Koninklijke onderscheidingen voor Cremers, Van Gils en Stegeman tijdens lintjesregen

Ommen – Burgemeester Hans Vroomen heeft vanmorgen drie Koninklijke onderscheiden uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen. De drie decorandi werden met verschillende smoezen naar Kasteel Eerde gelokt, waar de welbekende woorden ‘het heeft zijne majesteit de koning behaagd…’ door de burgervader werden uitgesproken.

Liesbeth Cremers

Liesbeth Cremers (74) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1980 is ze fulltime mede-eigenaar van het Landgoed Vilsteren. Ook heeft zij zich nationaal en internationaal ingezet om het bijzondere culturele erfgoed van landgoederen in Nederland in stand te houden, en te verduurzamen.

Liesbeth Cremers (74) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast haar dagelijkse werk zet Cremers zich sinds 1980 vrijwillig in voor een groot aantal projecten en organisaties die zich bezighouden met het behoud en duurzaam beheer van landgoederen en buitenplaatsen. Ze was vicevoorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit, medeoprichter en voorzitter van Overijssels Particulier Grondbezit, oprichter en eerste voorzitter van de vereniging Particulier Historische Buitenplaatsenen bestuurslid van de Vereniging Natuurmonumenten.

Ook was Cremers (mede)oprichter van meerdere initiatieven, zoals de kunstfestivals Tuin der Lusten, stichtingSOIL4You, het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen en de Boerenmarkt in Vilsteren. Ze wordt ook gewaardeerd voor haar jarenlange inzet als voorzitter van het bestuur van de voormalige Sint Willibrordusschool in Vilsteren. Verder was ze 14 jaar vicevoorzitter van het Parochiebestuur, en bijna 20 jaar bestuurslid bij de stichting Vrienden van de Vilsterse Molen.

Wouter van Gils

Wouter van Gils (57) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden. Van Gils is majoor reservist huisarts bij het Geneeskundig Bataljon van het Ministerie van Defensie. Hij brengt zijn kennis en ervaring over aan de verplegers van dit bataljon. Dankzij zijn opleidingen en trainingen levert hij een belangrijke bijdrage aan de inzetbaarheid van de krijgsmacht van Nederland. De benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden heeft hij mede te danken aan die inzet voor de Nederlandse Krijgsmacht.

Wouter van Gils (57) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden.

Ook zet Van Gils zich al meer dan 20 jaar in voor hulp aan kindertehuizen en kinderziekenhuizen in Polen. Daarnaast staat hij bekend om zijn creativiteit. Hij heeft de muren in de kindertehuizen en kinderziekenhuizen beschilderd met levensgrote kunstwerken. Ook tekent hij vogels in clubblad ’t Hupke van de West-Brabantse Vogelwerkgroep, en heeft hij het logo ontworpen van deze organisatie. Wekelijks gaat hij op pad om de vogelstand in kaart te brengen in de natuurgebieden rondom Hellendoorn en Breda.

Daarnaast is hij al meer dan 20 jaar gediplomeerd hulp-molenaar bij de stichting Helderse Möln. Hij was ook nauw betrokken bij de renovatie van molen De Wippenbelt in Hellendoorn. Verder heeft Van Gils als ontwerper en bouwer zijn buurtvereniging in Lemele nieuw leven ingeblazen.

Henk Stegeman

Henk Stegeman (73) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Stegeman doet al een lange tijd vrijwilligerswerk. Zo is hij al jaren actief voor de GasUnie. Tijdens zijn werkzame carrière daar was hij bestuurslid van de Personeelsvereniging en lid van de Ondernemingsraad. Sinds 2015 is hij voorzitter van de Vereniging Gepensioneerden GasUnie Oost. Door deze rol zit hij ook in het landelijk hoofdbestuur. Tevens is hij redactielid, fotograaf en vormgever van het Personeelsblad voor Gepensioneerden van de GasUnie.

Henk Stegeman (73) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verder is Stegeman zeer actief in de kerkgemeenschap. Hij was diaken, ledenadministrateur en voorzitter van de restauratiecommissie bij de Hervormde gemeenten in Deventer, Olst en Ommen. Ook was hij twee jaar scriba van de Algemene Kerkenraad. Sinds zes jaar is hij lid van het beamerteam bij de Hervormde gemeente in Ommen.

Sinds 2019 is Stegeman voorzitter van het Hervormd Zangkoor in Ommen. Dit is één van zijn hobby’s, net als tafeltennis. Hij was 15 jaar lang secretaris van de Tafeltennisvereniging in Deventer, en 12 jaar voorzitter van de Tafeltennisvereniging in Olst.

Stegeman zette zich ook in voor mensen dichtbij en verder weg. Hij was bestuurslid van verzorgingstehuizen in Deventer en Olst, en was 10 jaar lang buschauffeur van het verzorgingstehuis in Olst. Verder was hij oprichter en voorzitter van de Stichting Olst helpt Polen. Tegenwoordig zet hij zich in voor de vluchtelingen uit Oekraïne, waarbij er een verbinding is met de Stichting Ommen voor Oekraïne.