Kinderopvangen Ommen halen opnieuw maximale score bij testen GGD

Ommen – De kinderopvangen in Ommen blijken opnieuw uitstekend te zijn. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er maximaal gescoord. Net als in 2018 haalden de opvangen afgelopen jaar bij de inspecties door de GGD op alle onderdelen een score van 100%. Wethouder Ko Scheele is verheugd met deze resultaten, maar was ook lichtelijk verrast. “Hoge scores had ik wel verwacht”, zegt hij. De gemeente heeft immers al jaren een A-status. “Maar 100% voor het tweede achtereenvolgende jaar. Dat is toch wel heel mooi.”

Groot aanbod

Hoewel het totaal aanbod van voorzieningen de afgelopen jaren is gedaald in de gemeente, zijn er nog steeds relatief veel voorzieningen. Afgelopen jaar waren dat zes kinderdagverblijven, negen buitenschoolse opvangen, één gastouderbureau en 51 gastouders. Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van die opvangen. Het college van B&W legt daarover elk jaar verantwoording af aan de gemeenteraad, en de Inspectie van het Onderwijs. De gemeente Ommen laat de inspectie jaarlijks uitvoeren door de GGD, en zij hebben dat vorig jaar dan ook gedaan. “De kinderopvangen worden elk jaar beoordeeld door de GGD. Dat zijn zeer uitgebreide testen.”, legt Scheele uit.

100%

Tijdens de inspecties wordt naar basisvoorzieningen zoals veiligheid en hygiëne gekeken. Maar daarnaast ook naar zaken zoals pedagogische begeleiding, of bijvoorbeeld de ‘verklaring omtrent gedrag’ van personeel. In tien van de in totaal 783 beoordeelde voorwaarden werden afgelopen jaar tekortkomingen geconstateerd. Vier daarvan vielen onder de noemer ‘Beoordeelde voorwaarden met tekortkoming, wel herstelaanbod’. Bij twee van die vier werden handhavingsacties opgestart op advies van de GGD, maar alle vier tekortkomingen konden wel worden hersteld voor de afronding van het inspectierapport. De andere zes staan onder het kopje ‘Beoordeelde voorwaarden met tekortkoming, geen herstelaanbod’. Ook daar werd het advies overgenomen, en zijn bij alle zes handhavingsacties opgestart. “Dat waren zulke lichte dingen dat Ommen 100% score haalde. En dat is voor het tweede achtereenvolgende jaar. Dat is redelijk bijzonder in Nederland”, aldus Scheele.

Compliment

Een van de grotere voorzieningen in Ommen is kinderopvang De Kleine Kunst. Bij hun dagopvang en BSO worden dagelijks tientallen kinderen opgevangen. Mede-eigenaar Valentijn Tas noemt de hoge scores een compliment, maar meent tegelijk ook dat het niet iets is om lang bij stil te staan. “Wij vinden het een absolute must om kinderopvang veilig en pedagogisch verantwoord te organiseren. Hoewel beleidsplannen en procedures een belangrijke ondersteuning en borging bieden, gaat het er in onze ogen vooral om dat de pedagogische kwaliteit op de werkvloer is te zien en dat de veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd. De pedagogisch medewerker is in onze ogen dan ook de belangrijkste schakel, waardoor wij zoveel mogelijk in zijn of haar competenties investeren. De hoge scores op de inspecties van de GGD zijn wat ons betreft dan ook een terugkerend compliment voor onze medewerkers op de groep”, reageert Tas.

De Kleine Kunst komt als kinderopvang in het nieuw te bouwen Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

“Er is echter geen reden om hier al te lang bij stil te staan. Onze maatschappij is voortdurend in beweging, waardoor wij ons op pedagogisch- en veiligheidsgebied adaptief moeten blijven opstellen. Door een goede kwaliteitscyclus te doorlopen zullen we er als organisatie natuurlijk voor gaan de scores voor alle kinderen hoog te houden!”, besluit Tas zijn reactie.

Gastouders

Op de eerste dag van het verslagjaar 2019 stonden er 63 gastouder voorzieningen geregistreerd in Ommen. In de loop van het jaar hebben vijftien zich uitgeschreven. Zodoende waren er 48 voorzieningen die geïnspecteerd konden worden. Bij gastouders gebeurt dit namelijk niet bij alle voorzieningen. Wettelijk wordt vijf procent verwacht. Maar om een beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van de opvangen laat de gemeente Ommen sinds 2018 minimaal tien procent inspecteren.

Afgelopen jaar werden er zeven geïnspecteerd, goed voor 14,6 procent. In het verslagjaar hebben zich drie nieuwe gastouders gemeld. Zij zijn allen direct getest. Het totaal aantal gastouder voorzieningen komt daarmee op 51. “De kinderopvang en het peuterwerk doet het in Ommen gelukkig heel goed, en daar mogen we ook best wel trots op zijn”, besluit Scheele.