LPO bezorgd over uitrit werkterrein windpark Veenwieken

Arriën – De Lokale Partij Ommen (LPO) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid bij de uitrit van het werkterrein van het windpark Veenwieken in Arriën. De uitrit van het terrein komt precies uit op de kruising van de Dwarsweg en Schapendijk. Op het verharde bouwterrein zijn bouwketen geplaatst waarin de medewerkers kantoor kunnen houden. De LPO heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeesters en wethouders over de manier waarom het terrein tot stand is gekomen, en over de veiligheid rondom de uitrit van dat terrein.

De uitrit van het terrein komt midden op de kruising uit.

Bouwverkeer

De LPO verwacht dat er veel bouwverkeer vanaf het terrein dat naast de Schapendijk ligt zal komen. Daarmee kunnen gevaarlijke situaties ontstaan op de wegen rondom het terrein, stelt de LPO in de schriftelijke vragen aan het college. De partij wijst in een bericht op social media vooral op de fietsende scholieren naar basisschool de Hoogengraven, en de scholen in Ommen en Hardenberg, die langs het terrein komen om via de Schapendijk de N36 over te steken.

“Het is voor alle verkeersdeelnemers overzichtelijker om de uitrit te laten uitkomen op de Schapendijk of de Dwarsweg, mede door doordat de verkeersintensiteit op deze beide wegen toeneemt (o.a. door vrachtverkeer). Het lijkt de LPO wijs om een en ander nog eens kritisch te bekijken zodat er niet achteraf gezegd moet worden dat dit een leermoment was of dat het niet de schoonheidsprijs verdient”, aldus Gerard Hemmink, fractievoorzitter van de LPO.

Vergunningen

De LPO is benieuwd naar de vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van het terrein. Daarom vraagt de partij aan het college om te controleren of alle aanvragen volgens de geldende procedure hebben plaatsgevonden. Ook wil de coalitie partij weten of de gemeente een omgevingsvergunning heeft verleend voor de bestemming die het terrein nu krijgt.

Als dat niet het geval is wil de LPO dat er handhaving plaatsvindt. Als dat wel het geval is ziet de LPO graag dat de uitrit van het terrein op een ander punt gerealiseerd wordt. Er wordt dan ook aan het college gevraagd of zij bereid zijn om de initiatiefnemers van het windpark te verplichten de uitrit aan te passen. In de vragen aan het college schrijft de LPO dat het terrein niet als zodanig is vermeld in de destijds door de Provincie Overijssel verleende omgevingsvergunning voor het windpark.