Meer geld naar Ommer Bissingh, maar meer welkom

Ommen – De Ommer Bissingh kan voortaan rekenen op een structurele gemeentelijke bijdrage van 20.000 euro. Dat is een verdubbeling van het bedrag waar jaarlijks op gerekend kon worden. Het Bissingh bestuur heeft bij de gemeente aangegeven dat de kosten steeds meer stijgen. De gemeente wil met bestuur een overeenkomst aan gaan voor meerdere jaren. “De Ommer Bissingh is al decennia een begrip in Ommen en omstreken. Het is een belangrijke trekker voor onze lokale economie en onze naamsbekendheid. De Ommer Bissingh is echter ook voor onze eigen inwoners belangrijk en draag bij tot verbinding en sociale cohesie”, aldus het college. Het bestuur van de stichting richt zich ook steeds meer op verbinding en afstemming tussen de verschillende andere evenementen in Ommen. Eerder werden de potjes van de Bissingh gevuld uit de evenementen- en cultuursubsidies, maar daar wil de gemeente van af.

Hoewel het bestuur blij is met de beloofde extra bijdrage, is meer geld welkom. Bissingh-voorzitter Dick Dunnewind sprak afgelopen donderdag avond namens het Ommer Bissingh bestuur in bij de raadscommissievergadering waarbij de kadernota werd behandeld. Hij liet weten dat de stichting blij is met de nu toegezegde 20.000 euro, maar dat er eigenlijk nog wel een schepje bovenop mag. “Het was onze wens al langer, en daar zijn we op zich harstikke blij mee”, vertelde Dunnewind aan de gemeenteraad. “Maar we zouden het bedrag toch graag iets hoger zien.” Hij benadrukte dat sinds de euro is ingevoerd het huidige bedrag van 10.000 euro nooit is geïndexeerd, en dat de Bissingh volledig op sponsorgeld en subsidies draait. “Daar moeten we zuinig op zijn.” Hij sprak ook zijn dank uit voor de medewerking van de Ommer horeca, “een klasse samenwerking”.

Dunnewind vroeg namens het bestuur om de bijdrage te verhogen naar 30.000 euro op een jaarlijkse index. “Voor de toekomst ben je dan klaar.” Het Bissingh bestuur wil het extra geld vooral gebruiken voor borging voor de toekomst. Aangezien de sponsorgelden per jaar flink kunnen verschillen vindt het bestuur dat het tijd wordt voor een extra zekerheid, om de Bissingh dagen te kunnen blijven garanderen. “Het moet gewoon geborgd zijn. De Ommer Bissingh bestaat over vijftig jaar nog, en over honderd jaar ook nog.” Dunnewind vroeg de Ommer politiek om hierin mee te gaan, en te laten zien dat ze samen sterk staan.

Dunnewind legde uit dat ze graag ook een “stapje hoger” willen. Voor de komende openingsceremonie voor het 40-jarige jubileum is bijvoorbeeld Willeke Alberti geboekt, en zijn alle verzorgingshuizen uit de regio uitgenodigd. “Dat kost gewoon geld, laat ik het maar gewoon zeggen. De Bissingh is helemaal gratis; dat is een groot goed waar we heel zuinig op moeten zijn.” vertelde Dunnewind. “Als bezoekers aan ons vragen wat het kost, en ze komen erachter dat het gratis is, wordt het ineens heel druk. Het heeft echt een maatschappelijke functie, daar moeten we zuinig op zijn.” De kadernota wordt op 27 juni tijdens een extra vergadering behandeld door de gemeenteraad.