Landhuis van Baron Mulert wordt verkocht, opbrengst ten goede van stichting

Ommen – De Baron Mulertstichting heeft haar plannen voor de komende periode bekendgemaakt. Onder andere de verkoop van het landhuis van de naamgever aan de Zeesserweg, en het voor de toekomst klaar maken van de stichting komen in deze plannen voor. Zo laat de stichting in een brief aan het College van B&W van Ommen weten. Daarnaast wil de stichting in het kader van ‘good governance’ meer afstand nemen van de gemeente.

De stichting werd in het leven geroepen na het overlijden van oud zeeofficier Frederik Eliza Baron Mulert. Hij werd geboren in 1858, en maakte carrière bij de Koninklijke Marine. Het laatste schip waarop hij diende als commanderend officier was de torpedobootjager ‘Hr. Ms. Piet Hein’. Zijn huis aan de Zeesserweg vernoemde hij naar de ‘Piet Hein’.

Huize Piet Hein in 1918. Foto: Oud Ommen

Baron Mulert

De baron was bijzonder begaan met het welzijn van de mensen in Ommen. Na zijn overlijden in 1933 liet hij zijn huis en vermogen na aan de gemeente Ommen, zodat een stichting kon worden opgericht met als doel het landhuis te exploiteren als inrichting voor verpleging van zieken. “Mijn landhuis ‘Piet Hein’ met tuin en het verder saldo mijner nalatenschap zullen moeten dienen tot stichting of ingebruikneming van een inrichting voor verpleging van zieken of zoo het kapitaal daarvoor niet geheel voldoende is, als bijdrage kunnen strekken te einde de daarstelling van zodanige inrichting te bevorderen”, aldus het testament.

Verkoop

Die doelstelling is inmiddels gewijzigd in het bevorderen van welzijn van mensen. De woning wordt nu verhuurd en gebruikt als kantoorpand, maar de stichting is nog immers actief. De opbrengst van de verhuur wordt gebruikt voor bijdrages door de stichting. Jaarlijks zet deze zich in om allerlei goede doelen, burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Maar het huis aan de Zeesserweg wordt niet langer gebruikt zoals Baron Mulert dit oorspronkelijk had bedoeld. De stichting vindt dat het pand daarmee een onevenwichtige belasting is op het vermogen van Baron Mulert. In overleg met de gemeente is daarom besloten om het pand te verkopen. Het geld dat de verkoop opbrengt kan dan worden toegevoegd aan het vermogen van de stichting.

Doelstelling

De stichting heeft haar bestaande situatie ook verder geëvalueerd. Daaruit zijn een aantal belangrijke conclusies naar voren gekomen. Zo is het inzicht dat de huidige samenstelling van het bestuur niet goed meer past bij deze tijd. Een grote afstand tussen de stichting en het college van B&W ligt daarom voor de hand. Er zal een voorstel om de statuten te wijzigen worden voorbereid. De gemeente Ommen behoudt dan wél een controlerende taak, maar deelname aan het bestuur door vertegenwoordigers van de gemeente is niet meer vanzelfsprekend.

Daarnaast moet het toekennen van subsidies zo objectief mogelijk worden. Ook gaat het bestuur onderzoeken of het mogelijk is om dichter bij de oorspronkelijke doelstelling van de baron te blijven: meer gericht op zorg en minder op andere maatschappelijke activiteiten. In de komende tijd moeten de plannen meer vorm krijgen en worden deze besproken. Eind van dit jaar zal het stichtingsbestuur zich in een nieuwe vorm presenteren.