Motorclub Route 66 wil verhuizen naar Ommerkanaal nabij oprit N48

Ommen – De Motorclub Route 66 zit al jaren gevestigd aan de Witharenweg ten westen van Witharen. Recent is het perceel overgegaan op erfgenamen, daardoor moet de motorclub de huidige locatie verlaten en dus op zoek naar een nieuwe plek. Op aanwijzing van de gemeente Ommen is een perceel naast de noordelijke oprit van de N48, aan het Ommerkanaal West, in beeld gekomen als een mogelijke nieuwe locatie.

Kadaverhuisje

Op het terrein van 4635 vierkante meter staat nu het voormalige kadaverhuisje. Het gebouwtje wordt al vele jaren niet gebruikt en het omheen gelegen naaldbos is vandaag de dag een plek voor hangjeugd; het gebouw is ook bedekt met graffiti. Vier jaar geleden werd het perceel door de gemeente aangewezen om te gaan verkopen. Er werd met enkele gegadigden gesproken over de verkoop van de kavel en hergebruik ten behoeve van stalling en opslag. Ook is de locatie in beeld geweest als plek voor een nieuwe ambulancepost.

Het oude kadaverhuisje op het perceel naast de oprit van de N48.

Verenigingsgebouw

De motorclub zoekt een nieuwe locatie voor een verenigingsgebouw van zo’n 140 tot 200 vierkante meter. Het gebouw zal voornamelijk gebruikt worden voor clubavonden, vergaderingen en als uitvalsbasis voor toertochten. De motorclub wil zich graag vestigen op het perceel, maar dit past niet in het huidige bestemmingsplan.

Het terrein heeft nu de bestemming ‘landschapselement’ binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, waarbij het vooral voor beplanting en andere groenvoorziening gebruikt mag worden. Toch wil het gemeentebestuur een uitzondering maken en het bestemmingsplan aanpassen. Onder meer omdat het de ambitie heeft om voor voldoende accommodaties voor verenigingen te zorgen.

Verkeer

Momenteel is het terrein bereikbaar via een verzakte weg met een oversteek over de oprit van de N48 naar het Ommerkanaal West. Omdat het terrein nu in principe niet wordt gebruikt kan dit op deze manier. Maar als de motorclub zich er zou vestigen is dit geen mogelijkheid meer. De gemeente beschouwt het oversteken van de oprit met optrekkend verkeer ‘niet gewenst’. Zeker niet als een grote groep motorrijders zou vertrekken voor een toertocht.

De eigenaar van een aangrenzend perceel zou wel mee willen werken aan een ander pad naar het perceel. Hiervoor zal ook een nieuwe inrit moeten worden gerealiseerd vanaf de Balkerweg. Iets wat volgens de gemeente wel een uitdaging wordt in verband met het naastgelegen fietspad, maar niet onmogelijk is. Ook zal er een oplossing moeten worden gezocht voor de ontbrekende riolering en nutsvoorzieningen.

Overlast

De gemeente verwacht dat eventuele overlast minimaal zal zijn door de grote afstand tot de weinige omliggende percelen. Daarnaast zal het nieuwe gebouw door de aanwezigheid van veel bomen en struiken grotendeels aan het zicht onttrokken worden. Doordat de locatie vlak naast de verkeersaders N48 en de Balkerweg ligt kunnen de motorrijders makkelijk op pad.

Het voorstel van het ruimtelijk kwaliteitsteam om het nieuwe verenigingsgebouw aan te sluiten bij een bedrijventerrein of sportparken is niet mogelijk omdat er geen kavels beschikbaar zijn. Daarnaast ligt het sportpark naast een woonwijk en loopt de toegangsweg hierlangs. Als grote groepen motorrijders en geregeld langs zouden rijden zou dit mogelijk overlast kunnen geven.

Voorwaarden

De gemeente heeft nog wel als voorwaarden dat er een ruimtelijk kwaliteitsplan wordt opgesteld. Daarnaast moet het gebouw nog worden goedgekeurd door de welstandsarchitect. Het gebouw moet zo klein mogelijk worden gehouden en bij het vrij maken van een open plek voor het gebouw moet de bestaande begroeide uitstraling zo veel mogelijk behouden worden.