LPO grote winnaar, CDA blijft aan zet

Ommen – De LPO is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Ommen. Toch blijft het CDA aan zet in Ommen. Het CDA heeft met 24,5% immers het grootste aantallen stemmen binnen gehaald. De tweede partij werd de LPO met 21,2% van de stemmen. Gevolgd door CU met 17,1 procent van de stemmen en VOV met 14,2 %.

De huidige coalitie, bestaand uit het CDA, VVD, D66 en de PvdA heeft in de nieuwe raad geen meerderheid meer. Het CDA en D66 leveren beiden één zetel in.

In de huidige coalitie is sprake van de kleinst mogelijke meerderheid met 9 zetels in de 17 zetels tellende raad. Op het moment heeft het CDA 5 zetels, de VVD en D66 2 zetels en de PvdA 1 zetel. Hoe de coalitie deze keer uit pakt is nog niet te voorspellen. De LPO en het CDA samen hebben een meerderheid maar ook met bijvoorbeeld de ChristenUnie en aantal andere kleine partijen is een meerderheid te behalen.

Zetelverdeling

De definitieve uitslag en daarmee zetelverdeling van de gemeenteraadsverkiezingen is op vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 uur vastgesteld als volgt.

CDA: 2.228 stemmen (van 5 naar 4  zetels)
ChristenUnie: 1.558 stemmen (van 3 naar 3 zetels)
LPO: 1.935 stemmen (van 2 naar 4 zetels)
VVD: 1.089 stemmen (van 2 naar 2 zetels)
D66: 523 stemmen (van 2 naar 1 zetel)
VOV: 1.290 stemmen (van 2 naar 2 zetels)
PvdA: 488 stemmen (van 1 naar 1 zetel)

Opkomst

Van de 13.875 opgeroepen kiezers kwamen er 9.126 stemmen. De opkomst kwam hiermee uit op 65,77 procent. Het opkomstpercentage in de gemeente Ommen ligt daarmee hoger dan vier jaar geleden. Vier jaar geleden werden er 13.629 stemmers opgeroepen en was de opkomst 64,16%.

Het aantal blanco stemmen steeg van 18 in 2014 naar 30 bij deze verkiezingen. Daarnaast waren 22 biljetten ongeldig, in 2014 waren dit er 20.

Afwijkingen

Bij het stembureau in het Verenigingsgebouw “Irene” in Witharen is één stembiljet te veel uitgereikt met als gevolg dat er in de stembus één stem meer zat dan het toegelaten aantal kiezers. Bij het stembureau in Sportzaal “De Slaghen” werden 974 kiezers toegelaten maar werden er maar 971 stembiljetten aangetroffen in de stembus. Deze stemmen zijn mogelijk verdwenen in de stembus voor het referendum over de Inlichtingenwet.