Nieuwe aanwas vrijwilligers voor brandweer: wervingscampagne levert zes sollicitaties op

Ommen – De wervingscampagne ‘#watdoejijover4minuten’ van de Veiligheidsregio IJsselland blijkt een relatief succes te zijn. Van 18 oktober tot en met 26 november solliciteerden ruim 100 mensen naar de functie van brandweervrijwilliger; zes daarvan voor het korps in Ommen. De sollicitanten die voldoen aan de voorwaarden, hebben inmiddels een kennismakingsgesprek gehad. Op basis van dat gesprek mogen de geselecteerde kandidaten deelnemen aan de selectiedag. Dan wordt aan de hand van een aantal testen gekeken of het brandweervak bij de kandidaat past. Vervolgens wordt er een definitieve selectie gemaakt.

Deze groep doet vervolgens een aanstellingskeuring om te kijken of zij echt geschikt zijn als brandweervrijwilliger. Met deze keuring is onder andere te zien of de medewerker voldoet aan de bijzondere eisen die het werk stelt, en of het werken in de functie geen ongewenste risico’s voor de vrijwilliger zelf, voor collega’s en voor derden met zich meebrengt. Als de kandidaat de hele selectieprocedure goed doorloopt, wordt hij of zij aangesteld en aangemeld voor de tweejarige opleiding tot Manschap.

Ter illustratie een foto van een inzet voor de Ommer brandweer vrijwilligers.

Informatieavonden

Begin november organiseerde de veiligheidsregio vier informatiebijeenkomsten op kazernes in de regio, waaronder ook in Ommen. Geïnteresseerden kregen daar meer informatie over het traject om vrijwilliger te worden, zowel over de selectie als de opleiding. Maar ook over wat het betekent om vrijwilliger te zijn. De belangstelling was groot; in totaal lieten 102 mensen van zich horen op deze avonden.

#watdoejijover4minuten

Om potentiële brandweervrijwilligers enthousiast te maken, werd de wervingscampagne #watdoejijover4minuten ontwikkeld. Met onder andere posters werd de veelzijdigheid van het vak van brandweervrijwilliger in beeld gebracht. De campagne heeft zijn naam te danken aan de gemiddelde aanrijtijd van vier minuten, die veel posten hanteren. In die paar minuten tijd kan de dag van een brandweerman of -vrouw er ineens heel anders komen uit te zien. Behalve voor Ommen zocht de veiligheidsregio dit jaar vrijwilligers voor 25 posten, waaronder ook voor Balkbrug, Bergentheim, Dalfsen, Hardenberg, Luttenberg en Nieuwleusen.