Huishoudelijke Hulp in Ommen verandert vanaf februari volgend jaar

Ommen – Vanaf 1 februari 2021 zal de voorziening Huishoudelijke Hulp in de gemeente Ommen veranderen. De contracten met de huidige thuiszorgorganisaties lopen per die datum af. Omdat de kosten voor de Huishoudelijke Hulp het afgelopen jaar flink zijn gestegen, worden een aantal wijzigingen doorgevoerd om de hulp in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen blijven aanbieden.

Abonnementstarief

Vóór 2019 was het bedrag aan eigen bijdrage dat betaald diende te worden inkomensafhankelijk, maar nu is er een standaard abonnementstarief van 19 euro per maand. Ongeacht het inkomen of vermogen kan voor dat bedrag binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) huishoudelijke hulp worden ingekocht. Gemeenten zien het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp daardoor fors toenemen, en de kosten dus stijgen. Waar de gemeente Ommen in het jaar 2019 hier nog 485.000 euro aan besteedde, is de verwachting dat er dit jaar één miljoen euro aan zal worden uitgegeven.

“Die stijging hangt samen met het zogenaamd abonnementstarief. Het is zo dat landelijk is bepaald dat er een eigen bijdrage kan worden bepaald, maar slechts één keer voor alle voorzieningen. En dus niet meer per voorziening. Dat heeft geleid tot een enorme stijging van het aantal vragen voor huishoudelijke hulp”, legt wethouder Ko Scheele uit. Het college besloot afgelopen juni al om de voorziening opnieuw in te richten, om zo te kunnen besparen op de kosten.

Verandering

De gemeente heeft gekozen om vanaf de eerder genoemde datum een algemene voorziening én een maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp aan te bieden. “Hierbij blijven wij inzetten op het leveren van passende ondersteuning aan onze inwoners en verwachten wij meer grip te houden op de betaalbaarheid van de voorziening”, aldus het college. De gemeente heeft een brief verstuurd naar de 352 inwoners die op dit moment gebruik maken van de huidige voorziening Huishoudelijke Hulp. In deze brief staat dat het aantal uur ondersteuning dat de inwoner ontvangt gaat wijzigen.

Foto ter illustratie. Foto: Anete Lusina/Pexels

800.000

Een gemeentewoordvoerder meldt dat deze wijziging niet altijd een daling zal betekenen. Vanaf 1 februari volgend jaar biedt de algemene voorziening voor 72 uur per jaar ondersteuning in het huishouden. Hoe die uren worden ingevuld is aan de inwoner om zelf af te spreken met de thuiszorgorganisatie. Bij de maatwerkvoorziening is dit vanaf 104 uur op jaarbasis. Verder worden er contracten afgesloten met minder thuiszorgorganisaties. Met deze wijzigingen verwacht de gemeente dat de toekomstige jaarlijkse besteding uit komt op rond de 800.000 euro.

Huishoudelijke hulp

Iedere inwoner van Ommen kan aanspraak maken op de voorziening Huishoudelijke Hulp. Of zij voor de voorziening in aanmerking komt ligt aan de persoonlijke situatie. De gemeente heeft een strak beleidskader opgesteld voor toegang tot de maatwerkvoorziening. De toegang tot de algemene voorziening is een stuk soepeler. De toegang tot de voorziening wordt vanaf februari volgend jaar geregeld door het Samen Doen team. Daarbij wordt extra rekening gehouden met het verwijzen naar de juiste voorziening. Enerzijds door het beleidskader goed in te richten, en anderzijds door Samen Doen aan de voorkant kritisch te laten bepalen welke ondersteuning het meest passend is.

De insteek van het beleidskader is om te kijken naar wat de inwoner op eigen kracht zelf kan, naast de inzet van gebruikelijke hulp en eventueel ondersteuning vanuit het sociaal netwerk. Wanneer dit onvoldoende oplossing biedt, kan de inwoner eerst gebruik maken van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp. De algemene voorziening is voorliggend op de maatwerkvoorziening. Wanneer de inwoner vanwege een medische beperking extra ondersteuning in het huishouden nodig heeft, kan de inwoner in aanmerking komen voor de maatwerkvoorziening. Binnen de maatwerkvoorziening wordt met modules gewerkt, waarbij Samen Doen de afweging maakt welke module wordt ingezet.

Thuiszorgorganisaties

De contracten met de huidige thuiszorgorganisaties lopen af per 1 februari 2021. Om nieuwe organisaties te vinden is er de afgelopen maanden een aanbestedingsproces doorlopen. Acht organisaties lieten daarbij van zich horen. De inschrijvingen werden beoordeeld, onder meer op implementatieplan en dienstverleningsproces; en de impact van de corona crisis op die laatste. Ook realistische innovatieve ideeën voor het terugdringen van de uitgaven op de huishoudelijke hulp waren een factor. In tegenstelling tot de meeste aanbestedingen werd er niet gelet op de prijs, aangezien dat een vaststaand gegeven is.

De gemeente heeft met vijf thuiszorgorganisaties afspraken gemaakt. Voor de maatwerkvoorziening met Carinova (met Saxenburgh Groep als onderaannemer), Beter Thuis Wonen en Tzorg. Voor de algemene voorziening met de voornoemde thuiszorgorganisaties, én Buurtdiensten en Alphatrots. Carinova, Beter Thuis Wonen en Alphatrots zijn al actief in de gemeente, de rest is nieuw. Met de gegunde partijen worden nu afspraken gemaakt over het implementatie- en communicatieproces. De nieuwe contracten lopen tot 31 december 2024. Met daarna een optie tot verlenging van twee keer één jaar.

Het risico dat inwoners nu ondersteuning krijgen van organisaties die straks niet meer gecontracteerd zijn is volgens de gemeente beperkt gebleven. 317 van de 352 inwoners die nu ondersteuning ontvangen hoeven niet te veranderen van thuiszorgorganisatie. Voor 35 inwoners geldt dat zij op zoek moeten naar een nieuwe organisatie. De nieuwe en oude organisaties gaan in overleg over de overname van betrokken personeel. Het uitgangspunt is dat medewerkers zoveel mogelijk bij dezelfde inwoners blijven.

Spreekuur

Mocht blijken dat de ondersteuning uit de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp onvoldoende is, dan kan dit kenbaar gemaakt worden aan een medewerker van het Samen Doen team. Zij beoordelen dan of een inwoner in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp. In verband met de corona maatregelen komt er geen medewerker van Samen Doen op huisbezoek. Er wordt zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen opgelost. Samen Doen komt met een telefonisch spreekuur om vragen van inwoners te beantwoorden.