‘Natuur Varsenerveld wordt met nieuw beheerplan nog mooier’

Ommen – Een nieuw beheerplan moet ervoor zorgen dat de natuur in het Varsenerveld nog meer kansen krijgt. De eigenaar, pachter en de vereniging Natuur en Milieu Vechtstreek hebben hiervoor een nieuw plan opgesteld, waarbij ook voor de gemeente Ommen een rol is weggelegd.

Woesten Heide

Aanleiding voor het nieuwe plan is de verkoop van het natuurterrein door de gemeente aan Wim van der Heide, die het toevoegt aan zijn landgoed ‘Woesten Heide’. Verschillende maatschappelijke groepen zijn betrokken bij het Varsenerveld. Zo brengt Natuur en Milieu veel natuurkennis en werkkracht in, en zorgt de pachter met koeien voor begrazing. De gemeente Ommen die de omliggende bossen in bezit heeft, en het waterschap en de omwonenden die een sterke band met het gebied hebben en de rust ervan koesteren. En natuurlijk de nieuwe eigenaar die het gebied voor de toekomst wil bewaren.

V.l.n.r. Arend Spijker en Heijn Kuijper namens N&M Vechtstreek, initiatiefnemer Wim van der Heide en wethouder Leo Bongers.

Bouwstenen

Gistermiddag werden de eerste spreekwoordelijke ‘bouwstenen’ voor het nieuwe beheer uitgereikt aan wethouder Leo Bongers namens de gemeente Ommen, pachter Leen Noordergraaf, Arend Spijker en Hein Kuijper namens Natuur en Milieu, Plaatselijk Belang Varsen en Witharen, omwonenden van het gebied, en de plaatselijke historische vereniging. Dit gebeurde in het gebied zelf tijdens een excursie over het landgoed Woesten Heide.

Parel van Salland

Volgens initiatiefnemer Wim van der Heide is de visie om de ‘Parel van Salland’ voor iedereen weer meer glans te geven. In het plan is voor de komende vier jaren het beheer van het Varsenerveld vastgelegd, en wordt er gewerkt aan een 10-jarige visie. Deze wordt opgesteld in samenwerking met Natuur en Milieu en de pachter van het gebied. Hein Kuijper, voorzitter van Natuur en Milieu Vechtstreek, liet weten ingenomen te zijn met het initiatief van de nieuwe eigenaar. “Vooral ook omdat het om een uniek natuurgebied gaat. De natuurgroep heeft een belangrijke stem wat er in het gebied gebeurt” aldus Kuijper. Het plan was ook een voorwaarde van de gemeente bij de verkoop van het gebied. De vrijwilligers van de natuurgroep die het beheer uitvoeren hebben inmiddels ook kennis gemaakt met de nieuwe eigenaar.

Varsener Marke

In het landgoed worden bijna alle landschapstypes die er in de tijd van de Varsener Marke ook waren vertegenwoordigd. Samen vormen ze één landschap, het Varsenerveld. Het is een aaneengesloten natuurgebied met turfkuilen, heide en bosjes, en lage moerasjes naast een droog zandkoppengebied. Struweelsingels zorgen voor de kleinschaligheid, en benadrukken de historische ontginningslagen uit 1826. Bovendien compenseren deze singels de gevelde jonge bosjes op de heide.

Varsenerveld

Het Varsenerveld is een eeuwenoud stukje natte heide dat ooit onderdeel was van duizenden hectare woeste grond ten noorden van Ommen. Tijdens een grote ontginning in de twintiger en dertiger jaren bleef het gebied gespaard. Tot de jaren tachtig werd de heide begraasd door schapen. Toen die verdwenen dreigde het gebied dicht te groeien tot een bos.

Op initiatief van Henk Ruiter uit Ommen is het terrein sinds 1998 aan de vergetelheid ontrukt en is er elk jaar een vrijwilligersgroep van Natuur en Milieu actief in het gebied. Op initiatief van Leen Noordegraaf werd in samenwerking met de gemeente Ommen begonnen met opnieuw het gebied te begrazen toen het dreigde dicht te groeien. Dankzij de combinatie van grazen, maaien en plaggen rendeert het gebied nu uitstekend.

In 2006 deed het Varsenerveld mee aan het televisieprogramma ‘De verkiezing van de mooiste plek van Nederland’ en werd toen tot de mooiste plek van Overijssel verkozen, en behaalde in de landelijke finale een tweede plek.