Hypermoderne sluis in Junne nog steeds niet klaar voor gebruik

Junne – De hypermoderne nieuwe sluis in Junne is nog steeds niet klaar voor gebruik. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de sluis bij het begin van het vaarseizoen van 2018 al in gebruik zou worden genomen. Tijdens de aanleg van de sluis bleek echter dat het project veel complexer was dan dat in eerste instantie werd gedacht. Het innovatieve ontwerp van de sluis, een zogeheten vlinderklepprincipe waarbij er geen traditionele sluisdeuren zijn, zorgde ervoor dat het waterschap extra expertise in moest huren. De verwachte ingebruikname van de sluis werd verschoven naar april dit jaar, maar ook deze planning bleek te optimistisch. De afgelopen maanden heeft het waterschap Vechtstromen de sluis uitvoerig getest. Er werd gehoopt dat als deze fase goed verliep de sluis vandaag kon worden geopend voor publiek.

Maar na uitvoerig testen is gebleken dat er bij de nieuwe sluis in Junne nog een aantal technische problemen zijn die eerst verholpen moeten worden. De gelijksoortige sluis die Mariënberg is aangelegd kwam wel goed door de testen heen, en is vanaf vandaag tussen 9:00 en 17:00 te gebruiken. De sluizen zijn zelfstandig te bedienen door de gebruikers. Daarom werd er de afgelopen maanden uitgebreid getest of de sluizen naar behoren werken, en of ze veilig zijn voor gebruikers. “Helaas zijn er bij sluis Junne nog een aantal problemen met de automatisering van de sluis, waardoor de sluis nog niet naar behoren werkt en we deze dus nog niet open kunnen stellen. We werken eraan om deze sluis zo snel mogelijk in gebruik te nemen, maar kunnen helaas niet zeggen hoe lang dit gaat duren”, meldt het waterschap.

Als de sluis bij Junne straks eindelijk in gebruik kan worden genomen zal de Vecht na honderd jaar weer doorgaand bevaarbaar zijn tussen Duitse grens en het Zwartewater. Bootjes met een maximale diepgang van een halve meter kunnen dan weer van Zwolle naar Duitsland varen. Met de opening van de sluis bij Mariënberg vandaag is de Vecht voor een groter deel bevaarbaar geworden, maar nog niet helemaal van de Duitse grens tot aan Zwolle.