Imminkhoeve in Lemele tijdelijk ingezet voor opvang coronapatiënten

Lemele – De Imminkhoeve in Lemele wordt sinds gisteren tijdelijk ingezet voor de opvang van zieke en herstellende patiënten met het coronavirus (COVID-19). Zorgorganisatie Carinova zorgt voor de inzet van verplegend personeel. De GGD IJsselland en GHOR IJsselland organiseren hiermee extra opvang van patiënten voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, mensen die beschermd wonen of in de maatschappelijke opvang in de regio IJsselland.

Het doel van de opvang is dat de patiënten uiteindelijk weer zelfstandig kunnen functioneren in hun eigen omgeving. Maar er zullen ook patiënten verblijven, die het grillige ziektebeeld waarschijnlijk niet zullen overleven. Door de ligging in het groene Vechtdal hebben de patiënten een plek, waar zij in alle rust kunnen herstellen of met alle zorgzaamheid overlijden.

Veertig

De Imminkhoeve, die voor een deel beschikbaar komt voor de opvang, biedt ruimte aan veertig herstellende patiënten die te ziek zijn om thuis te blijven, verpleegd te worden in een verpleeg- of verzorgingstehuis of herstellende zijn na een ziekenhuisopname. Opvang van de patiënten is alleen mogelijk na verwijzing van een huisarts of het ziekenhuis. De Imminkhoeve is normaal gesproken een aangepast vakantieverblijf voor ouderen en mensen met een beperking. De locatie beschikt over een circa twee hectare groot terrein met meerdere accommodaties, wat het geïsoleerd opvangen en verplegen van COVID-19-patiënten goed mogelijk maakt.

Snel inzetbaar

“We waren in opdracht van het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg, red.) op zoek naar een locatie waar we verplegend personeel en beschermingsmaterialen efficiënt en veilig kunnen inzetten. Dit moest ook een locatie zijn die zodanig is ingericht, dat we deze snel in gebruik kunnen nemen”, zegt Rianne van den Berg, directeur van GGD IJsselland en GHOR IJsselland. De Imminkhoeve bleek een ideale plek te zijn voor de opvang van COVID-19 patiënten. “Je gunt ze een goede en fijne plek om te kunnen herstellen. Het gaat om patiënten die flink ziek zijn of ziek zijn geweest. Denk aan mensen die niet ziek genoeg zijn om nog in het ziekenhuis te blijven maar die ook nog niet naar huis kunnen. Of andersom. Het gaat ook om mensen uit een verpleeg- of verzorgingstehuis, mensen die ‘beschermd wonen’ of uit de maatschappelijke opvang die coronagerichte zorg nodig hebben.”

Herstel

Verschillende organisaties in de regio hebben zich de afgelopen weken al aangeboden als opvanglocatie voor COVID-19 patiënten. De speciaal opgezette projectorganisatie zocht eerst binnen bestaande zorggebouwen naar een geschikte locatie. “De keuze is gevallen op Imminkhoeve: centraal gelegen in de regio en qua inrichting snel inzetbaar”, aldus Marco Huisman, projectleider vanuit Veiligheidsregio IJsselland. Bestuurder Esther van der Kooij van de Stichting Imminkhoeve is blij met de goede samenwerking. “Samen staan we sterk en zo komen we tot oplossingen waarbij de zorg voor deze patiënten het beste ingericht kan worden. We zijn blij dat we als Imminkhoeve daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.”

Het Landhuis bij de Imminkhoeve. Foto: Stichting Imminkhoeve.

Indien nodig kan het tijdelijke zorghotel in gebruik worden genomen, maar daar is nu nog geen sprake van. Het is afwachten of dit daadwerkelijk noodzakelijk is nu het aantal ziekenhuisopnames wat afneemt door de genomen maatregelen. Mocht er toch weer een stijging komen dan zijn de organisaties hierop voorbereid.

Personeel

Vanuit GHOR IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland is een projectorganisatie opgezet voor de voorbereidende logistiek, en voor het tijdelijk management van het facilitair beheer van het zorghotel tijdens de huurperiode. De projectorganisatie zorgt in nauwe afstemming met Carinova voor ondersteunend en verplegend personeel. “Carinova beschikt over COVID-herstelverpleging die we zowel thuis als op onze verpleeglocaties kunnen aanbieden. Imminkhoeve is een waardevolle aanvulling hierop, want niet voor iedereen is herstel thuis mogelijk of het verpleeghuis een passende plek”, aldus Martin Plant, directeur Carinova Thuiszorg. “Het mooie is dat we zorgpersoneel dat we hebben geworven voor zorghotel Imminkhoeve samen met personeel van Carinova al hebben ingezet op een andere zorglocatie voor de verzorging van COVID-19-patiënten. Een mooi voorbeeld van elkaar helpen en ondersteunen waar nodig en mogelijk”, vult projectleider Huisman aan.

Plaatselijk Belang

Het Plaatselijk Belang Lemele ondersteunt de patiënten opvang bij de Imminkhoeve. “Door patiënten onder te brengen bij Imminkhoeve, kunnen de verschillende ziekenhuizen zich blijven richten op de patiënten die de meest urgente zorg nodig hebben. In deze onzekere tijd, is alle hulp welkom. We begrijpen dat het een impact kan hebben op het dorp. Mensen die hierover contact willen kunnen ons bereiken via lemelewebsite@outlook.com of info@pblemele.nl”, schrijft het.

Het PostNL punt in de Imminkhoeve zal openblijven. Omdat deze niet in direct contact staat met de patiëntenzorg kan hier veilig gebruik van blijven worden gemaakt. Wel zijn de openingstijden tijdelijk aangepast. Op werk dagen is het punt van 13:00 tot 17:00 geopend.