Nieuwe wethouders geïnstalleerd, twee nieuwe en één oudgediende

Ommen – De drie wethouders die de volgende termijn zullen dienen in de gemeente Ommen zijn vanavond tijdens een speciale raadsvergadering geïnstalleerd. Voordat de wethouders werden geïnstalleerd is het bestuursakkoord 2018-2022 ‘Samen Ommen! Voor, door en met de samenleving’ vastgesteld door de raad. Hierop is het nieuwe college op gedragen om uitvoering te geven aan het bestuursakkoord door een compact uitvoeringsprogramma op te stellen dat aansluit op het bestuursakkoord ‘Samen Ommen!’. Ook heeft de raad ingestemd met de intentie om te komen tot de inrichting van het proces voor de ‘Ommer Agenda’.

De raadzaal zat vol tijdens de speciale vergadering.
De raadzaal zat vol tijdens de speciale vergadering.

Uiteraard moest er ook worden gestemd over de installatie van de wethouders. Scheele werd met veertien stemmen voor en drie stemmen tegen benoemd tot wethouder. De kandidatuur van Bongers werd ondersteund met elf van de zeventien stemmen. Voor de benoeming van Jaspers Faijer stemden vijftien van de zeventien voor, waarmee de raad automatisch instemde met de ontheffing van de woonplaatsvereiste voor Jaspers Faijer.

Na deze formaliteiten zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Als eerste legde oudgediende Ko Scheele van het CDA zijn gelofte af waarna hij werd gevolg door de nieuwkomer in Ommen Bart Jaspers Faijer van de ChristenUnie. Na de geloften werd door Leo Bongers van het LPO zijn belofte afgelegd.

Bart Jaspers Faijer

Wethouder Bart Jaspers Faijer was de afgelopen vier jaar wethouder in de gemeente Staphorst toen hij door de ChristenUnie in Ommen werd gevraagd om wethouder te worden in Ommen. “Hoewel ik tot nu toe met veel plezier wethouder ben in Staphorst, wil ik de uitdaging in Ommen niet laten liggen en kies ik ervoor mijn loopbaan daar voort te zetten.” vertelde Jaspers Faijer eerder deze maand. Voordat hij wethouder werd in Staphorst heeft hij jaren in Afrika gewoond voor ontwikkelingswerk. Daarna werkte hij 15 jaar bij de stichting Stimuland in Ommen, waarvan de laatste 7 jaar als directeur.

Ko Scheele heeft al eerder twee termijnen gediend in Ommen en deed dit et einde van de afgelopen periode samen met de waarnemend wethouders Ilona Lagas en Theo Katerberg. Hun beiden hielden vandaag aan het einde van de middag een afscheidsreceptie in het gemeentehuis. Voor Leo Bongers is het de eerste keer dat hij als wethouder dient.

De drie wethouders werden door (in)formateur Compagner ook al informeel voorgedragen tijdens een speciale raadsvergadering op 7 mei.

Met de installatie van Leo Bongers kwam een raadsplek vrij. Deze is direct ingevuld door de volgende op de lijst van de betrokken fractie, Melchior Bauman. Hij heeft eveneens de verklaring en belofte afgelegd.