Nieuwe plannen voor duurzame energie oplossing Carrousel gaan door

Ommen – Geen pelletkachel zoals eerst het plan was maar zonnepanelen voor het opwekken van warmte en elektriciteit. In combinatie met warmtepompen en twee nog lang niet afgeschreven cv-ketels moet dit voldoende duurzame energie leveren voor het multifunctioneel centrum de Carrousel. Er werd lang over gesproken in de politiek, maar tijdens de raadsvergadering van vanavond kwam dan eindelijk het groene licht. Na opnieuw een uitvoerig debat stemde de gehele raad uiteindelijk in met het voorstel.

Het college van burgemeesters en wethouders kreeg daarbij wel de boodschap mee dat als de beloofde subsidies lager uitpakken of andere financiële veranderingen opduiken de gemeenteraad direct geïnformeerd moet worden. ChristenUnie raadslid Gerard Marsman vond dit eigenlijk een overbodige belofte: “Het lijkt mij niet meer dan normaal als in zulke gevallen de raad geïnformeerd wordt.”

Pellets

VOV-raadslid Gerrit de Jonge uitte zorgen over het voorstel, stoken op houtsnippers of pellets zou prijstechnisch voordeliger zijn, en maar een lage hoeveelheid fijnstof opleveren. Ook waarschuwde hij voor capaciteitsproblemen bij netbeheerder Enexis voor het terug leveren van energie uit grote projecten, waarbij de wijk Dante met name werd genoemd.

Wethouder Bart Jaspers Faijer, die waarneemt voor de afwezige portefeuille houdende collega Leo Bongers, vertelde dat, na navraag bij Enexis, het terug leveren van zonne-energie voor particulieren geen probleem zal gaan worden. Maar dat voor grotere projecten zoals het groeiende multifunctioneel centrum de Carrousel en het DOEK-gebouw vooraf overleg nodig is.

De wethouder gaf aan dat Enexis mondeling heeft aangegeven dat de terug levering vanaf de Carrousel ook geen probleem zou moeten gaan vormen. Bovendien zou een eventuele terug levering volgens de wethouder uiterst minimaal zijn. Ook wees Jaspers Faijer erop dat de overheid werkt aan regels voor hout stoken, waarbij de overheid, en dus de gemeente, een voorbeeldfunctie heeft, en dat juist daarom een pelletkachel geen goed idee is.

2,4 miljoen

Henri Mors, D66 raadslid, wees erop dat de totale investering van het plan nu wordt geraamd op 2,4 miljoen euro, een miljoen meer dan het plan met een pelletkachel dat begin vorig jaar werd voorgesteld. Hilbert Moerman van de PvdA merkte op dat een duurzamer systeem volgens hem ook duurder mag zijn, maar vroeg zich vooral af wie het zal gaan betalen. Ook de coalitiepartijen CDA, LPO en de ChristenUnie maakten zich zorgen over de kosten.

Jacqueline Tuinbeek van het CDA uitte zorgen over de SDE-subsidie. Het CDA heeft de indruk dat genoemde financiële voordelen in het voorstel rooskleuriger worden gepresenteerd dan dat in de werkelijkheid zal worden genoten. De hoogte van een dergelijke subsidie wordt jaarlijks gebaseerd op het opgewekte vermogen en de gasprijs op dat moment. “Hierdoor zal de werkelijk verkregen subsidie bijna altijd lager uitvallen dan de maximaal toegezegde hoeveelheid subsidie”, meende Tuinbeek.

Wethouder Jaspers Faijer vertelde dat het subsidiebedrag uit het voorstel al mondeling is toegezegd, waarbij wel als voorwaarde geldt dat het project vóór april 2020 gerealiseerd moet zijn. Het maximumbedrag voor de subsidie is 345.000 euro; dit komt neer op een jaarlijks subsidiebedrag van 30.000 euro.