Meer dan 1000 deelnemers bij SamenLoop voor Hoop Ommen

Ommen – Meer dan 1000 deelnemers uit maar liefst 49 teams nemen dit weekend deel aan de SamenLoop voor Hoop in Ommen. Ommen staat dit weekend in het teken van de bekende 24 uurs-wandelestafette. Bij de openingsceremonie vanmiddag liepen onder warme aanmoediging en applaus van alle aanwezigen mensen die kanker hebben gehad, of nog in behandeling zijn (de eregasten) samen met hun naasten de eerste ronde over het parcours op de atletiekbaan op Sportpark Westbroek. “De openingsceremonie staat voor saamhorigheid en hoop”, aldus de organisatie.

De openingsceremonie werd vanmiddag kort voor twee uur afgetrapt, zodat om klokslag twee uur de 24 uurs klok gestart kon worden. Meer dan honderd vrijwilligers zijn betrokken bij de organisatie van de sponsorloop, waarvan de harde kern -een mannetje of veertig- al een jaar druk bezig is met de voorbereidingen. Iedere vrijwilliger is onderdeel van een speciale commissie, en zorgen er gezamenlijk voor dat de SamenLoop een geslaagd evenement moet worden.

SamenLoop voor Hoop

De SamenLoop voor Hoop is een evenement van het KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. “Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven”, aldus de organisatie. Tijdens het evenement lopen de deelnemers in teams, en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd tenminste één iemand aan het wandelen is. Alle deelnemende teams hebben een eigen tent naast het parcours, waar de deelnemers kunnen uitrusten, en hun ploeggenoten kunnen aanmoedigen.

Onvergetelijk

Indrukwekkende ceremonies, een gezellige braderie, live muziek op een podium en vele andere activiteiten op en rondom het terrein moeten er ondertussen voor zorgen dat het voor zowel de bezoekers, als de deelnemers een onvergetelijk evenement wordt. “De openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een evenement dat niemand onberoerd laat.” Op het terrein staan verder een informatiestand van het KWF, en is er een speelterrein voor de kinderen. Om de deelnemers de nachtelijke uren door te krijgen is er naast de muziek een scala aan gebeurtenissen om de deelnemers wakker te houden, zoals een rollatorloop. De SamenLoop voor Hoop wordt door heel Nederland op verschillende plekken organiseert, en heeft altijd een eigen lokaal karakter.

Voor de eregasten is er een aparte plek waar zij zich even terug kunnen trekken, uit te rusten of te praten. ’s Avonds is er een diner, en de volgende dag een brunch. Echter geheel vrijblijvend en onder het motto ‘alles mag, niets moet’. “Het doel is te zorgen voor een mooie ervaring van steun en saamhorigheid voor iedereen”, aldus de organisatie.

Kaarsenceremonie

Als de avond echt is ingevallen zullen de kaarsen worden aangestoken, de ‘kaarsenzakken’ met daarop een persoonlijke boodschap zullen de atletiekbaan dan verlichten. Tijdens de kaarsenceremonie wordt er geluisterd naar persoonlijke verhalen, met passende muziek. “Een vaak emotioneel moment waarbij iedereen even stil staat om elkaar te steunen en mensen die overleden zijn te herdenken.” De kaarsenceremonie start vanavond om elf uur. Als speciale gasten zullen Ernst-Daniël Smid (66) en zijn dochter Coosje (29) zingen. Rosemarie ‘Roos’ Giesen van der Sluis, zijn vrouw en haar moeder, verloor in 2012 de strijd tegen alvleesklierkanker.

KinderLoop

Tijdens de Samenloop zal op zaterdag tussen vijf en zes de speciale KinderLoop worden verlopen. Tijdens dat uur wordt er met zoveel mogelijk kinderen gelopen om geld in te zamelen voor kinderkanker. Het geld dat opgehaald wordt bij deze KinderLoop gaat naar een onderzoek voor nieuwe medicijnen voor Acute Lymfatische Leukemie bij kinderen van het Prinses Maxima Centrum. Aan het einde van deze KinderLoop zal gelijk het eindbedrag bekend worden gemaakt. Voor, tijdens en na de KinderLoop is er op het terrein een speciaal programma voor kinderen, met een hoop muziek en gezelligheid. Ook zal er aandacht zijn voor het onderzoek waar het geld naar toe zal gaan.

Steentjes

Voor en tijdens de SamenLoop voor hoop kunnen de deelnemers een steentje ophalen dat kan worden voorzien van een boodschap, naam, of beide. Dat steentje kunnen de deelnemers bij zich dragen tijdens het lopen. De één zal bijvoorbeeld symbolisch de naam van iemand die kanker heeft meedragen, of gedenkt een dierbare die de strijd heeft verloren. De ander zal een tekst van hoop of een wens op de steen schrijven. Aan het einde van de loop kunnen de steentjes worden ingeleverd.

Een groep van de vrijwilligers werkt al een tijdje aan plannen voor een monument ter nagedachte van mensen die aan kanker overleden zijn. Het monument moet een plekje krijgen in het centrum van Ommen. In het monument, dat de vorm van een anker moet krijgen, zullen de steentjes worden verwerkt die de deelnemers vandaag en bij zich kunnen dragen. “Op deze steentjes kan iedereen zijn eigen tekst zetten.”

Slot

Morgenmiddag om 14:00 zullen de deelnemers na 24 uur te hebben gelopen, begeleid door sfeervolle muziek, en gehuld in hun paarse shirt, de laatste ronde samenlopen. Aansluitend daarvan zal op het podium het eindbedrag bekend worden gemaakt.

Geld doneren voor het grote doel, geld voor wetenschappelijk onderzoek naar betere behandeling van kanker, kan op rekeningnummer NL35 RABO 01623 77037 t.n.v. SamenLoop voor Hoop Ommen.