Koninklijke onderscheiding voor brandweer veteraan Martien van der Veen

Ommen – De nieuwjaarsreceptie van de brandweer Ommen ging vanavond samen met de afscheidsreceptie van brandweerman Martien van der Veen. De avond pakte voor hem wat anders uit dan dat hij vooraf had verwacht. Tijdens de toespraak van burgemeester Hans Vroomen bleek namelijk dat het de Koning had behaagd de 65-jarige vrijwilliger koninklijk te onderscheiden. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, burgemeester Vroomen reikte de onderscheiding vanavond uit. Ook werden drie jubilarissen onderscheiden.

Burgemeester Hans Vroomen (l.) wenst de nog ontwetende Martien van der Veen (r.) de beste wensen.

173

Voordat het de beurt was aan de jubilaressen en de afscheidnemende Van der Veen blikte ploegleider Koos Prins terug op het afgelopen jaar. Het was een druk jaar voor de Ommer brandweer, met maar liefst 173 uitrukken. Meer dan voorgaande jaren, in 2017 was het aantal 145, en het jaar daarvoor 137. Er waren het afgelopen jaar aanzienlijk meer stormschades. Vooral het onstuimige begin van het jaar zorgde ervoor dat het totaal op 35 kwam. Het korps werd 21 keer opgeroepen voor ongevallen. Voor automatische brandmeldingen werd de brandweer 48 keer opgeroepen. De meeste uitrukken waren voor brand met 69, waaronder een groot aantal bosbranden in de regio. Het Ommer korps kwam ook 43 keer buiten de grenzen van de gemeente in actie, veelal met de tankwagen.

Wagenpark

Ook werd er vooruitgekeken op het komende jaar. Waarin door het veranderende voertuig verspreidingsplan de tweede tankautospuit uit Ommen zal gaan verdwijnen. Daarom zal het Renault CCF bosbrandvoertuig voortaan breder ingezet gaan worden, en zal het bijvoorbeeld ook dienst gaan doen als kleine tankwagen. Behalve het verdwijnen van één van de voertuigen is er ook vernieuwing. Het verouderde ‘WTS1000’ systeem, dat kan worden ingezet voor het transporteren voor grote hoeveelheden water over 1000 meter, wordt vervangen door een nieuw systeem dat dit over 1500 meter kan.

Martien van der Veen (r.) bij een van zijn laatste inzetten op 24 maart vorig jaar, samen met collega Herman Schoemaker (l.).

Carrière

Ploegleider Koos Prins keek terug op de rijke carrière van Van der Veen. Hij prijsde zijn eerlijkheid, maar noemde ook de ongelukjes die Van der Veen door de jaren heen had. Ook de keer dat Van der Veen collega vrijwilliger Teun vergat mee terug te nemen na een oefening in het Ommerbos kwam ter sprake.

Voordat Van der Veen zijn koninklijke onderscheiding opgespeld kreeg ontving de toen nog onwetende Van der Veen uit handen van teamleider Erik Pluim een medaille voor zijn 30 jaar in brandweer dienst. Ook kreeg hij een legpenning, een beeldje, en een envelop; “het belangrijkste”, volgens Van der Veen.

Onderscheiding

Van der Veen begon 1988 met de opleiding tot hoofdbrandwacht. Na de afronding ging hij zich specialiseren als chauffeur en voertuigbediende. Burgemeester Vroomen vertelde een “enorme waardering” te hebben voor de inzet van Van der Veen. Voor de langdurige inzet voor de samenleving werd Van der Veen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Na 30 jaar actief te zijn geweest als vrijwillige brandweerman bij de brandweer Ommen is van der Veen sinds april 2018 niet meer werkzaam bij de brandweer. Eerder had hij al een informeel afscheid.

Martien van der Veen (l.) krijgt het lintje opgespeld door burgemeester Hans Vroomen.

Jubilarissen

Naast Van der Veen kregen ook drie andere brandweermannen een medaille opgespeld. Roel Veldhuijsen en Jack Westenbroek kregen voor hun 20 jaar brandweer dienst een medaille en een oorkonde uit handen van Erik Pluim. Pluim zelf kreeg uit handen van brandweercommandant Arjen Schepers een medaille en oorkonde voor zijn 25 jaar brandweer dienst.

v.n.l.r. Brandweercommandant Arjen Schepers, ploegleider Koos Prins, Roel Veldhuijsen en zijn echtgenote, Jack Westenrboek, Erik Pluim en zijn echtgenote en burgemeester Hans Vroomen.