Koper voor zoutopslag Besthmenertol, architect The Citadel Company opent vestiging in Ommen

Ommen – De gemeente Ommen heeft een koper gevonden voor een gedeelte van het voormalige provinciale steunpunt bij de Besthmenertol. Het complex werd in 2009 door de gemeente van de provincie aangekocht met het voornemen deze na sloop van het gemeentelijke overlaadstation en de werkplaats aan de Haven West tijdelijk te gebruiken als overlaadstation, en mogelijk als gemeentewerf. “De gemeente heeft destijds besloten om de gemeentewerf te integreren in het DOEK-gebouw, samen met de brandweer en politie. En met Het Bovenveld als brengplek voor afval werd deze locatie nooit ingezet als zodanig, en eigenlijk overbodig”, verteld wethouder Leo Bongers.

Verkoopopgave

Het complex maakt sinds 2015 deel uit van de gemeentelijk verkoopopgave. “Deze opgave bestond uit de verkoop van gemeentelijk ontroerend goed dat niet direct meer bijdroeg aan de gemeentelijke taak. Daar hoort dit pand bij”, aldus Bongers. Dit onder voor de gemeente financieel aantrekkelijke condities, en waar mogelijk met een bijdrage aan de ontwikkeling van Ommen. In 2014-2015 werd de in 2001 gebouwde voormalige opslag voor het eerst actief te koop aangeboden, maar de interesse bleef beperkt. Daar waar wel interesse was bleek de voorgestelde koopsom niet aan te sluiten bij de vraagprijs. De financiële doelstelling van de gemeentelijke verkoopopgave is met de verkoop van diverse andere objecten en gronden inmiddels al bereikt en afgerond.

Leo Bongers (l.), Manfred Cents (m.) en Mark Schrijver (r.) brachten gisteren een bezoek aan de oude zoutloods.

The Citadel Company

De gemeente is sinds het einde van 2018 in gesprek met architectenbureau The Citadel Company uit Heino als aspirant-koper van de leegstaande opslag. Dit bureau heeft naast binnen- en buiten architectuur ervaring met stedenbouw, en het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen zoals Rood voor Rood en vrijkomende agrarische ontwikkelingen. “We hebben best al wat tijd gestoken in het vinden van een goede plek voor ons bedrijf. Het is bij onze bedrijfstak heel erg belangrijk dat je huisvesting passend is bij hetgeen wat je doet en wat je wilt uitstralen”, verteld eigenaar Manfred Cents van The Citadel Company. Verschillende panden werden overwogen, maar via via kwam Cents bij de 385 vierkante meter grote voormalige zoutopslag terecht. “Dit is eigenlijk precies wat wij als bedrijf willen uitstralen, we doen namelijk heel veel architectuur in het landelijk gebied. Veel daarvan, sinds onze oprichting in 2012, was in Ommen.” Binnen de gemeentegrenzen was The Citadel Company onder meer betrokken bij de herontwikkeling van de Otmansweg en Varseneresweg, en verschillende boerenerven.

Junco B.V.

The Citadel Company werkt als architectenbureau al jaren vaak samen met ontwikkelaar Junco B.V. uit Zwolle, en trekt ook bij de transformatie van de opslag samen met hen op. “Na eerste schetsplannen en doorrekening is op verzoek van The Citadel Company als investeerder en verhuurder Junco BV naar voren geschoven”, is te lezen in het collegebesluit over de verkoop. “Vorig jaar zomer ben ik met de motor hier even heen gereden en een rondje gelopen, en ik begreep direct waarom Manfred dit zo’n perfecte plek vond”, verteld Mark Schrijver van Junco B.V. “We houden het karakter en de vorm van het pand in stand, maar gaan het van binnen compleet anders doen. Aan de voorkant komt veel glas en dus veel licht. Daar komt een presentatieruimte waar we onze producten presenteren. Buiten alleen het architectenbureau zijn wij namelijk ook bezig met het ontwikkelen van concepten voor bijvoorbeeld mantelzorg en WMO-units”, verteld Cents enthousiast.

Hoofdlocatie

In het gebouw komt ook een stukje verdieping met kantoorruimte, waar dan bijvoorbeeld tekenaars ondersteunend kunnen werken. “Door de vrije overspanning en de degelijke constructie waar de provincie mee heeft gebouwd kun je er uiteindelijk heel veel mee doen”, aldus Schrijver. Cents verteld dat Ommen straks de hoofdlocatie zal worden van zijn bedrijf. Maar hij verzekerd dat Heino niet helemaal wordt verlaten, “We hebben daar ook een behoorlijk marktaandeel, en zullen daar ook gevestigd blijven.” Er gaan zo’n 10 à 15 medewerkers naar Ommen, maar met de beoogde inrichting van het pand zou er eventueel ook nog kunnen worden uitgebreid. “De klanten komen hier om onze producten te bekijken. Maar uiteraard ook als ze bij de architect aan tafel willen schuiven met unieke ontwerp trajecten”, aldus Cents. Het omliggende terrein zal worden aangevuld met wat groen, en wat parkeerplaatsen. “Buiten willen wij ook producten die wij ontwikkelen gaan laten zien.”

Besthmenertol

De locatie Hammerweg 59B, ook wel bekend als de Besthmenertol, werd jaren gebruikt door de provincie Overijssel als steunpunt. De voormalige zoutloods en houtwerkplaats, op een 3764 m2 groot deel van het complex, gaan gemoeid met de verkoop. Het rieten dak van de zoutloods heeft achterstallig onderhoud, maar door de verkoop daarvan hoeft de gemeente niet meer op te draaien voor de kosten hiervan. Voor de weesfietsen die nu worden opgeslagen in de zoutbunker zal de gemeente een ander plekje moeten zoeken.

Op het ruim 2 hectare grote complex staan verder nog het voormalige kantonniersgebouw en een open voertuigenberging, en is vooral heel veel open opslagruimte. De voormalige houtwerkplaats wordt op het moment bedrijfsmatig verhuurd, maar deze verhuur gaat mee met de verkoop. De huidige huurder is geïnformeerd over de eigendomswisseling. Tot dit voorjaar werd het voormalige kantonniersgebouw verhuurd aan de BAM, wat de aanleg van glasvezel verzorgde in de regio. Junco heeft nog wel een optie op de rest van het complex.

Poort

Doordat een deel van de voorzijde van het complex wordt verkocht moet er vrije benadering geregeld zijn voor het achter- en zijterrein. Met de verkoop is voor het achter terrein en de andere gebouwen op het complex een recht van overpad vastgesteld. Maar dit is geen optie voor het oostelijke opslagterrein. Dit terrein wordt gebruikt voor de opslag van bijvoorbeeld zand of stenen, welke worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens. De huidige route die daarvoor wordt gebruikt is na ingebruikname door het architectenbureau niet meer geschikt voor frequent gebruik door zwaar verkeer. Daarom wordt er door middel van een extra poort nabij de ingang een alternatieve ontsluiting aangelegd. De geraamde kosten hiervoor zijn 10.000 euro, en komen ten laste van de post ‘gronden en gebouwen – onderhoud’.

2020

De plannen worden nu verder uitgewerkt, waarna binnen de huidige bestemming een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd. “Op het moment dat die vergunning er is willen we eigenlijk ook door, we hopen ergens volgend jaar hier wel te zitten. Wij zijn heel trots dat we ons bedrijf hier kunnen vestigen, en hebben er heel veel zin in om op deze inspirerende plek aan de slag te gaan”, aldus Cents. Naar aanleiding van de aanvraag voor de omgevingsvergunning kan er door derden worden ingesproken op de plannen.

Wethouder Bongers is ook blij met de verkoop. “Wij zijn een hele tijd op zoek geweest naar huurders of kopers. We zijn niet alleen blij dat we het kunnen verkopen, maar we zijn vooral ook heel erg blij met de nieuwe bestemming die het gaat krijgen. Dat past naar onze mening perfect bij Ommen, en is herkenbaar voor de omgeving.”