Jeugd krijgt vervanging van krakkemikkige skatebaan voor elkaar

Ommen – Hoewel de gemeenteraad van Ommen formeel nog moet instemmen, wijst alles erop dat de Ommer jeugd zich binnenkort zal kunnen uitleven op een nieuwe skatebaan. Volgens zowel de gebruikers als het dagelijks bestuur van de gemeente is het daarvoor hoog tijd. “Het is niet zo dat de baan is afgekeurd, maar iedereen ziet dat daar nodig wat moet gebeuren”, zegt wethouder Ko Scheele. De bewuste baan naast jongerencentrum Punt bij de Carrousel is behoorlijk verouderd, en het gebruik ervan is al lang niet meer optimaal of veilig te noemen. Scheuren, kieren en falend lapwerk in de asfalt ondergrond veroorzaken geregeld valpartijen.

“Dat is het met deze skatebaan, het is gewoon een kaasschaaf voor je knieën”, zegt vaste gebruiker Boaz terwijl skatemaatje Jitse zijn knie inspecteert na een valpartij. Behalve dat de ondergrond niet meer geschikt is voor de kleine wieltjes, zijn de roestvrij stalen toestellen verspreid over het terrein ook niet meer bij de tijd. “Door de zon schitteren ze scherp, en in de zomer zijn ze hartstikke heet als je erop valt.” Daarnaast zijn de toestellen op zichzelf al glad, maar bij regen helemaal. “Dan is er op de ramp helemaal geen grip, en op het asfalt wel weer ineens.” Daar komt volgens de jongeren nog eens bij dat de uiteinden van het terrein na een flinke regenbui door viezigheid niet meer kunnen worden gebruikt.

Jongeren

Een groep skaters heeft nu aangeklopt bij de gemeente, met de wens voor een nieuwe skatebaan. “Toen de Carrousel werd uitgebreid hebben we al uitgesproken daar nog eens een keer wat mee te willen doen samen met de jongeren”, licht Scheele toe. Ook daarvoor kwam de staat van de skatebaan al eens over de tafel. “Eertijds was er een plan dat meer dan een kwart miljoen koste, en dat vrijwel niet inpasbaar was”, verklaard de wethouder. Dat ging toen dus niet door.

De jongeren hebben nu met behulp van het naastgelegen jongerencentrum een meer realistisch plan bedacht. WijZ Welzijn -dat het jongerencentrum runt- ziet de opwaardering van de skatebaan als een goede mogelijkheid voor het versterken van de sociale samenhang. Zo zou de skatebaan ten dienste kunnen staan van het jongerenwerk in de gemeente, en is het niet langer een voorziening op zich.

“Het bieden van een door de jongeren zelf gewenste sportieve voorziening als een skatebaan kan het bewegen van die groep flink stimuleren”, voorziet Scheele. Volgens cijfers van de gemeente beweegt op dit moment 43% van de jeugd van twaalf jaar en ouder vijf of meer dagen per week minstens een uur. Het college denkt dat voornamelijk dat percentage omhoog kan. “Er worden oriënterende gesprekken gevoerd met diverse partijen om activiteiten aan te bieden voor Ommense jeugd op de skatebaan, om daarmee het gebruik van de skatebaan nog meer te stimuleren”, schrijft het college.

Peiling

Om te kijken of er daadwerkelijk een brede behoefte is voor een nieuwe skatebaan, werd met behulp van WijZ een enquête uitgezet. Van de 61 respondenten gaven er 56 aan dat inderdaad graag te zien. “Terwijl er voorheen ook enkelen waren bij wie de voorkeur uitging naar een voetbalveldje, was het nu nog steeds de overgrote meerderheid die zei weer een skatebaan te willen”, aldus Scheele. Een drietal van de respondenten gaf aan liever een algemene ‘chill plek’ te zien; de overgebleven responses waren een onrealistische reuze skatebaan en een pretpark. 24 van de respondenten hebben aangegeven bij de komst van een nieuwe skatebaan mee te willen denken over de precieze invulling.

De kieren in het wegdek gaan niet samen met de kleine wieltjes.

Perspectief

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan veel waardering te hebben voor het initiatief vanuit van deze groep jongeren. “We willen jongeren perspectief geven, dan zullen we ook naar ze moeten luisteren. Als ze dan een zo duidelijke wens hebben, moeten we kijken of dat kan”, meent Scheele. Het college stelt dan ook voor om mee te werken aan een vernieuwing van de skatebaan. “Dan kunnen we renoveren of een nieuwe baan aanleggen. Vanwege het roestvrij staal is renoveren behoorlijk ingewikkeld. Wat het college betreft is het voorstel om het nieuw aan te leggen met duurzame betonelementen.”

Tijdens de vergadering afgelopen donderdag van de raadscommissie bleek dat zij in grote lijnen achter het voorstel staan; alle fracties noemden het een prachtig initiatief. “Als de huidige skatebaan op is, moeten we hem vernieuwen, en dan moeten we het ook gelijk goed doen”, merkte Gerrit de Jonge (VOV) op. Hoewel er op het idee zelf weinig werd aangemerkt, was er wel kritiek op het in enkele ogen inhoudelijk weinig concrete voorstel. Volgens Scheele is dit iets waar in dit geval bewust voor is gekozen.

“We hadden nu alle denkbare punten en vragen al in de stukken kunnen beantwoorden, maar hebben er bewust voor gekozen dat niet te doen.” Volgens de portefeuillehouder wilde het college het voorstel nog niet in beton gieten: “We willen eerst meegaan in het initiatief; en dat later uitwerken. We willen een proces maken samen met de jongeren, er moeten afspraken komen, en in die zin is het vooral kaderstellend.”

Ontwerp

Hoe een nieuwe skatebaan eruit zou moeten komen te zien is in het voorstel dan ook nog niet ingevuld. Om te kijken hoe het terrein eruit zou kunnen komen te zien, is wel bij een bouwer van skatebanen gevraagd naar de mogelijkheden met de beschikbare ruimte. Om een impressie te geven heeft die een offerte gemaakt, met een skatebaan die al in het Noord-Hollandse Schagen is gerealiseerd. De raadscommissieleden vroegen zich of hoe ‘compleet’ het uiteindelijke ontwerp dan is. Simone Pol (PvdA) wilde bijvoorbeeld weten of er voldoende niveau verschil in komt: “Dat er genoeg ruimte is voor jongeren die net beginnen, en voldoende uitdaging voor gevorderden.”

Dat is volgens jongerenwerker Jordy Habekotté, die vanuit WijZ betrokken is bij het project, zeker de bedoeling: “Ik denk dat het belangrijk is om met de skaters en steppers te gaan kijken welke elementen zij belangrijk vinden voor de skatebaan. En dan de verschillende niveaus mee te nemen in het ontwerp, zodat je voor ieder wat wils hebt in verschillende gradaties.” Volgens Habekotté wordt binnen de mogelijkheden ook rekening gehouden met de rolstoelers; iets waar Marleen Hemstede (CU) nadrukkelijk om vroeg. “Zodat alle kinderen de skatebaan kunnen gebruiken, maar ook ouderen voor het aanleren of versterken van hun rolstoelvaardigheden”, aldus Hemstede.

De baan heeft dagelijks veel gebruikers.

Toeloop

Een nieuwe skatebaan brengt vanzelfsprekend een toeloop van jongeren met zich mee. “Waar jongeren samenkomen is natuurlijk spel en vreugde, maar het kan ook leiden tot overlast. Die plek leent zich daar misschien wel voor”, licht Scheele toe. Reden voor de gemeente om als voorwaarde te stellen dat daar samen met de jongeren goede afspraken over worden gemaakt. “Wat daarbij helpt is natuurlijk dat de skatebaan naast het jongerencentrum de punt ligt, zodat ook WijZ daar gewoon oog op heeft, en betrokken kan zijn bij een aantal afspraken die we met die jongeren willen maken”, zegt Scheele. Voorwaarde is ook dat de skatebaan, ondanks de locatie direct naast het Punt, voor iedereen toegankelijk blijft.

“Ik denk niet dat we het sterker moeten maken dan dat het is, maar het is wel eens voorgekomen dat kinderen die niet regulier bij het Punt kwamen werden geweigerd of gepest”, licht Scheele toe. Habekotté beaamt dit ook: “We hebben verschillende jongeren die er komen, van jong tot oud. Het komt allemaal bij elkaar samen wat heel mooi is, maar dat veroorzaakt soms wel wat probleempjes.” De gedachte is door de jeugd zich echt ‘eigenaar’ te laten voelen van de nieuwe baan, eventuele ongeregeldheden in de kiem kunnen worden gesmoord. “Het extra voordeel daarvan is natuurlijk dat ze zich zo verantwoordelijk weten, dat ze inderdaad ook mee helpen de zaak daar schoon te houden”, zegt Scheele.

Daardoor moet het openbare karakter van de skatebaan ook gewaarborgd blijven. “Het is belangrijk dat iedereen welkom is, en zich veilig voelt op de skatebaan”, benadrukt Habekotté. “Dat iedereen ernaartoe kan, en er zijn ding kan doen. Dat hoeft niet alleen skaten te zijn, misschien wil er ook wel een keer iemand stoepkrijten.” In die spelregels moet dan bijvoorbeeld worden vastgelegd hoe wordt verwacht dat men met elkaar omgaat, en hoe de baan wordt achtergelaten. Dit zal dan op een bord komen, zodat er altijd kan worden verwezen naar de regels.

Overlast

Naast de ‘onschuldige’ overlast door spelende kinderen, is er nu ook ander overlast. De omgeving van de skatebaan is een bekende hangplek, waar geregeld wordt samengekomen om joints te roken. “Je moet er veilig kunnen skaten, en dat betekent dat joints roken daar niet past”, meent Scheele. De wethouder benadrukt wel dat die overlast niets te maken heeft met de groep jongeren die met het initiatief zijn gekomen. De Jonge (VOV) vroeg zich of er eventueel nagedacht moet worden over een verbod op samenscholing, alcohol en drugs op die plek; mogelijk zelfs via een uitzondering in de APV.

Maar volgens Scheele is daar nu nog geen reden toe, en biedt de algemene APV reeds voldoende middelen. “We hebben gesprekken gehad met WijZ en politie. En die geven aan dat op zichzelf het regel bestek voldoende is.” Volgens de wethouder zal vooral goed in gesprek gaan met de jongeren, in combinatie met de al gevoerde persoonsgerichte aanpak, meer effect hebben. De Jonge onderkende dat zo’n verbod, zeker gebiedsgericht, nogal radicaal is. Wel wilde hij horen hoe de handhavers zelf tegen de huidige situatie aankijken. “Liever van tevoren dicht timmeren, dan dat er achteraf gelazer komt.”

Wat de gemeente betreft kan er tot een zekere mate ook worden samengewerkt met de jongerenwerkers. “Toezicht houden we zeker. Ik kijk vanaf mijn bureau op de skatebaan, en zijn vaak met de jongeren in contact. Maar we zijn geen handhavers”, reageert Habekotté. “We vinden het belangrijk de politie er in mee te nemen. Niet dat die dagelijks moeten komen aanrijden, maar het is wel belangrijk dat die ook een oogje in het zeil houden.” Volgens de gemeente is het contact tussen al die partijen over het algemeen goed.

Toereikend

Het aanleggen van een skatebaan in beton betekent dat geheel duurzamer is, maar wel duurder in de aanleg. Het college vraagt in haar voorstel om een krediet van maximaal 122.000 euro. Wat de wethouder betreft is dat ook de maximale bijdrage vanuit de gemeente. De daadwerkelijke kosten van de aanleg zullen pas duidelijk worden na de aanbesteding. Het zou voor de gemeente eventueel nog wel voordeliger kunnen uitpakken, omdat er mogelijkheden zijn voor sponsoring. “Eertijds bij de aanleg van de huidige skatebaan waren er een aantal bedrijven die zich als sponsor aandienden, en uiteraard worden die bedrijven nu ook weer benaderd”, verklaard Scheele.

Het krediet dat wordt gevraagd is gebaseerd op de -inmiddels verlopen- ‘voorbeeld’ offerte. Hoe het park daadwerkelijk vorm krijgt moet uiteindelijk worden ingevuld samen met de gebruikers. Dat deed commissielid Roosmarijn Wernars (D66) afvragen of het dan nu niet te vroeg is om al een budget te stellen: “Is er wel genoeg bekend over de wensen van de jongeren, en of dat overeenkomst met het budget? Het zou zo jammer zijn als ze straks te veel moeten schrappen omdat het geld er niet voor is.” Wethouder Scheele reageerde dat er, voor zover nu bekend, voldoende ruimte is binnen het budget. “Volgens de eerste gesprekken die we daarover hebben gevoerd lijkt het wel degelijk mogelijk te zijn binnen het budget”, aldus de wethouder financiën.

Dat deed Richard Smits (VVD) wel vragen wat er gebeurt als na de aanbesteding toch blijkt dat de kosten hoger uitvallen. “Lukt het voor wat voor reden dan ook niet, zitten we met een probleem. Dan moeten we of zeggen het moet op een andere manier, of we komen terug voor meer geld”, reageerde Scheele. “Het heeft weinig zin om vooruit te lopen op een aanbesteding die eventueel niet lukt, dat doen we nooit en nu ook niet.” De Jonge (VOV) wilde toch meer zekerheid dat er voldoende geld is voor de realisatie.

“Ik ben een voorstander van het direct goed doen. Laten we open en transparant, en ook reëel zijn, en het bedrag iets verhogen”, riep de fractievoorzitter op. “Ik zie liever in het jaaroverzicht dat het bedrag niet helemaal besteed is, dan dat we terug moeten komen voor meer geld.” De Jonge noemt het betreurenswaardig dat er al zo lang over wordt gesproken, en hoe de baan er nu bij ligt. “Denk bijvoorbeeld aan wat de ChristenUnie noemde, om ook iets voor mindervaliden te regelen. Ik denk niet dat die prijs daar goedkoper van wordt.”

Scheele erkende dat: “Dat zou inderdaad een kostenverhogend aspect met zich mee kunnen brengen. Maar dat ligt ook aan hoe we het inrichten.” De wethouder gaf aan het eens te zijn met De Jonge ‘om het goed te doen of niet’. Hij zegde toe het onderwerp van toegankelijkheid voor mindervaliden mee te nemen in het traject: “Daar maak ik werk van.” Toezeggingen over een verhoging van het budget bleven echter uit. De Jonge hield vast, en wilde uiteindelijk als enigste partij dat het voorstel wordt besproken in de raad; de overige partijen beschouwden het als hamerstuk.

De gemeenteraad vergaderd op 28 oktober over het voorstel, en alles wijst erop dat er dan dus groen licht zal worden gegeven. Wat het dagelijks bestuur betreft kan er daarna snel worden begonnen met de uitvoering. De herinrichting van de kruising van de Chevalleraustraat, Danteweg en Kievitstraat tot rotonde staat hierbij volgens het college niet in de weg.