Lezing bij bibliotheek tijdens themamaand ‘Nederland Leest’ over duurzaamheid

Ommen – In november, tijdens de themamaand ‘Nederland Leest’, staat de Bibliotheek in Ommen in het teken van het thema duurzaamheid. Klimaatverandering, milieu, natuur en bewust leven staan hierbij centraal. Samen met het vraagstuk ‘Hoe behouden we onze aarde voor de generaties na ons?’. In deze maand krijgt elke bezoeker van de bibliotheek, lid of niet, een gratis geschenkboek met stukken en verhalen over de natuur van Jan Wolkers.

Foto: Bibliotheek Ommen

Lezing

Klimaatverandering en duurzaam leven zijn nog nooit zo actueel geweest als nu. Jan Hermen Kat van het Waterschap Vechtstromen houdt daarom binnenkort bij de bieb een lezing over klimaat en duurzaamheid. In het dagelijks werk van het Waterschap Vechtstromen zijn de gevolgen van klimaatverandering telkens zichtbaar. Verdroging, wateroverlast en waterkwaliteit komen dagelijks aan de orde. In zijn lezing vertelt Jan Hermen Kat hoe het Waterschap op die problematiek inspeelt. Welke oplossingen er voorhanden zijn, en hoe er kan worden gewerkt aan een meer duurzame manier om met deze problemen om te gaan. Wat de overheid en samenleving bijdragen om de klimaatverandering te stoppen. En wat men zelf kan doen.

Verschillende vormen van energieopwekking, het vraagstuk van biodiversiteit en het streven naar een circulaire economie zijn daarin belangrijke thema’s. Goede voorbeelden zijn wereldwijd te vinden, en zo ook dicht bij huis; in de waterhuishouding in het Vechtdal, bij de rioolwaterzuivering, et cetera. De lezing is op donderdagavond 28 november vanaf acht uur in de Bibliotheek in Ommen. De toegang is gratis, en er is plek voor 40 toehoorders. Om de lezing bij te wonen, moet men reserveren via de site van de Bibliotheek: www.bibliotheekommen.nl/duurzaam.