Lilou Kleine Staarman nieuwe junior stadsdichter

Ommen – Lilou Kleine Staarman is gisteren officieel benoemd tot de nieuwe junior stadsdichter van Ommen. Wethouder Ko Scheele feliciteerde haar gisteren met haar benoeming en overhandigde een bos bloemen.

Foto: Gemeente Ommen

Stadsdichters

Ommen heeft zijn eigen stadsdichters. In principe wordt elke twee jaar een stadsdichter en een junior stadsdichter gekozen. Zij schrijven en gedichten en dragen deze voor tijdens speciale gelegenheden. De stadsdichters worden ieder jaar ook uitgenodigd voor de landelijke Stadsdichtersdag.

Een stadsdichter schrijft gedichten over de stad en de gebeurtenissen die daar plaatsvinden. De (junior) stadsdichter van Ommen verwoordt, met respect voor de inwoners van Ommen, op een ludieke en kritische wijze de actuele situatie in Ommen.

Erefunctie

Het stadsdichterschap is een erefunctie. Organisaties kunnen de stadsdichters vragen een inspirerend gedicht te schrijven bij een bijzondere gebeurtenis. Maar als een van de stadsdichters zelf geïnspireerd raakt, kan hij/zij ook op eigen initiatief de pen ter hand nemen. Van de stadsdichters wordt verwacht dat zij minimaal vijf gedichten per jaar schrijven. Hiervoor wordt een vergoeding verleend van € 500 per jaar.