Lemele krijgt hofje met zes seniorenwoningen aan Bulemansteeg

Lemele – Lemele krijgt er binnenkort zes seniorenwoningen bij. Het initiatief daarvoor is afkomstig vanuit CPO Lemele, een door het Plaatselijk Belang Lemele opgerichte vereniging die wooninitiatieven initieert op basis van draagvlak en vraag vanuit het dorp. De afkorting CPO staat voor Collectief particulier opdrachtgeverschap. Een kavel aan de Bulemansteeg is daarvoor op het oog. “Daar waren percelen bij elkaar, voor drie woningen met werkruimtes”, licht wethouder Bart Jasper Faijer toe. De uitgifte ervan ligt bij de gemeente, maar veel belangstelling was er tot nu niet.

Volgens het geldende bestemmingsplan kunnen er drie vrijstaande woningen worden gebouwd. Het CPO heeft nu gevraagd of er in plaats van die drie woningen, drie gebouwen met zes seniorenwoningen mogen worden gerealiseerd in een hofje. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar in principe mee ingestemd. Eén van de redenen daarvoor is dat het college naast de traditionele woningbouw ook het ontwikkelen en realiseren van nieuwe woonvormen wil stimuleren. “We willen ruimte geven aan nieuwe vormen van woningen, zoals bijvoorbeeld deze”, verklaard de wethouder.

Dat er een vraag voor dergelijke woningen in Lemele bestaat is al aangetoond, want zes potentiële gegadigden hebben zich reeds gemeld bij het CPO. Langer zelfstandig kunnen wonen in kleine kernen, bijvoorbeeld doormiddel van het realiseren van hof woningen, bevordert volgens het college de levendigheid in kernen. “Bovendien bevordert het de doorstroming op de woningmarkt”, zegt Jaspers Faijer. “We hebben ook de ambitie uitgesproken dat we meer hofwoning-projecten willen realiseren in Ommen. Ik vind het heel mooi dat de eerste dan in Lemele begint. Ontwikkeld door de mensen zelf, een heel mooi voorbeeld.”

Het bewuste perceel aan de Bulemansteeg.

Het idee van zo’n hofje is dat de bewoners graag hun medebewoners eens helpen, maar daarin geen verplichting hebben. “Het is geen kloosterhofje met een omheining en een gezamenlijke koffie ruimte”, licht Jaspers Faijer toe. “Maar het is wel een gemeenschappelijk erf, met één oprit. Het is de bedoeling, en daar hebben die zes ook voor ingetekend, dat men acht geeft op elkaar en elkaar voorthelpt.”

Met de eigenaar van het erf tegenover de bewuste kavel was al een privaatrechtelijke planschade overeenkomst gesloten, waarin staat dat er op de kavel maximaal drie woningen zouden komen. Die overeenkomst zou dus aangepast moeten worden, waarbij de betrokkene instemt met het nieuwe plan. Die instemming is een voorwaarde voor de medewerking van het college. Alle partijen hebben hier reeds overleg over gevoerd, maar de overeenkomst moet nog wel worden verwezenlijkt.

Dat moet gebeuren voordat de procedure voor een omgevingsvergunning kan beginnen. Die omgevingsvergunning is nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken. Daartegen zou nog bezwaar kunnen worden gemaakt. Overige participatie heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de plannen zich nu nog in het beginstadium bevinden.