Lidl wil huis kopen en slopen voor uitbreiding van winkel

Ommen – De Lidl-supermarkt aan de Schurinkstraat in Ommen is van plan te gaan uitbreiden. Zo heeft vastgoedmanager Paul Pipers van Lidl Nederland laten weten aan de gemeente. Hij heeft een verzoek tot een planologische principe-uitspraak ingediend bij de gemeente.

Uitbreiding

De Lidl is voornemens om het winkeloppervlak van de winkel uit te breiden met 221 vierkante meter, waardoor het totaal van de winkel op 1798 vierkante meter zou komen. De uitbreiding van de winkel zal aan de voorzijde, die evenwijdig loopt aan de Schurinkstraat, plaats vinden. De gemeente geeft aan er vooralsnog van uit te gaan dat de uitbreiding aan de bouwregels zal voldoen. Aangezien de uitbreiding niet hoger zal worden dan het bestaande gebouw komt ook de molenbiotoop niet in het geding.

De uitbreiding van de winkel zal aan de voorzijde, die evenwijdig loopt aan de Schurinkstraat, plaats vinden.

De uitbreiding is volgens de discount supermarktketen nodig omdat de winkelformule niet meer up-to-date is. Bij de verbouwing zal de ‘bake off’ formule worden uitgebreid naar de huidige maatstaven van Lidl. Ook zal er worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de versproducten door de plaatsing van betere en grotere koelcellen. Met de uitbreiding van de winkelruimte moet meer comfort ontstaan voor de klanten door een betere en ruimere verdeling van de producten.

Parkeerplaats

Naast de uitbreiding van het winkelpand wil de supermarkt ook het parkeerterrein uitbreiden met de aanleg van 23 extra parkeerplaatsen. Dit is ook nodig omdat er op de grond van de ‘Facetherziening parkeren Ommen’ voldoende parkeerruimte moet zijn op eigen terrein. Uit berekeningen blijkt dat met de aanleg van de 23 extra parkeerplaatsen hier ruim aan wordt voldaan.

Op het bestaande terrein van de supermarkt is echter geen ruimte meer om extra parkeerplekken aan te leggen. Daarom wil de Lidl de naastgelegen woning, ten zuiden van de supermarkt, opkopen en slopen en de parkeerplaats hierop uitbreiden. De supermarkt heeft met de eigenaren van de woning een (voorlopige) koopovereenkomst gesloten. De bestaande in- en uitritten zullen ongewijzigd blijven.

Het perceel met de woning heeft op het moment als bestemming ‘wonen’. Medewerking aan het plan door de gemeente is dan ook alleen mogelijk met een herziening van het bestemmingsplan. Dit kan pas als de gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben tegen het project.

Sloop woning

De historische bebouwing aan de Schurinkstraat dateert uit de laatste helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw. In de loop der jaren is de straat verder dicht bebouwd. Hierdoor is in de bebouwing een wijde variatie ontstaan in architectuur en formaat. De ambitie van de gemeente is om deze variatie te behouden en wanneer dat kan te versterken. Maar dermate de afstand vanaf het centrum toeneemt wordt de bebouwing grootschaliger. Zoals ook te zien is aan het huidige Lidl-gebouw en de tegenover gelegen voormalige Albert Heijn.

De naastgelegen woning die de grootgrutter na de opkoop wil gaan slopen is gebouwd in 1977. Ondanks dat de Schurinkstraat een oude historische invalsweg is heeft de woning geen historische betekenis. De sloop van de woning sluit dan ook niet op bezwaren van de gemeente.

Akkoord

De gemeente gaat in principe akkoord met de uitbreiding, maar wel onder een aantal voorwaarden. Volgens de gemeente staat namelijk nog onvoldoende vast dat de gebruiksmogelijkheden van de omliggende percelen niet in het geding komen. Hiervoor zal de Lidl de aanvraag nog verder moeten onderbouwen. Uit verder onderzoek naar relevante milieuaspecten, in het bijzonder het geluid, moet ook nog blijken dat er geen belemmeringen zijn om aan het plan medewerking te verlenen. De Lidl wordt daarnaast gevraagd om draagvlak te krijgen door de omwonenden te informeren over het voorgenomen initiatief.