Laatste informatiebijeenkomsten voor SamenLoop voor Hoop

Ommen – Halverwege volgende week vinden de laatste informatiebijeenkomsten plaats voor de start van de SamenLoop voor Hoop in Ommen op 25 en 26 mei. Op woensdag 8 mei is de laatste informatiebijeenkomst voor teams en belangstellenden in het gebouw van de Atletiekvereniging ACO op sportpark Westbroek, naast de atletiekbaan waar de samenloop zelf ook zal plaatsvinden. De bijeenkomst begint rond acht uur ’s avonds. De organisatie verwacht daar zo’n honderd mensen.

De deelnemende teams zullen zich die avond voorstellen, en kunnen hun activiteiten en ideeën daarvoor delen met de andere teams. De organisatie deelt op haar beeldinformatie over het programma, en de laatste aanwijzingen voor het evenement. Ook kan het eerste ingezamelde geld voor het KWF worden ingeleverd, en kunnen de kaarsenzakken en kaarsen alvast worden aangeschaft.

Foto: organisatie SamenLoop voor Hoop Ommen

Een dag later, op de avond van donderdag 9 mei, vindt in het Vechtgenotenhuis aan de Beerzerweg, het inloophuis voor kankerpatiënten in Ommen, een informatiebijeenkomst plaats voor de Eregasten van de SamenLoop voor Hoop. Bij de bijeenkomst, die net zoals de dag ervoor om acht uur ’s avonds begint, wordt een groot deel van het programma dat de eregasten bij het evenement krijgen aangeboden bekend gemaakt.

Eregasten

Eregasten van het evenement zijn mensen die kanker hebben, of hebben gehad, en hun naasten. Zij kunnen zich opgeven voor het speciale programma dat voor hen in elkaar is gezet, om zo de SamenLoop voor Hoop op een extra bijzondere manier te beleven. De eregasten lopen, als zij dat willen en kunnen, de eerste ronde van het evenement en zijn voor veel deelnemers een voorbeeld van hoop. Er zijn verschillende activiteiten voor de eregasten geregeld, en er is een aparte plek om zich even terug te kunnen trekken, uit te rusten of te praten. ’s Avonds is er een diner, en de volgende dag een brunch. Echter geheel vrijblijvend en onder het motto ‘alles mag, niets moet’. “Het doel is te zorgen voor een mooie ervaring van steun en saamhorigheid voor iedereen”, aldus de organisatie.

Nieuwe teams kunnen nog steeds worden ingeschreven voor het evenement. Dat kan bij de bijeenkomst op het ACO-terrein op de avond van 8 mei. Mensen die zelf, of iemand kennen, die in aanmerking komen voor het eregastenprogramma kunnen zich inschrijven bij de informatiebijeenkomst op 9 mei, of via eregasten@samenloopommen.nl. Al deze inschrijvingen kunnen ook via de website www.samenloopommen.nl. Introducés en belangstellenden zijn van harte welkom, ook tijdens het evenement.

Geld doneren voor het grote doel, geld voor wetenschappelijk onderzoek naar betere behandeling van kanker, kan op rekeningnummer NL35 RABO 01623 77037 t.n.v. SamenLoop voor Hoop Ommen.