Nieuwe turborotonde en verbinding naar N36 bij Varsen open voor verkeer

Ommen – Het verkeer kan sinds vanochtend gebruik maken van de nieuwe turborotonde bij Varsen. Daarmee is een deel van de in de afgelopen maanden aangelegde nieuwe verbinding tussen de N340 vanaf Dalfsen en de N48 richting Hoogeveen ook geopend. De N340 wordt hiermee ook enkele kilometers langer, en loopt voortaan door tot aan de rotonde met de N36.

De verwachting is dat in maart 2021 ook de rest van het knooppunt bij Varsen kan worden opengesteld. Tegen die tijd moet de hele weg tussen de N348 (knooppunt Varsen) en de rotonde bij de N36 vernieuwd zijn. “In de eindsituatie kan het doorgaande verkeer bij Ommen over de nieuwe verbinding ongehinderd doorrijden, wat de doorstroming en veiligheid ten goede komt”, meldt de provincie Overijssel.

Werkzaamheden

Afgelopen juli is aannemer VDV in opdracht van provincie Overijssel gestart met de werkzaamheden bij knooppunt Varsen. Er is een nieuwe verbinding tussen de N340 en de N48 gemaakt. Daarvoor werd ook de turborotonde aangelegd, en is er een viaduct gebouwd voor de toekomstige flyover richting Raalte. Naar het noorden toe heeft de oude N48 aan beide zijden een extra rijstrook gekregen, en onder de nieuwe weg wordt aan een fietstunnel gewerkt.

De op- en afritten naar de Balkerweg zijn inmiddels ook aangepast, en de kruisingen zijn vervangen door rotondes. Als laatste onderdeel van de omvangrijke werkzaamheden wordt vanaf maart volgend jaar de Varsenerdijk en de aansluiting daarop gereconstrueerd. Daarvoor ligt een langdurige afsluiting tussen Varsen en Ommen in het vooruitzicht.