Minderjarige vluchtelingen die vanaf maandag in hotel Paping worden opgevangen komen vanuit Maastricht

Ommen – De 48 alleenstaande minderjarige vreemdelingen die vanaf komende week in hotel Paping worden opgevangen komen dan vanuit een andere opvang in Maastricht. De groep jongens in de leeftijden van 14 tot en met 17 jaar zijn afkomstig uit Syrië, Jemen, Ethiopië en Somalië. Burgemeester Hans Vroomen gaf gistermiddag toestemming voor de bijna vier maanden durende crisisnoodopvang na twee dringende verzoeken van de Stichting Nidos, de voogdijorganisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van minderjarige vluchtelingen. De groep komt maandag met een bus naar Ommen.

Dringend

Afgelopen woensdagavond liet de Stichting Nidos weten de mogelijkheid te hebben hotel Paping in te zetten als crisisnoodopvang, en deed bij de burgemeester het verzoek om mee te werken. Maar de burgemeester gaf toen aan een akkoord op dat moment niet passend te vinden. Gisteravond zou de raadscommissie zich namelijk voor het eerst buigen over de veelbesproken eventuele opvang van 100 asielzoekers in de gemeente voor 2 tot 3 jaar. Het dagelijks gemeentebestuur wilde de gemeenteraad toestemming vragen om de haalbaarheid van deze vorm van opvang te gaan onderzoeken, en daarover in gesprek te gaan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Juist met de gedachte om in de toekomst zelf de regie te kunnen voeren bij dergelijke vraagstukken. Maar aan het begin van de vergadering overviel burgemeester Hans Vroomen de raadscommissie met zijn instemmende besluit. Gistermiddag werd namelijk het indringende verzoek gedaan om de beslissing te heroverwegen. De groep minderjarigen werd de afgelopen acht weken opgevangen in de voormalige gevangenis Overmaze in Maastricht. Maar vanaf komende maandag komt de crisisnoodopvang daar ten einde. Er zijn geen alternatieve opvangplekken beschikbaar, en de jeugdigen zouden geen onderdak meer hebben.

Op zoek

Dat gaf uiteindelijk de doorslag in een overleg met het college en het presidium (dagelijks bestuur van de gemeenteraad) om toch in te stemmen met het verzoek. Het Nidos is in heel Nederland met vele andere partijen naarstig op zoek naar (tijdelijke) opvangplekken. Daarom is het onder meer in contact met de Van der Valk groep, die meedenkt over mogelijkheden binnen hun hotelketen en daarbuiten. Hotel Paping kwam vanuit hun netwerk naar voren als mogelijke locatie.

Het overleg over de eventuele langdurige asielopvang is voorlopig van de baan. “Want de gedachte was: regie krijgen op de opvang van asielzoekers. En ja feitelijk laat de situatie nu zien dat we daar even geen regie op hebben, en ik denk dat het goed is ons daar op te beraden”, zei Vroomen gisteravond tijdens de vergadering. De raadscommissie volgde het advies van de burgemeester op om het voorstel nog niet te behandelen.

Hotel

Alle 37 kamers van het hotel zullen worden gebruikt voor de opvang. Of dit heeft geleid tot het annuleren van al gemaakte reserveringen in de komende maanden is onbekend. Hotel Paping verwijst voor alle communicatie naar de gemeente; die daar geen antwoord op heeft. Het in hetzelfde pand gevestigde restaurant Vonck blijft wel voor klanten geopend tijdens de duur van de crisisnoodopvang.

Of er sprake zal zijn van aanpassingen in de opvanglocatie is niet bekend. De jongeren zullen volgens de gemeente verblijven in de ruimtes zoals deze door Paping aan Nidos worden verhuurd. “De gemeente gaat niet over de inrichting en het verdere gebruik van de opvanglocatie. Het hotel helpt bij de opvang en gaat zelf over wat zij aanbieden”, verklaard communicatieadviseur Marije Herder van de gemeente Ommen.

Gezien het om alleenstaande minderjarige vluchtelingen gaat is er extra begeleiding aanwezig. De vluchtelingen die worden opgevangen zijn natuurlijk vrij om het terrein af te gaan. Of hierbij maatregelen zullen komen gezien de relatief jonge leeftijden en de locatie naast een drukke weg is nu niet duidelijk. De verkeersveiligheid zal in ieder geval wel een belangrijk aandachtspunt zijn voor de begeleiding. Hoe een buitenruimte vorm zal krijgen is eveneens nog onduidelijk. Daarover zal de Nidos samen met het hotel en de begeleiding nog in meer detail afspraken maken.

Dagbesteding

De Nidos zal de regie hebben op de locatie, en verzorgd bijvoorbeeld ook de continue beveiliging. Er zullen begeleiders zijn die de gesproken talen spreken, en voor dagbesteding wordt gezorgd. Op termijn zal er onderwijs komen voor de vluchtelingen. “Er wordt voor onderwijs normaal aangesloten bij de dichtstbijzijnde internationale schakelklassen. Vaak zijn er wachtlijsten, dan zal er vervangend onderwijs vanuit de begeleiding worden geregeld”, aldus Herder.

Net zoals bij de vorige keren dat een crisisnoodopvang werd georganiseerd in Ommen zal de gemeente daar uiteindelijk niet zelf de kosten voor dragen. In dit geval is het de Stichting Nidos die betaald, welke op hun beurt weer door de Rijksoverheid worden betaald. Omwonenden hebben op vrijdag 4 november een brief ontvangen van de burgemeester, met daarin een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst op de zaterdag middag.