Meer subsidie voor Voedselbank Hardenberg-Ommen

Ommen – De gemeente Ommen verhoogt de subsidie voor de Voedselbank Hardenberg-Ommen. De Voedselbank Hardenberg-Ommen levert vanaf 2007 voedselpakketten uit aan gezinnen die onder de armoedegrens leven. De voedselbank verhuisde in 2018 van de Zwingel naar een pand aan de Nijverheidsstraat in Hardenberg. Door het toenemende aantal gezinnen dat afhankelijk is van de voedselbank bleek dit nodig. De huur van het nieuwe pand is flink hoger dan de kosten van het oude gebouw. Daarom deed de voedselbank voor het jaar 2019 al een aanvraag voor een tegemoetkoming in de huurkosten. De gemeente Ommen geeft hieraan nu gehoor en verhoogd de subsidie structureel met bijna tweeduizend euro.

Foto: Voedselbanken Nederland

Financiën

De gemeente Ommen heeft de afgelopen jaren elk jaar €3.700,- aan subsidie verstrekt. De totale kosten voor 2019 waren €22.723,80. De gemeente Ommen wordt, net zoals de afgelopen jaren, gevraagd om hiervan een kwart (€ 5.680,95) aan subsidie te verstrekken. De gemeente Hardenberg verstrekt de overige driekwart; deze verdeling is een afspraak uit het verleden. De subsidie van de gemeente Ommen wordt nu structureel verhoogd van €3.700,- naar €5.680,95. Dit gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 2019. De structurele verhoging wordt bekostigd vanuit het Minimabeleid. “Door de subsidie structureel te verhogen kan de Voedselbank haar vrijwilligerswerk beter uitvoeren en heeft zij meer ruimte voor opslag van de voedselpakketten voor het toenemend aantal gezinnen dat afhankelijk is van de Voedselbank (met name in de winter)”, schrijft het college.