Nieuw havengebouw geplaatst op kade van Vecht

Ommen – Het nieuwe havengebouw van Watersportvereniging De Vechtstreek is vanmorgen met behulp van een grote kraan geplaatst op de kade van de Vecht bij de haven in Ommen. De afgelopen weken werd daar gewerkt aan een verhoogd plateau waarop deze kon komen, dit zodat het gebouw hoog genoeg staat in geval van hoogwater.

Het nieuwe gebouw vervangt het oude onderkomen dat een steenworp verderop op dezelfde kade stond. Dat gebouwtje was te klein geworden, en sterk verouderd. Het paste ook niet meer in het aanzien van de nieuwe haven, die omgeven is door moderne appartementengebouwen en een horecapaviljoen. De sanitaire voorzieningen in het oude gebouw waren ook niet meer toereikend.

Sanitair

De watersportvereniging had al jaren de wens om het oude verblijf te vervangen met een meer functioneel, uitnodigend en toekomstbestendig havengebouw. Na jaren is het dan nu zover, en kan de vereniging het nieuwe havenkantoor met uitgebreide sanitaire faciliteiten binnenkort openen. Om de bouw van de nieuwe havenunit te kunnen financieren heeft de vereniging een derde deel van de kosten als subsidie ontvangen van de gemeente Ommen, daarnaast investeert De Vechtstreek zelf eenzelfde deel, en wordt de rest geleend van het BNG Duurzaamheidsfonds.

Het was nog even spannend of de unit vanwege de corona maatregelen wel in gebruik genomen zou mogen worden. Maar de veiligheidsregio geeft hier na 1 juli toestemming voor. Op de eerste vrijdag van juli vindt de officiële opening plaats.

Vereniging

Watersportsportvereniging De Vechtstreek ligt aan de Overijsselse Vecht, aan de rand van het centrum van Ommen. De leden exploiteren de haven en het havengebouw van de in 1978 opgerichte vereniging in eigen beheer. De haven is eigendom van de gemeente Ommen, en wordt gehuurd door de WSV. Er zijn zo’n veertig vaste ligplaatsen, en dertig ligplaatsen voor passanten. Ook is er een trailerhelling voor het te water laten of uit de vaart halen van boten.

De haven wordt beheerd door drie havenmeesteres die parttime aanwezig zijn. Vrijwel alle leden zijn actief betrokken en helpen met het uitvoeren van verenigingstaken, zoals onderhoudswerkzaamheden. De ontwikkeling van de Watersport en het bijbehorende toerisme gebeurt in nauwe samenwerking met de waterschappen ‘Vechtstromen’ en ‘Drents Overijsselse Delta’.