Kindplein West met handtekeningen officieel door scholen in gebruik genomen, maar nog genoeg te doen

Ommen – Sinds het einde van de kerstvakantie gaan de eerste kinderen al naar school in het Kindplein West. Maar iets getekend was er eigenlijk nog niet. ‘Een illegale operatie’, noemde wethouder Ko Scheele het vanmorgen gekscherend. Met het zetten van de nodige handtekeningen door zowel de gemeente als de verschillende gebruikers is het pand vanmorgen officieel in gebruik genomen. Het nieuwe complex is het toekomstige onderkomen voor basisscholen GBS Guido de Bres, CBS Het Koleriet, OBS De Dennenkamp en kinderopvang De Kleine Kunst.

Samenwerken

De realisatie van het brede schoolgebouw kende een flinke aanloop. Toenmalig bovenschools directeur van PCO Ommen Wilma Dorleijn kwam ruim tien jaar geleden bij de toen net in Ommen aangetreden wethouder Scheele aankloppen. Meerdere schoolgebouwen waren hoognodig aan vervanging toe. Maar zoals gebruikelijk is voor gemeenten, had Ommen daar niet voor gespaard. En de financiële situatie was zeker niet zo solide als dat het nu is.

Op de plek waar ooit Het Koloriet stond wordt nu druk gewerkt aan het buurtplein.

De scholen kwamen toen met het voorstel om samen te gaan werken, en voor een gezamenlijk onderkomen te gaan. In die eerste jaren werd er tientallen keren vergaderd, waarbij meerdere mogelijkheden ter tafel kwamen. Maar uiteindelijk kwam het plan voor een Kindplein West. Aanvankelijk deden alle vier de schoolbesturen in Ommen mee. Maar eenmaal gaande trok de katholieke Sint Bernardusschool zich enigszins onverwacht terug.

Het was een hobbel, maar het kwam allemaal goed. Want met al die verschillende denominaties zo nauw samenwerken is geen vanzelfsprekendheid. En al die scholen onder één dak onderbrengen, vroeg ook om een stevig schoolgebouw. De beoogde locatie tussen de toenmalige panden van De Dennenkamp en Het Koloriet lag op de rand van een woonwijk. Dat bracht flink wat gesprek op gang.

De omwonenden en het college kwamen meerdere malen tegenover elkaar te staan. Maar Scheele waardeert de inbreng van de kritische maar constructieve klankbordgroep zeer. “Daar hebben we veel aan gehad, zonder de kritische toon had het gebouw hier niet zoals nu gestaan.” Uiteindelijk werd het gebouw zo ver mogelijk van de woningen aan de Tureluur gepositioneerd.

Ook toen de gemeenteraad raad in maart 2020 unaniem instemde met het bestemmingsplan, uitte het nog wel wat kritiek; met name op de participatie. Maar inmiddels is alles de vergadertafel gepasseerd. Er is onder meer een omvattend plan aangenomen om de verkeers(drukte) bij zowel het gebouw zelf, als de omgeving rondom in goede én veilige banen te leiden. Onder meer tot de aanleg van een rotonde, en het zoveel mogelijk scheiden van fietsers en auto’s werd besloten.

Groen

In de lokalen die nog niet in gebruik zijn moet nog wat aankleding komen, maar het schoolgebouw zelf is zo goed als af. Het is vooral de ruime opzet die ‘geweldig’ wordt genoemd. Geen klassieke gangen waar het schouders wrijven is, maar zogeheten ‘leerpleinen’ tussen de lokalen. Daar zijn keukenblokken, en kunnen tal van projecten of activiteiten worden gehouden.

John Wind van Het Koloriet geeft uitleg over de ‘leerpleinen’.

De drie scholen en de kinderopvang hebben in feite een eigen vleugel, waar toch wat eigen invulling aan kon worden gegeven. Zo heeft het Guido de Brès voor grotere lokalen gekozen, terwijl Het Koloriet juist meer ruimte op het leerplein wilde. Ook zijn er deellokalen, die naar behoefte door alle scholen kunnen worden gebruikt.

Over één ding waar alle scholen eensgezind over zijn is de ‘groenheid’ van het gebouw. Het gaat dan niet om de kleur van de muren, al hoewel ook daar enkele groene tinten te bekennen zijn. Maar om het energiegebruik van het omvangrijke complex. Mede door een eigen bijdrage van de scholen kon het gebouw energieneutraal worden gemaakt.

De daken liggen bedekt met zonnepanelen, en met meerdere warmtepompen wordt verwarmde lucht door ‘grijze slurven’ aan het plafond door het gebouw verspreid. Ook de ventilatie is helemaal op orde; in een enkel oud gebouw groeide het groen letterlijk door de kieren naar binnen. In de basis is de energierekening van het gebouw aan het einde van het jaar nul.

Bouwmeester Wim Lengkeek (r.) in gesprek met directeur André Reinders van de Guido de Brès, in de nu nog lege vleugel van die school. Bovenin de ‘grijze slurf’ die warme lucht verspreid.

Het was nu een flinke investering, maar betekend op de lange termijn een flinke besparing voor de schoolbesturen. Verder is de bouw circulair. Als ook dit gebouw over vele jaren aan het einde van de levensduur komt kan het grotendeels worden gedemonteerd, en opnieuw worden gebruikt.

Jong en oud

Op de plek waar tot voor kort nog CBS Het Koloriet stond, wordt nu hard gewerkt aan de inrichting van het buurtschoolplein. De pleinen van de verschillende scholen gaan vloeiend in elkaar over. Er zijn geen hekken, en de kinderen kunnen alle pleinen gebruiken. Ook om het plein zelf komt -voor zover dat kan- geen hek. Tijdens de schooltijd is het plein voor de school, maar daarbuiten is het plein voor de buurt en vrij toegankelijk.

De nog niet in gebruik zijnde lokalen van Het Koloriet kunnen nog wel wat aankleding gebruiken.

Ook de parkeerplaats doet een dubbele functie; en biedt een oplossing voor het parkeerprobleem van Zorgcentrum Nijenhaghen. Het gebied tussen beide gebouwen wordt aan elkaar betrokken, en met veel groen ingericht. Buiten de grond om, wordt ook de samenwerking gezocht met het zorgcentrum. Het doel is een verbinding tussen de verschillende generaties; jong en oud. Ideeën zijn daar al genoeg voor: zo werden eerder al het aan elkaar voorlezen en het samen onderhouden van een moestuin genoemd.

Verhuizen

Ondanks de coronapandemie werd het Kindplein West voor op schema opgeleverd, vlak voor de kerstvakantie. De onderbouw van Het Koloriet waren na de kerstvakantie de eerste kinderen die hun intrek namen in het gebouw. En De Dennekamp maakte met de voorjaarsvakantie de volledige verhuizing een feit. Het tweede deel van de Koloriet-leerlingen komt met Pinksteren over. En de kinderopvang en BSO van De Kleine Kunst is inmiddels ook helemaal genesteld.

De bedoeling is dat de Guido de Brès kort voor de zomervakantie hun intrek zal nemen. Met de ingang van het nieuwe schooljaar moet iedereen dan volledig zijn ingetrokken. Het gebouw van Het Koloriet is inmiddels met de grond gelijkgemaakt, en dat zal op termijn ook met De Dennenkamp gebeuren.

Een echte officiële opening komt nog op het rooster, voor wanneer alles helemaal af is.