Nieuw bruggetje over vijver Dante krijgt vorm

Ommen – Het nieuwe bruggetje over de vijver in de Dante heeft vorm gekregen. Aannemer NONAK BV uit Ommen is vorige week begonnen met het verwijderen van het oude in verval geraakte bruggetje. In diezelfde week werd ook gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de nieuwe brug. Deze nieuwe brug werd in delen geprefabriceerd en aangeleverd zodat er zo min mogelijk overlast voor de omgeving was. De nieuwe brugdelen zijn gisteren geplaatst, en de brug wordt nu verder afgewerkt. De werkzaamheden zullen naar verwachting, onder voorbehoud van ontwikkelingen omtrent het corona virus, gereed zijn op 1 mei.

Bruggetje

Het bruggetje gaat over een inham in de meest zuidelijke vijver in de Dante. Die inham zit tussen het Broekdijkje, de Meerkoet en het Roerdomp. Het nieuwe bruggetje is ter vervanging van een vervallen houten bruggetje. Dat oude bruggetje werd aangelegd in 1990. In de zomer van 2017 werd het enkele weken afgesloten nadat bleek dat meerdere planken verrot waren. De gemeente stelde verder onderzoek in om vast te stellen wat de technische staat van de brug was, en voordat de brug weer werd geopend werden er een aantal noodreparaties verricht.

Wethouder Bongers liet vorig jaar weten dat het bruggetje in een dergelijk staat verkeerde dat deze aan het einde van de technische en financiële levensduur is. In plaats van direct opdracht te geven tot vervanging besloot de gemeente de kans aan te grijpen om een participatie traject op te starten. Ongeveer 120 omwonenden lieten toen van zich horen bij een enquête. Daaruit bleek dat het bruggetje vooral recreatief wordt gebruikt. Voornamelijk voor wandelen, maar er wordt ook vanaf het bruggetje gevist en de eenden worden er gevoerd. Bijna 80% van de respondenten van de enquête gaf aan graag te zien dat het bruggetje vervangen zou worden, en zo werd dan ook besloten.

Ontwerp

In oktober vorig jaar werd NONAK BV, onderdeel van de Dunnewind Groep uit Ommen, benaderd door de gemeente Ommen om samen met de gemeente en de buurt een nieuwe brug te ontwerpen. Eind vorig jaar is de vergunning aanvraag gedaan, en in februari dit jaar werd deze verleend. “Wethouder Leo Bongers heeft aangegeven veel waarde te hechten aan het betrekken van inwoners door middel van burgerparticipatie. Vanuit de buurt is een klankbordgroep opgericht die tijdens het proces actief heeft meegedacht en hun wensen kon inbrengen”, aldus projectleider Gert Schutte van NONAK BV.

De gemeente en NONAK hebben samen met deze klankbordgroep een ontwerp opgesteld dat voldeed aan de wensen en paste binnen het gestelde budget. Dit ontwerp komt in grote lijnen overeen met het bruggetje dat het vervangt. Wel zijn er drie plekken in de hekken toegevoegd waar mensen in bijvoorbeeld een rolstoel zonder extra moeite de brug recreatief kunnen gebruiken; onder andere om te kunnen vissen.

Toegankelijkheid

In het ontwerp voor het nieuwe bruggetje werd er wel rekening mee gehouden dat de nieuwe visvoorzieningen voor mindervaliden toegankelijk zouden zijn, echter was in het vervangingsbudget geen rekening gehouden met het verbeteren van de daadwerkelijke toegankelijkheid van het bruggetje. Tijdens het participatietraject kwam naar voren dat de hellingen van de paden die aansluiten op het bruggetje in de oude situatie niet voldoen aan de huidige eisen voor wat betreft toegankelijkheid. De hellingen waren te steil en in die situatie was het voor iemand met bijvoorbeeld een rollator, rolstoel, of scootmobiel bijna niet mogelijk zelfstandig een tocht over de brug te maken.

De omgeving en het Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid (OOG) drongen er bij de gemeente op aan om extra budget beschikbaar te stellen zodat de hellingen aangepast kunnen worden naar de richtlijnen. Volgens de gemeente zou met relatief beperkte aanpassingen de toegankelijkheid verbeterd kunnen worden. Het college besloot daarom om het investeringskrediet van 65.000 euro met 15.000 euro op te hogen. Dit zodat de toeleidende paden aangepast kunnen worden zodat ze voldoen aan de richtlijnen.