Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang, Vechtdal Wonen en gemeente ondertekenen prestatieafspraken komend jaar

Ommen – Afgelopen maandag hebben Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang, woningstichting Vechtdal Wonen, en de gemeente Ommen de prestatieafspraken voor het jaar 2021 ondertekend. Hiermee bundelen zij hun krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen “Ommen geeft thuis!”, schrijft de gemeente in een persbericht. “Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de samenleving. Daarvoor moeten we intensief met elkaar samenwerken en verder kijken dan onze kerntaak. Met deze prestatieafspraken kunnen we samen de woon- en leefmogelijkheden in Ommen verbeteren”, aldus Martijn Rink, directeur bestuurder van Vechtdal Wonen.

Betaalbaarheid

Prettig wonen moet volgens de gemeente Ommen voor iedereen bereikbaar zijn, zowel jong en oud. Huren kan ook een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief zijn voor een koopwoning, of juist een tussenstap zijn naar de koopwoning. In de afspraken is het streven naar kwalitatief goede, betaalbare en passende woningen opgenomen. De partijen zetten in op het creëren van bewustwording en het optimaliseren van de woonlasten, passend bij de gezins- en inkomenssituatie van de huurders.

Momenteel wordt er een spoedwet voorgesteld die het mogelijk maakt om tijdelijke huurkorting toe te passen. Als de huurder door bijvoorbeeld de coronacrisis tijdelijk minder inkomsten heeft, zoekt Vechtdal Wonen samen met de huurder naar een oplossing. Zo kan er bijvoorbeeld financiële ruimte verkregen worden totdat de inkomsten weer op peil zijn. Het netwerk rondom woonlasten, armoede en schuldenproblematiek wordt verder versterkt in lijn met de aanpak van de afgelopen jaren die zich met name richt op preventie en vroeg signalering, toegankelijkheid van dienstverlening, coaching en het bieden van effectief maatwerk waar nodig.

Beschikbaarheid

De wereld is continu in beweging, en dat heeft natuurlijk ook invloed op de woonwensen van huurders en woningzoekenden. Om hen een thuis te kunnen bieden is een toekomstbestendige en gedifferentieerde woningmix nodig, met een toewijzingsbeleid dat daarop inspeelt en maatwerkmogelijkheden biedt. De partijen onderkennen daarbij het belang van extra aandacht voor bijzondere doelgroepen, waaronder de mensen die urgent of met spoed behoefte hebben aan een woonruimte.

Voor een goede balans tussen vraag en aanbod hebben de drie organisaties afgesproken de komende jaren huurwoningen te bouwen in De Vlierlanden en Haven Oost. Deze eengezinswoningen worden Nul op de Meter (NOM-woningen), en levensloop aanpasbaar gebouwd. “In de huidige woningmarkt is het vinden van een passende huurwoning niet voor iedereen gemakkelijk. Het toevoegen van nieuwe huurwoningen is dus heel belangrijk. Ik ben verheugd dat Vechtdal Wonen en Huurdersvereninging Verenigd Huurbelang dertig nieuwe huurwoningen gaan realiseren in 2021”, zegt wethouder Bart Jaspers Faijer.

Archiefbeeld van Vechtdal Wonen.

Om de toegankelijkheid van (senioren) van (senioren)woongebouwen en het openbaar gebied rond de woningen te verbeteren, zijn ook afspraken gemaakt. Met de zogenaamde seniorenkorting stimuleert Vechtdal Wonen doorstroming van een eengezinswoning naar een geschiktere seniorenwoning.

Verduurzaming

Om de CO2- neutraal ambitie voor 2050 na te streven, blijven de partijen inzetten op verdere verduurzaming van woningen en de woonomgeving. De investeringen zijn onder meer gericht op de milieukwaliteit, gezondheid, energiezuinigheid en gebruikskwaliteit van de woningen. De handen worden ineengeslagen om te werken naar een evenwichtige, gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving om de woonkwaliteit verder te bevorderen.

Samen

“Ommen is een plek voor iedereen: een plek waar iedereen zich thuis kan voelen”, aldus de gemeente. Om dit te bereiken zetten de partijen in op organisatie overstijgende samenwerkingen en sluiten zij zich aan bij bestaande netwerken. Zo zien de partijen bijvoorbeeld een toename van kwetsbare groepen. Gezamenlijk vormen de partijen een vangnet voor deze groepen. Het is voor alle partijen belangrijk om van publieke waarde te zijn en samen te blijven werken aan een regio waar het goed wonen, werken en leven is en waar stad en ommeland elkaar versterken.