Langverwachte verlichte portalen bij zebrapaden Pr. Julianastraat en Schurinkstraat geplaatst

Ommen – Het plaatsen van de langverwachte verlichte portalen boven de drie zebrapaden in de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat is begonnen. Oorspronkelijk was de planning dat de portalen rond de afgelopen bouwvakantie geplaatst zouden worden. Maar door vertraging bij de toeleveranciers, en een extra noodzakelijke keuring lukte dit niet.

Limitec uit Hardenberg is vanmorgen gestart met het aanleggen van de op maat gemaakte portalen, en heeft de exemplaren nabij de Lidl en de Doctor A.C. van Raaltestraat reeds geplaatst. Ze verwachten de werkzaamheden morgen af te kunnen ronden. De zware palen gaan twee meter de grond in, tussen allerlei kabels en leidingen door. Daarvoor is het nodig dat een deel van het voetpad nabij het zebrapad wordt opengebroken. Tijdens de werkzaamheden is bij de betreffende oversteek steeds tijdelijk een deel van de weg gestremd.

Portalen

Het college besloot de portalen boven de zebrapaden te laten plaatsen om deze zowel overdag als in het donker beter zichtbaar te maken. Het kwam daarmee tegemoet aan de opdracht van de gemeenteraad, die met een motie extra maatregelen eiste. Die motie kwam 19 december vorig jaar, nadat in het weekend voor die raadsvergadering een heftig ongeval plaatsvond op het zebrapad bij de kruising van de Prinses Julianastraat met het Lodderholt en het Vrijthof.

Tijdens hevige regenval op de donkere avond van zaterdag 14 december werd daar een man aangereden. De 75-jarige Ommenaar raakte levensgevaarlijk gewond, en overleed een dag later in het ziekenhuis. In de raadsvergadering van de donderdag daaropvolgend (19 december) werd de motie unaniem aangenomen. Het college werd ermee opgedragen om zo spoedig mogelijk, maar vóór 1 februari 2020, ervoor te zorgen dat de zebrapaden beter zouden worden aangeduid. En vóór 1 april te komen met aanvullende maatregelen.

Tijdelijke maatregelen

Vooruitlopend op een meer definitieve oplossing werden op 20 januari dit jaar bij de drie zebrapaden tijdelijke lichtmasten geplaatst die nog voorradig waren. Deze worden nu vervangen door de verlichte portalen. Ook werden er toen grotere verkeersborden geplaatst die de zebrapaden aangeven; deze zijn voorzien van een geel fluorescerend backingbord om extra op te vallen.

Ondertussen werd onderzocht welke maatregelen er konden worden genomen voor extra verkeersveiligheid bij de zebrapaden, maar die ook pasten bij een doorgaande weg. Twee mogelijke verbetermaatregelen kwamen daarbij naar voren. Metingen toonden volgens het college geen aanleiding voor extra snelheid remmende maatregelen. Dus werd er gekozen voor het beter zichtbaar maken van de voetgangersoversteekplaatsen.

Beter zichtbaar

De zebrapaden zijn volgens het college tijdens de herinrichting in de zomer van 2019 aangelegd volgens de richtlijnen van het CROW. Maar er waren nog wel aanvullende maatregelen die de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen konden verbeteren. Daarbij kon volgens het college een onderscheid worden gemaakt in maatregelen die naast of boven het wegdek zouden komen, of die in het wegdek gelegen zijn.

De conclusie was dat de zichtbaarheid het beste verbeterd kon worden door maatregelen te nemen die ongeacht de omstandigheden of het moment van de dag zichtbaar zijn. Maatregelen op of in het wegdek zouden bijvoorbeeld door sneeuwval aan het zicht onttrokken kunnen worden. Het plaatsen van maatregelen naast of boven de weg kreeg in dat opzicht de voorkeur van het college.

De verlichting van het zebrapad, en het verlichte bord daar boven, vallen in het donker goed op.

Portaal

De keuze viel daarbij op een portaal. Daaraan hangt een verkeersbord midden boven het zebrapad dat de gehele dag zichtbaar is, en in het donker verlicht is. Ledverlichting aan de onderzijde van het bord zorgt dan voor verlichting van het zebrapad. Het plaatsen van zulke portalen is een aanvullende maatregel, en behoort niet tot de standaard inrichting van een voetgangersoversteekplaats. “Het is dan ook op dit moment niet noodzakelijk om alle voetgangersoversteekplaatsen in de gemeente Ommen uit te voeren met dergelijke portalen”, aldus het college eerder dit jaar. Daarbij is het ook een vrij kostbare maatregel, met 20.000 euro per portaal.

Over de lengte van het zebrapad is felle verlichting.