Motie voor projectsubsidie natuureducatie op Kinderboerderij aangenomen

OMMEN – Een motie van het CDA, die tijdens de raadsvergadering van gisteravond gezamenlijk met de fracties van de LPO en ChristenUnie werd ingediend, is met 11 stemmen aangenomen; er waren 6 stemmen tegen. De motie is voor het beschikbaar stellen van een eenmalige projectsubsidie voor de Kinderboerderij Ommen.

Tijdens een recent bezoek van het CDA aan de Kinderboerderij gaven de aanwezige vrijwilligers aan graag te willen beschikken over de lespakketten van Natuur en Milieu Educatie Overijssel om hiermee een extra impuls te geven aan hun taak van natuureducatie. “Het CDA is van mening dat de lespakketten een goede invulling zouden zijn op de dienstverlening van de Kinderboerderij en dat de Kinderboerderij hierdoor in staat is een waardevolle bijdrage te leveren aan het natuur- en milieubewustzijn van de gemeente”, aldus CDA-raadslid Jacqueline Tuinbeek.

De lespakketten zijn kosteloos beschikbaar bij een lidmaatschap van de gemeente. De kosten van 5000 euro voor het lidmaatschap van het komende jaar worden nu eenmalig voorzien met een projectsubsidie. De vergoeding voor komende jaren wordt besproken bij de volgende kadernota.

“Natuureducatie is belangrijk voor kinderen in Ommen, en daarnaast: hoe mooi is natuurles op locatie met de dieren om je heen. Met deze motie willen wij dan ook een positieve impuls aan natuureducatie geven en de Kinderboerderij een kans geven om hun educatieve kant te versterken”, aldus Tuinbeek.