Nieuw parkeerbeleid vanaf zondag, einde aan ontheffingen blauwe zone

Ommen – Vanaf aankomende zondag, de eerste dag van september, wordt het nieuwe parkeerbeleid voor Ommen ingevoerd. Met dit nieuwe parkeerbeleid moet er weer voldoende parkeergelegenheid ontstaan in het centrum. Uit gesprekken die de gemeente had met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bleek dat de nu verdwijnende ontheffingsconstructie voor lang parkeren in de blauwe zone een doorn in het oog was. De ondernemers ergerden zich eraan dat de parkeerplekken voor kort parkeren voor hun winkels de hele dag gevuld waren door ontheffingshouders. Bewoners van het centrum met zo’n ontheffing gaven daarentegen aan dat zij ondanks de ontheffing geen zekerheid hadden van een parkeerplaats dichtbij hun woning.

Om te zorgen dat er genoeg parkeerruimte is voor kort parkeren kwam het college van B&W met een nieuw parkeerbeleid. Hierin worden er niet langer ontheffingen voor de blauwe zone verstrekt aan bewoners van het centrum, maar is er overgegaan naar een parkeervergunningen systeem. De bestaande parkeerplaatsen in en om het centrum hebben nu verschillende functies gekregen, zoals lang en kort parkeren, en parkeerplaatsen alleen voor vergunninghouders.

v.l.n.r. Jan van Elburg van Brasserie Tante Pos, Herman Hermes van de Flater, wethouder Leo Bongers en Ronald Heemskerk van de Jumbo.

Vanmorgen deelde wethouder Leo Bongers symbolisch de eerste kaartjes met plattegronden uit aan vertegenwoordigers van de ondernemers in Ommen. Op de kaartjes staat het nieuwe parkeerbeleid in grote lijnen uitgelegd, met een plattegrond waarop de specifieke parkeerplaatsen staan aangegeven. De ondernemers kunnen hun klanten met de kaartjes op de hoogte brengen van de nieuwe parkeerregels.

Bewoners

Het nieuwe parkeerbeleid betekend voor bewoners van het centrum die een ontheffing hadden dat ze niet langer zo lang als ze willen in de blauwe zone mogen parkeren. De gemeente verleende begin dit jaar voor de ontheffingshouders van destijds, zo’n 100, tijdelijke ontheffingen met een beperkte geldigheidsduur tot 1 september. De gebruikersmogelijkheden voor deze ontheffingen waren ook beperkt; ze waren niet langer geldig op de Varsenerstraat, Vrijthof en op de Markt. De bewoners van het centrum konden voor de invoering van het nieuwe beleid bij de gemeente een aanvraag indienden voor een vervangende parkeervergunning, of kunnen die nu alsnog aanvragen.

19 plekken op de parkeerplaats voor de Rooms Katholieke Kerk aan de Nering Bögelstraat zijn voortaan voor vergunninghouders.

Volgens de gemeente neemt met een dergelijk systeem de zekerheid op een parkeerplaats voor bewoners toe. Rondom het centrum, maar op niet meer dan 250 meter loopafstand, zijn op bestaande parkeerplaatsen 69 plekken gerealiseerd voor vergunninghouders. Het grootste aantal is te vinden op het Beatrixplein, dat met 35 parkeerplaatsen volledig verdwijnt als optie voor bezoekers. Daarnaast gaat het om gedeelten van het Schurinkhof (15 parkeerplaatsen) en de parkeerplaats voor de Rooms Katholieke Kerk aan de Nering Bögelstraat (19 parkeerplaatsen).

Vergunningen

De gemeenten verwacht dat er uiteindelijk meer vergunningen zullen worden verstrekt dan dat er vergunningsparkeerplaatsen zijn. In de hoofdlijnen van het parkeerbeleid wordt geschreven dat de gemeente er van uit gaat de factor 0,7 kan worden toepast. Dit betekent dat circa 70 procent van het huidige aantal ontheffingen wordt omgezet in een parkeervergunning. Ondernemers krijgen, tenzij ze ook bewoner zijn, voor deze parkeerplekken geen vergunning. Uiteraard mogen de bewoners of ondernemers ook gewoon volgens de normale regels gebruik maken van de parkeerplekken in de blauwe zone.

Ondernemers

Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe beleid heeft de gemeenten sinds het begin van dit jaar geen nieuwe ontheffingen voor de blauwe zone verleend aan ondernemers. Met de invoering van het nieuwe parkeerbeleid is de gemeente van plan om zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van ontheffingen voor de blauwe zone aan ondernemers. Slechts in speciale gevallen waarbij een onderneming absoluut niet zonder ontheffing kan functioneren, zoals bij medische beroepen of storingsdiensten, kunnen ondernemers een ontheffing aanvragen.

Illustratie: gemeente Ommen

Kortparkeerders

Bezoekers van het centrum die parkeren in de blauwe zone mogen vanaf zondag maximaal één of twee uur parkeren. Op enkele locaties wordt een blauwe zone ingesteld, of juist opgeheven. Meerdere raadsleden wilden dat de maximale parkeertijden in de blauwe zone afhankelijk van het soort winkels zouden verschillen. Iets waar het college niet achter stond, zij zagen liever uniformiteit; zodat mensen niet onaangenaam verrast worden. Toch is er één plek in het nieuwe parkeerbeleid waar de maximale afwijkt van de rest. De strook parkeerplekken voor Mannenmode Hoogeveen tot slager Veltmaat aan de Varsenerstraat heeft een maximale parkeertijd van één uur gekregen. Met het nieuwe parkeerbeleid moeten er in de blauwe zone voldoende plekken beschikbaar zijn voor kortparkeerders. Langparkeerders kunnen, net als nu, parkeren op de parkeerterreinen Voormars en Den Oordt.

Borden

Tijdens de evaluatie van de oude situatie is gebleken dat er veel verschillen zijn in de bebording. Met het intreden van het nieuwe parkeerbeleid zijn op vele plekken nieuwe borden geplaatst, of vervangen. Daardoor moet het, vooral voor de bezoekers van Ommen, duidelijk worden waar en hoe lang men mag parkeren. Aan de Den Lagen Oordt wordt een parkeerverbod ingesteld. De gemeente gaat het nieuwe parkeerbeleid na de invoering evalueren.