Komende drie jaar extra geld boven op al verhoogde bijdrage Ommer Bissingh

Ommen – De Ommer Bissingh krijgt voor de komende drie jaar bovenop de al verhoogde gemeentelijke bijdrage elk jaar nog 10.000 euro extra. Dit is het resultaat van een amendement dat tijdens de gemeenteraadsvergadering van vanavond, waarbij de Kadernota 2020 werd behandeld, unaniem werd aangenomen. Het college schreef in de kadernota al dat de Ommer Bissingh voortaan kon rekenen op een structurele gemeentelijke bijdrage van 20.000 euro, een verdubbeling van het bedrag waar tot nu toe jaarlijks op gerekend kon worden.

Bissingh-voorzitter Dick Dunnewind vertelde tijdens de raadscommissievergadering van 6 juni dat hoewel het bestuur blij is met de destijds beloofde bijdrage, er wel meer geld welkom was. Hij liet weten dat de stichting verheugd is met de nu toegezegde 20.000 euro, maar dat er eigenlijk nog wel een schepje bovenop mag. “Het was onze wens al langer, en daar zijn we op zich hartstikke blij mee”, vertelde Dunnewind destijds aan de gemeenteraad. “Maar we zouden het bedrag toch graag iets hoger zien.” Hij benadrukte tijdens zijn inspraak dat sinds de euro is ingevoerd de bijdrage van 10.000 nog nooit was geïndexeerd, en dat de Bissingh volledig op sponsorgeld en subsidies draait.

Dunnewind vroeg namens het bestuur om de bijdrage naar 30.000 euro op een jaarlijkse index te verhogen. “Voor de toekomst ben je dan klaar.” Hij gaf aan dat het bestuur het extra geld vooral wil gebruiken voor borging voor de toekomst. Aangezien de sponsorgelden per jaar flink kunnen verschillen gaf hij aan dat het bestuur vindt dat het tijd werd voor een extra zekerheid, om zo de Bissingh dagen te kunnen blijven garanderen. “Het moet gewoon geborgd zijn. De Ommer Bissingh bestaat over vijftig jaar nog, en over honderd jaar ook nog.”

Dunnewind legde tijdens de raadscommissievergadering uit dat ze graag ook een “stapje hoger” willen. Voor de komende openingsceremonie voor het 40-jarige jubileum is bijvoorbeeld Willeke Alberti geboekt, en zijn alle verzorgingshuizen uit de regio uitgenodigd. “Dat kost gewoon geld, laat ik het maar gewoon zeggen. De Bissingh is helemaal gratis; dat is een groot goed waar we heel zuinig op moeten zijn.” vertelde Dunnewind begin deze maand. “Als bezoekers aan ons vragen wat het kost, en ze komen erachter dat het gratis is, wordt het ineens heel druk. Het heeft echt een maatschappelijke functie, daar moeten we zuinig op zijn.” Dunnewind vroeg de Ommer politiek om in de wens mee te gaan, en te laten zien dat ze samen sterk staan.

Bij de behandeling van de Kadernota 2020 tijdens de gemeenteraadsvergadering van vanavond werd door Dick Remmers van de LPO een motie ingediend. “De indexactie alleen is al zo’n 5.000 euro, en dan zijn er nog de extra kosten. Dus wij vinden de extra 10.000 euro wel gerechtvaardigd”, aldus de fractievoorzitter van de LPO. De motie houdt in dat er de komende drie jaar boven op de door het college voorgestelde verhoging, naar structureel 20.000 euro per jaar, nog eens 10.000 euro per jaar komt. Remmers benadrukte dat de raad graag de plannen en de realisatie daarvan te zien krijgt, inclusief een financiële verantwoording. “Daarom hebben we in eerste instantie gekozen om dat met incidentele middelen voor de komende drie jaar te doen.” Na de drie jaar wordt geëvalueerd of de extra subsidie nodig was, om vervolgens een definitief besluit te nemen.

Het college schrijft in de kadernota dat zij met het bestuur van de Ommer Bissingh een overeenkomst aan gaan voor meerdere jaren. “De Ommer Bissingh is al decennia een begrip in Ommen en omstreken. Het is een belangrijke trekker voor onze lokale economie en onze naamsbekendheid. De Ommer Bissingh is echter ook voor onze eigen inwoners belangrijk en draag bij tot verbinding en sociale cohesie”, aldus het college in de kadernota. Tot nu toe werden de potjes van de Bissingh gevuld uit de evenementen- en cultuursubsidies. Daar wilde de gemeente van af, wat met de vanavond aangenomen kadernota gerealiseerd is.