(In)formateur Compagner draagt CDA, LPO en CU voor om coalitie te vormen

Ommen – Tijdens een openbare vergadering over de coalitieonderhandelingen in de gemeente Ommen heeft (in)formateur Judith Compagner vanavond in de raadszaal van de gemeente Ommen haar advies gepresenteerd. Compagner heeft op 3, 5 en 5 april als informateur afzonderlijk gesprekken gevoerd met de woordvoerders van alle zeven fracties. Dit om de duiding en visies te horen van de fracties na aanleiding van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

Uitslag verkiezingen

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart heeft het CDA de meeste stemmen behaald en is met 24,5% van de stemmen, ondanks een zetel verlies, de grootste partij in Ommen. Tweede partij werd LPO met 21,2% van de stemmen, gevolgd door CU met 17,1% van de stemmen en VOV met 14,2 %. VVD, D66 en PvdA haalden achtereenvolgens 12%, 5,7% en 5,4% van de stemmen.

In zetelaantallen betekent dit dat het CDA 1 zetel heeft verloren (van 5 naar 4), LPO haar zetelaantal heeft verdubbeld (van 2 naar 4), de CU stabiel is gebleven met behoud van 3 zetels, de VVD eveneens constant is gebleven met 2 zetels, D66 een zetel heeft verloren (van 2 naar 1), en de VOV gelijk is gebleven met 2 zetels, evenals de PvdA met 1 zetel.

Er zijn hierdoor drie grotere partijen te onderscheiden die samen een meerderheid in de raad hebben. Het CDA, LPO en de CU hebben samen 11 van de in totaal 17 raadszetels. Voor een dergelijke coalitie zijn volgens Compagner programmatisch gezien voldoende overeenkomsten. VOV, D66 PvdA en VVD samen liggen vanwege de verkiezingsuitslag niet direct voor de hand. De VOV wordt daarnaast door nagenoeg alle partijen niet als samenwerkingspartner in de coalitie gezien vanwege de stijl van politiek bedrijven, aldus Compagner.

Gezien de omvang van de raad, en de tijdens de gesprekken veelvuldig uitgesproken wens om deze raadsperiode in tegenstelling tot de vorige, met partijgebonden wethouders te werken, adviseert Compagner om een coalitie te vormen met maximaal 3 partijen, te weten CDA, LPO en CU. Dit houdt echter niet in dat er niet ook met andere partijen constructief kan worden samengewerkt. Dit zou tot uiting kunnen komen in een gezamenlijke vaststelling van een raadsbreed akkoord.

Na rondvragen door Compagner is gebleken dat alle partijen achter het voorstel van het CDA om het aantal wethouders weer naar 3 fulltime wethouders te brengen staan. Gezien de uitdagingen waar Ommen de komende bestuursperiode mee te maken krijgt, zoals onder andere het financieel gezond blijven en de nieuwe ambtelijke organisatie door het eindigen van de samenwerking binnen de bestuursdienst Ommen-Hardenberg adviseert Compagner om voor de komende bestuursperiode drie fulltime partijgebonden wethouders te benoemen. Volgens Compagner zouden het CDA, LPO en CU ieder 1 fulltime wethouder leveren in deze constructie.

Conclusie

(In)formateur Judith Compagner adviseert dus kortom om de formatiegesprekken te starten met deelname daaraan door het CDA, LPO en de ChristenUnie. “Deze coalitie doet naar mijn mening recht aan de uitslag en aan de opdracht die ik als informateur van de partijen gekregen heb.” aldus Compagner.

(In)formateur Judith Compagner.
(In)formateur Judith Compagner.