Nieuwe wethouders voor komende vier jaar geïnstalleerd

Ommen – Tijdens een extra raadsvergadering vanavond zijn de nieuwe wethouders van Ommen voor de komende periode geïnstalleerd. Alice van den Nieuwboer (CDA), Bart Jaspers Faijer (CU) en Leo Bongers (LPO) zullen samen met burgemeester Hans Vroomen de komende vier jaar het college van burgemeester en wethouders vormen. De twee laatstgenoemden waren afgelopen periode ook al wethouder in Ommen, Van den Nieuwboer is de opvolger van wethouder Ko Scheele en een nieuwkomer in het college.

Vorige week werd door de drie coalitiepartijen LPO, CDA en de ChristenUnie het coalitieakkoord ‘Bouwen aan de toekomst’ al ondertekend. Dat akkoord -op hoofdlijnen volgens de partijen- werd vanavond ook aan de gemeenteraad overhandigd. Die toonde zich over het algemeen tevreden met het akkoord. Meerdere fracties gaven aan verschillende punten te herkennen, deels ook omdat ze al eerder door de raad zijn besproken.

Griffier Dick van der Harst gaat rond met de stembus.

Toch werd ook wel wat kritiek geuit. De tendens van de partijen die geen deel uitmaken van de coalitie is dat de inhoud bij sommige punten bijzonder vaag en ruim beschreven is, met af toe lastige begrippen en veel ruimte voor interpretatie. Met onduidelijkheden tot gevolg. Verder werd het een ‘gemiste kans’ genoemd dat de andere raadsfracties eigenlijk niet betrokken werden in de totstandkoming, en van het akkoord moesten horen via een persbericht.

Burgemeester Hans Vroomen neemt de eed af van wethouder Bart Jaspers Faijer (CU), met rechts naast hem wethouders Alice van den Nieuwboer (CDA) en Leo Bongers (LPO).

Installatie

De intrede van Van den Nieuwboer (CDA) als wethouder kon op steun van de voltallige raad rekenen, met louter stemmen voor. Bij Bongers (LPO) waren er twee stemmen tegen. Evenveel stemmen tegen werden uitgebracht voor Jaspers Faijer (CU), met voor hem ook een blanco biljet. Ongeacht was er een ruime meerderhoud voor alle wethouders; dus konden Van den Nieuwboer en Bart Jaspers Faijer de eed afleggen, en Bongers zijn verklaring en belofte.

v.l.n.r. Burgemeester Hans Vroomen, en wethouders Bart Jaspers Faijer (CU), Leo Bongers (LPO) en Alice van den Nieuwboer (CDA).

De komende vier jaar zullen zij samen met de burgemeester aan de slag gaan met de verschillende portefeuilles. Wethouder Jaspers Faijer zal zich gaan inzetten voor armoedebestrijding en werk en inkomen, openbare ruimte, gemeentelijke eigendommen, ontwikkelingsperspectieven landelijk gebied, landbouw, duurzaamheid en klimaat. Alice van den Nieuwboer (CDA) gaat zich bezighouden met jeugdzorg, Wmo en inclusiviteit, onderwijs, sport en cultuur, vitale kernen, wonen, verkeer en mobiliteit.

v.l.n.r. Wethouders Bart Jaspers Faijer (CU), Leo Bongers (LPO) en Alice van den Nieuwboer (CDA).

Wethouder Bongers neemt financiën, centrum, bedrijven en bedrijventerreinen, recreatie en toerisme en de implementatie en uitvoering van de omgevingswet op zich. Door de benoeming van raadslid naar wethouder komt Bongers zijn plaats in de gemeenteraad vrij. Deze plek wordt opgevuld door Ron de Wit, die vanavond tijdens de extra vergadering ook is benoemd.