Heringerichte Prinses Julianastraat en Schurinkstraat weer open voor verkeer

Ommen – Vanaf vandaag zijn de heringerichte Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat weer geopend voor verkeer. Het doorgaand verkeer op de wegen, die in het verlengde van elkaar liggen, werd eind maart afgesloten voor de gefaseerde werkzaamheden, waarbij de herinrichting tot een ‘erftoegangsweg plus’ werd gerealiseerd. Vanmiddag rond drie uur werd de weg met het symbolisch weghalen van het laatste hek weer geopend voor het verkeer. Achteraf werd met alle betrokken een hapje en drankje genuttigd in de tuin van het gemeentehuis.

Erftoegangsweg plus

In de in 2017 aangenomen ‘Verkeersvisie 2030’ werd de aanpak van de Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat aanvankelijk niet opgenomen. Maar nadat de aanwonenden en ondernemers het initiatief namen om bij de politiek en gemeentelijke bestuurders aan de bel te trekken, werd vervolgens in goede samenspraak toch tot een plan van aanpak gekomen voor de renovatie. De gemeenteraad stemde vorig jaar maart dan ook in om de aaneengesloten straten opnieuw in te richten als een zogeheten ‘erftoegangsweg plus’. Met een dergelijke inrichting geldt een maximale snelheid van 50 kilometer per uur, en staan zowel ‘doorstroming’ als ‘verblijven’ centraal. De Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat vervullen aan de ene kant namelijk de ontsluiting van een groot deel van het centrum van Ommen, en aan de andere kant wordt er aan beide kanten van de weg gewoond en gewerkt.

Met het symbolisch weghalen van het laatste hek werd de weg weer geopend voor het verkeer.

Gezamenlijk

Een deel van de uitgangspunten van de herinrichting waren dat alle weggebruikers op een veilige manier gebruik kunnen maken van de weg, en dat de omwonenden en bedrijven goed bereikbaar blijven. Ook moest de overlast van het verkeersgeluid zoveel mogelijk beperkt worden. “Het mooie is dat het een gezamenlijk project is van de aanwonenden, verkeersdeskundigen, de politie, en de ondernemers. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. Dat heeft uit eindelijk geresulteerd in een plan van aanpak waar we met zijn allen ja tegen hebben gezegd”, vertelde wethouder Leo Bongers vanmiddag voordat de weg werd geopend. Een belangrijke gestelde voorwaarde voor de werkzaamheden was dat deze voor de start van de vakantieperiode afgerond zouden zijn, en dat de bereikbaarheid van de aanwonenden en ondernemers tijdens de afsluitingen gewaarborgd zou blijven. “Ik ben zeer verheugd dat dit met zijn allen gelukt is. Ik vind dit echt een compliment waard voor al die genen die dit hebben mogelijk gemaakt.”

Hij complimenteerde de uitvoerder met het feit dat de werkzaamheden ondanks de tropendagen van de afgelopen weken volgens planning zijn afgerond, en dat de adressen binnen de afsluitingen goed bereikbaar bleven. Met de aanwonenden en ondernemers is afgesproken om na een jaar te gaan evalueren of de nieuwe inrichting van de weg naar tevredenheid is, of dat er eventueel toch nog wat veranderd moet worden.

Asfalt

Over de gehele lengte van het wegdek zijn een aantal veranderingen in grote lijnen doorgevoerd. Zo is er overal nieuw asfalt aangebracht, en zijn de klinkers bij de bestaande kruispunt plateaus ingeruild voor asfalt. Met door het asfalt vervangen van deze klinkers moeten de plateaus ‘soepeler’ zijn geworden. De veelgenoemde klachten van klapperende aanhangers ’s morgens vroeg zouden hiermee verdwenen moeten zijn. Daarnaast hebben alle fietssuggestie stroken een breedte gekregen van 1,80 meter, en zijn deze niet langer aangegeven met verf die snel verslijt, maar met gekleurd asfalt.

Bij de aansluiting van de Prinses Julianastraat met de Vechtkade is een midden geleider aangelegd, zodat fietsers en voetgangers in twee stappen kunnen oversteken.

Vechtkade

Tijdens de eerste fase is het gebied tussen de kruising van de Prinses Julianastraat met de Vechtkade en de kruising met de Lodderholt/Vrijthof aangepakt. Bij de aansluiting met de Vechtkade is een midden geleider aangelegd, zodat fietsers en voetgangers in twee stappen kunnen oversteken. Daarnaast moet de midden geleider een vertragende werking hebben op het verkeer. Ook zijn de fietspaden aan beide zijden van de Julianastraat verlegd zodat ze eerder afbuigen. Bij de kruising met het Vrijthof en Lodderholt is het zebrapad aan de zuidelijke kant verwijderd. Daarnaast werden de paaltjes in de binnenbocht verplaatst. De aansluitingen van beide straten op de Prinses Julianastraat werden opnieuw bestraat.

De bushaltes tussen de Den Lagen Oordt en het Vrijthof hebben niet langer een lus voor fietsers, maar zijn vervangen door een verhoogd trottoir.

Den Lagen Oordt

De tweede fase was de aanpak van het volgende wegvak, dat tot aan de kruising met de Doctor A.C. van Raaltestraat loopt. De meest opvallende aanpassing hier is dat de bushaltes tussen de Den Lagen Oordt en het Vrijthof niet langer een lus voor fietsers hebben, maar zijn vervangen door een verhoogd trottoir. Dit zodat bij grote hoeveelheden buspassagiers zij niet meer tussen de bus en de fietsers komen te staan, en dat al het verkeer, inclusief de fietsers, nu moet stoppen wanneer er een bus stopt bij een halte. Daarnaast is het verhoogde trottoir aanzienlijk hoger dan de verdwenen haltes, zodat mensen in rolstoelen zonder problemen de bussen kunnen gebruiken. Een ander voordeel is dat de slechtzienden stroken door konden worden getrokken.

Tussen de LIDL en kringloop de Tweede Ronde werd een nieuw verhoogd plateau aangelegd met daarop een zebrapad.

LIDL

De grootste verandering in het wegdek werd uitgevoerd tijdens de derde fase, waarbij het volgende wegvak tot bij de LIDL, vlakbij de kruising met de Smitstraat, werd behandeld. Hier is tussen de LIDL en kringloop de Tweede Ronde een nieuw verhoogd plateau in de weg gemaakt. Hierop is een veilige oversteekgelegenheid aangelegd, inclusief een zebrapad. Ook wordt het verkeer op de Schurinkstraat vertraagd, door wat praktisch een drempel is. De zuidelijke uitrit van de LIDL-parkeerplaats en de noordelijke inrit van het Schurinkhof sluiten aan op het plateau. Bij de Smitstraat en de zuidelijke aansluiting van het Schurinkhof zijn uitritconstructies aangelegd.

Bij de rotonde met de Strangeweg en Chevalleraustraat werd de oversteekplaats van de fietsers en voetgangers omgewisseld.

Strangeweg

Bij de vierde en tevens laatste fase werd aan het wegdek vanaf de LIDL tot en met de rotonde met de Strangeweg en Chevalleraustraat gewerkt. Hier is de oversteekplaats van de fietsers en voetgangers bij de aansluiting van de rotonde omgewisseld. Hierdoor zijn zij bij het oversteken verder van de rotonde, en is meer ruimte en tijd gecreëerd voor het oversteken. Ook is de opstelplek van de fietsers duidelijker gemarkeerd. Voor een midden geleider zoals aan het andere uiteinde van de weg was hier geen ruimte, maar wel is er een extra markering aangebracht op het midden van de weg.