Nieuwe afspraken voor huren van woning in Ommen

Ommen – Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang, woningstichting Vechtdal Wonen en gemeente Ommen bundelen hun krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen. Hiervoor tekenden zij vandaag de prestatieafspraken voor 2020. “Een goed en betaalbaar huis in een leefbare buurt, is voor ons allemaal belangrijk. Maar dat is in de huidige woningmarkt niet voor iedereen makkelijk te bereiken. Vechtdal Wonen en Verenigd Huurbelang hebben daarom met ons afspraken gemaakt over de bouw van nieuwe huurwoningen en verduurzamen van bestaande huurwoningen. In deze afspraken is ook opgenomen dat de huur van deze woningen betaalbaar moet blijven”, zegt wethouder Bart Jaspers Faijer.

“Vechtdal Wonen gelooft in een netwerksamenleving. Hiermee willen we bereiken dat iedereen een thuis vindt en zich thuis voelt in de Ommer samenleving. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen onze kerntaak. Mogen of kunnen we samen met onze huurders, gemeente en overige partners de woonmogelijkheden in Ommen verbeteren, dan doen we dat. Deze prestatieafspraken zijn daar een goed voorbeeld van”, vult Martijn Rink aan, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen.

Foto: gemeente Ommen

Henk Schrijver, voorzitter Verenigd Huurbelang: “We vinden het belangrijk dat de woningen betaalbaar zijn, ook voor mensen die minder te besteden hebben. De seniorenkorting én ook de nieuwbouw die de komende jaren nog wordt gerealiseerd, zijn daarbij een mooie stimulans. De gemaakte prestatieafspraken weerspiegelen de goede en gelijkwaardige samenwerking tussen de gemeente, Vechtdal Wonen en de Huurdersvereniging. Op deze manier werken we samen aan een thuis voor onze huurders.”

Prettig wonen

De drie partijen zetten zich er samen voor in dat prettig wonen voor iedereen bereikbaar is, voor jong en oud. Huren kan ook een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief zijn voor een koopwoning of juist een tussenstap zijn naar de koopwoning. Er zijn nu afspraken gemaakt over het streven naar kwalitatief goede, betaalbare en passende woningen. Daarom zorgt Vechtdal Wonen voor betaalbare huurprijzen, die passen bij de gezins- en inkomenssituatie van haar huurders.

Verduurzamen

Om het wooncomfort te vergroten en de woonlasten te verlagen gaat Vechtdal Wonen in 2020 meer dan 90 woningen verduurzamen naar energie B-label in onder andere de Vinkenbuurt, De Strangen en Dante. De huur van deze verduurzaamde woningen gaat daarna niet omhoog. In het kader van de CO2-neutraal ambitie voor 2050, werken de partijen vanaf 2020 ook samen aan een warmtetransitievisie, waarin op wijkniveau de mogelijkheden worden beschreven hoe het gebruik van aardgas kan worden vervangen.

Nieuwbouw

Voor een goede balans tussen vraag en aanbod hebben de drie organisaties afgesproken de komende jaren ruim 70 nieuwe huurwoningen te bouwen in De Vlierlanden, Haven Oost en op vrijkomende schoollocaties. Deze eengezinswoningen worden Nul op de Meter (NOM-woningen) en levensloopaanpasbaar gebouwd.

Doorstroming

Mensen blijven langer thuis wonen of worden vaker thuis verzorgd. Hiervoor zijn afspraken gemaakt om de toegankelijkheid van (senioren)woongebouwen en het openbaar gebied rond de woningen te verbeteren. Met de zogenaamde seniorenkorting stimuleert Vechtdal Wonen doorstroming van een eengezinswoning naar een geschiktere seniorenwoning.