Hondenspeelbos in Lemele kan met bijdrage van gemeente nu gerealiseerd worden

Lemele/Ommen – Het vergde wat tijd en moeite maar Lemele krijgt definitief een hondenspeelbos. Zo’n omheinde plek waar honden veilig kunnen rennen en ravotten. Het is een initiatief van René van der Linde, inwoner van Lemele. Hij miste een geschikte plek waar honden los kunnen lopen, en met elkaar kunnen spelen zonder dat hierbij overlast ontstaat. Als hij zijn hond Moos, een zwerfhond uit Curaçao, wil uitlaten op bijvoorbeeld de Lemelerberg moet dat altijd aangelijnd. “Mijn vrouw gaf aan dat er al op veel plekken zo’n speelbos is. Dat zette me aan het denken”, aldus Van der Linde

Hij liep al even met het plan, en klopte aan bij de gemeente Ommen. Er is namelijk geld nodig om het beoogde bosperceel tegenover Zaal Dijk geschikt te maken. De gemeente stelt jaarlijks een percentage van de begroting beschikbaar om dergelijke initiatieven uit de samenleving te (onder)steunen. Maar dat potje wordt nauwelijks aangebroken. Daardoor vloeit er alleen al van afgelopen jaar zo’n twee ton door naar de algemene reserve, die ook al goed gevuld is.

Initiatieven

Ook de gemeenteraad heeft er aandacht voor dat dit potje amper gebruikt wordt. Toen de raad afgelopen 12 november de beleidsarme begroting besprak kwam het hondenspeelbos in Lemele ter sprake. “Over het jaar 2020 is een fors bedrag niet besteed, en vloeit dus terug naar de algemene reserve. Onze verbazing was groot. Aangezien er in Lemele al een half jaar een prachtig burgerinitiatief is opgezet, om te komen tot een hondenspeelbos”, merkte Hilbert Moerman van de PvdA op. Hij vertelde dat het plan aan alle voorwaarden voldoet, en vroeg waarom er toen toch nog geen instemming was. Wethouder Leo Bongers gaf daarop aan dat er destijds nog gesprekken plaatsvonden met de initiatiefnemer, en dat er nog een aantal zaken aangeleverd dienden te worden.

Tijdens de vergadering werd een motie ingediend, om te onderzoeken waarom er het afgelopen jaar onvoldoende burgerinitiatieven zijn ingediend voor het beschikbare budget. Daarnaast waren de fracties benieuwd naar hoe inwoners enthousiast kunnen worden gemaakt om wél met suggesties te komen. De motie, ingediend door het CDA, werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De bedoeling is dat de uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de nog op te stellen perspectiefnota, die begin volgend jaar aan de beurt is.

€7.000

Van der Linde werd door de gemeente gevraagd om met een begroting te komen. Met drie offertes voor de nodige materialen en werkzaamheden kwam deze op een bedrag van 7.000 euro. Afgelopen dinsdag stemde het college in om dat bedrag eenmalig beschikbaar te stellen. “We moeten het terrein goed omheinen, zodat honden niet zomaar pardoes de straat op kunnen rennen met alle gevolgen van dien. Het bosje van ongeveer één hectare groot heeft de vorm van een driehoek. Dat gaan we aan twee zijden afschermen met gaaswerk. De andere zijde, zo’n honderd meter lang, gaan we omheinen met een soort takkenwal met paaltjes. Daar leggen we snoeihout en takken in, wat goed is voor de natuur en allerlei dieren aantrekt”, legt initiatiefnemer Van der Linde uit. Met dat bedrag worden op het terrein ook de nodige snoei werkzaamheden uitgevoerd, waarvan de restproducten weer kunnen worden gebruikt voor de takkenwal. Verder worden er een toegangshek, afvalbakken en verdere accessoires voor de inrichting mee aangeschaft.

Leren

Bij de aanleg van het hondenspeelbos worden leerlingen van het Zone.college uit Zwolle betrokken, de voormalige Groene Welle. Dat gebeurt via Forest Projects, een leerbedrijf binnen de opleiding Bos- & natuurbeheer. Dat leerbedrijf bestaat bijna volledig uit studenten van de opleiding zelf. De leerlingen zullen volgend voorjaar zes maandagen het bos in gaan om achterstallig onderhoud te doen, en het snoeihout te verwerken in de aan te leggen takkenwal. “Het Zone.college ziet dit als een geweldig mooi project voor de leerlingen die worden opgeleid in ‘het groen’”, aldus het college. “In maart willen we eerst beginnen met het opschonen van het bos. Dat gaan de studenten op maandagen doen, daar zullen ze wel enkele weken mee bezig zijn. Ook daarna blijven ze betrokken bij het reguliere onderhoud”, licht Van der Linde toe. Het plan is om het gebied en de 1,20 meter hoge houtwal in één keer grondig aan te pakken, zodat het voor jaren toekomstbestendig is.

René van der Linden met zijn hond Moos.

Onderhoud

Het driehoekige bosperceel van één hectare groot ligt tussen de Ledeboerweg, Lage Esweg en de Reefhuisweg/Dennenhoekweg. Van der Linde kan het voor een jaarlijks bedrag huren van zijn buren, de familie Stoeten. Bij de hoek op de kruising van de Ledeboerweg en de Lage Esweg moet een mooie entree komen. “Bij de ingang komt ook een zuil, waar zakjes voor het opruimen van hondenpoep beschikbaar zijn en ook volle zakjes in een bak kunnen worden gegooid”, belooft de initiatiefnemer. Het is verder aan de baasjes en vrijwilligers om ervoor te zorgen dat het terrein zoveel mogelijk poepvrij blijft. “Er hebben zich zo’n dertig hondenliefhebbers ingeschreven voor dit initiatief. Bij toerbeurt helpen zij straks mee met het opruimen van het terrein. Zo komen er ook geen extra kosten op het bordje van de gemeente terecht.” Van tevoren zullen duidelijke regels worden opgesteld voor het gebruik van het veld, waarbij het eigen risico van het gebruik voorop staat.

Draagvlak

Het Plaatselijk Belang Lemele is blij met de oplossing en de steun van de gemeente. “Wij als PB vinden dat dit plan, dat breed vanuit de bevolking wordt gedragen, ook de steun moet krijgen van de gemeente. En niet alleen wat betreft de vergunningen maar ook een financiële bijdrage. Binnen de hondenbezitters wordt wel gezegd dat ze in de afgelopen jaren belasting (tot 1-1-2020, red.) hebben betaald en dat er nooit iets mee gedaan is in Lemele”, schreef voorzitter Gerrit Jan Hallink naar het college toen zij er nog geen klap op hadden gegeven. “Dan zou het een mooi gebaar zijn om hiervoor subsidie te geven. En als je kijkt hoeveel losloopveldjes er in de kern van Ommen zijn is het volgens ons acceptabel dat er ook zoiets in Lemele komt.” Een stukje vervallen bos dat nu bekend staat als ‘rommelbos’ wordt volgens het PB getransformeerd tot een mooie plek.

Onderbouwing van draagvlak is altijd een belangrijk punt voor de gemeente. Van der Linde deed een behoeftepeiling door een enquête onder 65 hondenbezitters uit te zetten. Daaruit blijkt dat een overgrote meerderheid het een mooi initiatief vindt, en gebruik van het speelbos willen maken. Slechts vijf hondenbezitters noemen het een overbodige voorziening. Ook bij de direct aanwonenden van het perceel is grotendeels draagvlak. Vijf aanwonenden waren direct positief, één twijfelt maar wil het eerst zien, en één vindt het perceel geen geschikte plek en denkt dat het een uitlaatplek gaat worden. Met de laatste twee houdt Van der Linde nauw contact.

Hondenbeleid

Het hondenspeelbos zoals dat in Lemele gerealiseerd gaat worden valt buiten het huidige hondenbeleid van de gemeente. “Tot nu toe hebben wij een hondenbeleid dat zich beperkt tot de kern Ommen, en niet tot het buitengebied. We hebben een aantal hondenuitlaat plekken benoemd, en prullenbakken laten plaatsen. Maar het buitengebied stond daar tot nu toe buiten”, licht wethouder Bongers toe. “Mede omdat heel veel mensen in het buitengebied zeggen dat ze op eigen terrein voldoende uitlaat ruimte hebben.” In Lemele, de grootste woonkern van de gemeente buiten de stad zelf, is dat lang niet overal het geval. De meeste inwoners wonen namelijk in de ‘bouw’. “Het is een hondenspeelplaats, maar het is ook een plek voor de samenkomst van mensen, om gewoon met elkaar in contact te treden”, zegt Bongers. Volgens de wethouder is het hondenspeelbos een verrijking voor het dorp Lemele, en vergroot het de leefbaarheid en aantrekkingskracht van het dorp nog verder.

Van der Linde heeft er alle vertrouwen in dat het hondenspeelbos een succes zal worden. “In Ommen zelf zijn enkele losloopveldjes aangewezen, maar daar komt geen hond. Letterlijk. Omdat die terreinen niet afgesloten zijn, en honden dus zomaar ineens weg kunnen rennen. In dit speelbos kunnen honden straks mooi met elkaar spelen en rennen, wat ook belangrijk is voor het socialiseren van onze dieren. Het heeft even geduurd, maar ik ben blij dat het nu allemaal door kan gaan”, besluit Van der Linde.