Nieuw perron station Ommen krijgt vorm, weekend lang geen treinen

Ommen – Het treinstation in Ommen wordt dit weekend niet aangedaan door de blauw-witte treinen van Arriva, maar door touringcars. Vanwege werkzaamheden op, aan en naast het spoor ter hoogte van het station is treinverkeer niet mogelijk.

De contouren van het nieuwe perron worden zichtbaar.

Werkzaamheden

Begin oktober werd begonnen met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van een tweede perroneiland bij het station. Dit weekend worden de keerwanden voor dit nieuwe perron aan de kant van het spoor geplaatst. Tegelijkertijd wordt er dit weekend gewerkt aan het aan het vervangen van de bovenleidingsmasten naar bovenleidingsportalen. Er zullen dan geen pilaren meer op het perron zijn. Het perron wordt voorzien van modern straatmeubilair, met een nieuwe beschutte wachtruimte, houten banken en prullenbakken.

Zijperron

Het bestaande perron heeft niet genoeg capaciteit voor de passagiersstromen van beide richtingen. Uit een onderzoek naar capaciteitsknelpunten op meerdere stations in Nederland bleek dat de breedte van het perron in Ommen niet voldoet aan de norm die door het Landelijke Comité Veiligheid van ProRail wordt aangehouden. Het knelpunt in Ommen werd zelfs als zo groot beschouwd dat er een reëel veiligheidsrisico voor reizigers bestaat.

Het bestaande eilandperron met een bruikbare lengte van ongeveer 180 meter en een breedte van 3,5 meter wordt daarom aangepast naar een zogeheten zijperron voor het spoor richting Mariënberg. Hierbij worden hekken aangebracht aan de kant van het andere spoor. Een soortgelijk perron maar met een breedte van 4,40 meter wordt aan de kant van de parkeerplaats bijgebouwd. Hierdoor worden de reizigers in beide richtingen straks van elkaar gescheiden. De perrons worden zo aangelegd dat passagiers gelijkvloers kunnen in-en uitstappen.

Het nieuw aan te leggen perron loopt naar een wissel die leidt naar het al jaren buiten gebruik zijnde spoor 3. Die wissel en het grootste deel van dit spoor worden verwijderd. Het laatste stuk van het spoor blijft wel liggen, als onderdeel van het recent gerenoveerde kunstwerk ‘Huis van Reizen’ van Rien Monshouwer.

Foto: ProRail

Bussen

Omdat er vlak naast en op het spoor wordt gewerkt kan het station dit weekend niet worden aangedaan door treinen. Vervoerder Arriva zet daarom dit weekend trein vervangend vervoer in met touringcars. Ondanks dat al enkele weken werd aangegeven dat er dit weekend geen treinen zouden rijden was niet iedereen hiervan op de hoogte. Afgezien van wat onduidelijkheid over welke bus in welke richting rijdt lijkt de hinder voor de reizigers minimaal.

De touringcars kennen niet dezelfde toegankelijkheid als de treinen die normaal op de Vechtdallijnen rijden. Voor reizigers in bijvoorbeeld een rolstoel of met een andere beperking wordt daarom een taxiservice aangeboden.

In het weekeinde van 15 tot maandag 18 februari rijden ook geen treinen. Dan worden de werkzaamheden afgerond.