mogen stemmen krijgen op 19 februari hun stemcode. Bij die stemronde gelden dan andere regels. Ook als er door minder dan 75% van de leden een stem wordt uitgebracht tussen 10:00 en 22:00, zullen er met de uitslag nu wel rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

Bij OZC werden wel genoeg stemmen uitgebracht. Tot de uitslag op 23 februari bekend wordt gemaakt zal de uitslag van OZC in de kluis van de notaris worden bewaard, en niet bekend worden gemaakt. De notaris maakt in het bijzijn van de beide voorzitters en de voorzitter van de Stuurgroep de definitieve uitslag van de stemming van zowel OVC ’21 als OZC bekend tijdens een gezamenlijke live streaming bijeenkomst op 23 februari om 19.30 uur. Alle leden krijgen ’s morgens een link toegezonden van deze digitale bijeenkomst, om zo aanwezig te kunnen zijn.