Jong en oud moeten verbinding vinden tussen Kindplein West en Nijenhaghen

Ommen – Naast het Kindplein West, het nieuwe onderdak voor drie scholen en een kinderopvang dat nu wordt gebouwd, is het Zorgcentrum Nijenhaghen gevestigd. De betrokken partijen willen dat de verschillende generaties in de toekomst zoveel mogelijk verbinding met elkaar gaan zoeken. “Wij geloven in inclusie. Een wisselwerking tussen jong en oud die elkaar ontmoeten in een veilige omgeving. Volgens ons kan dat van grote meerwaarde zijn. We zijn daarom het goede gesprek aan gegaan. Er is een echte samenwerking tot stand gekomen en juist dan krijg je iets moois”, aldus Martijn Rink, directeur-bestuurder bij Vechtdal Wonen. Die woningcorporatie is de eigenaar van het zorgcentrum waar nu zo’n 80 mensen wonen.

Achter zorgcentrum de Nijenhaghen wordt nu het Kindplein West gebouwd.

“Bij het Kindplein zelf hebben we natuurlijk al mooie verbindingen gelegd tussen de drie verschillende basisscholen en de kinderopvang, dus voor ons was het een logische stap dit ook te doen met al onze buren”, vult Wim Lengkeek, bouwmeester van het Kindplein West aan. Ook de Saxenburgh Groep, die het zorgcentrum runt en bijvoorbeeld dagbesteding biedt aan de veelal oudere generatie, denkt -in afstemming met de cliëntenraad- mee in de plannen. Hoe het een en ander praktisch gezien allemaal invulling gaat krijgen wordt nader afgesproken tegen de tijd dat de scholen intrek hebben genomen in het nieuwe gebouw.

Moestuin

Ideeën zijn er in ieder geval voldoende: zoals bijvoorbeeld aan elkaar voorlezen en samen moestuinen onderhouden. “Prachtig toch”, zegt Scheele. “Daarom hebben we ons als gemeente ingespannen om de terreinen fysiek met elkaar te verbinden. Er komt een aantrekkelijke groene ruimte met bomen en planten én creëren tegelijk nieuwe parkeerplaatsen.” Het terrein rondom het nieuwe schoolgebouw gaat ingericht worden als een zogenaamd speel-buurtplein. Het is niet afgesloten, en zal buiten schooltijden toegankelijk zijn voor onder andere (buurt)kinderen en bezoekers van de Nijenhaghen.

“Een groene inrichting is hierbij van groot belang. Daarnaast moet het uitdagend zijn voor de kinderen. We kiezen voor speeltoestellen die uitnodigen om het avontuur aan te gaan. En hierbij houden we rekening met de wensen van omwonenden”, zegt Lengkeek. “Want door niet enkel te kiezen voor metaal en steen doet dit ook iets met het speelgeluid. Zodra er meer bekend is over de invulling, bespreken we dit uiteraard met de klankbordgroep.” De omwonenden van het gebied werden afgelopen dinsdag tijdens een inloopavond bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom het Kindplein West. Daarbij werd ook aandacht besteed aan de te nemen verkeersmaatregelen waar de gemeenteraad recent toe besloot.

Kindplein West

In het Kindplein West krijgen de Basisscholen GBS Guido de Brès, CBS Het Koloriet en OBS De Dennenkamp, samen met Kinderopvang De Kleine Kunst een nieuw energieneutraal onderkomen. De werkzaamheden op locatie zijn in volle gang. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 de bouw gereed zal zijn. Het is de bedoeling dat alle kinderen vanaf het schooljaar 2022-2023 in het nieuwe Kindplein West opvang en/of onderwijs kunnen krijgen.