Herbruikbaar beton gebruikt bij renovatie gemaal Vilsteren als één van eersten in het land

Vilsteren – Het toepassen van duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker. Ook in het bouwen en renoveren van gemalen en stuwen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt in bouwteamverband samen met vier aannemers, vier jaar lang, aan het renoveren van 60 gemalen en stuwen. Het toepassen van duurzaam materiaalgebruik en circulair en modulair bouwen heeft daarin een belangrijke plek.

Samen met bouwteampartner GMB werd voor de renovatie van Gemaal Vilsteren daarom gekozen voor circulair beton. Daarvoor schakelde het bouwteam de firma New Horizon in, dat met behulp van oogsttechnieken een tweede kans geeft aan beton, dat vrijkomt bij de sloop van gebouwen. Onder het motto ‘Wij slopen niet, wij oogsten!’, brengt dat bedrijf, samen met de Rutte Groep, circulair beton op de markt.

Foto: WDODelta

“We noemen dat beton Urban Mining Concrete. We maken hierbij gebruik van de Smart Liberator; een innovatieve betonverwerkingstechniek die bij de ontmanteling van gebouwen de oorspronkelijke, zuivere primaire bestanddelen uit geoogst beton, zoals zand, grind en cement, herwint. Van deze herwonnen grondstoffen produceren we vervolgens nieuw circulair stortbeton”, verklaard Boaz Wasser, Circular Supply Specialist bij New Horizon.

Het gebruik bij het gemaal gelegen tussen Vilsteren en Ommen is een primeur voor alle partijen, en het is tevens één van de eerste gemalen in Nederland waarbij dit duurzame beton wordt gebruikt. “Vilsteren is één van de eerste gemalen in het land met deze circulaire betontoepassing. Daar zijn we erg trots op”, zegt Roel van der Horst van het waterschap. “Hergebruik van grondstoffen is duurzaam, in principe is dat de basis van circulariteit. Het is even omdenken in projecten. We moeten het gebruik van grondstoffen reduceren. Daar draagt dit project aan bij.”

Circulair

Beton is het meest toegepaste materiaal in de bouw. Wereldwijd is de beton- en cementindustrie verantwoordelijk voor maar liefst 9% van de CO2-uitstoot. Het circulaire beton van New Horizon voldoet volgens hen aan alle specificaties, en is leverbaar in alle gangbare sterkte-, milieu- en consistentieklassen. Een duurzame oplossing, waar zowel GMB als WDODelta enthousiast over zijn.

v.l.n.r. Herbert Grolleman, Roel van der Horst en Boaz Wasser. Foto: GMB

Marion Wichard, bestuurslid en portefeuillehouder Duurzaamheid bij WDODelta: “De klimaatverandering stelt de samenleving voor nieuwe uitdagingen en heeft ook grote invloed op ons werk als waterschap. We zetten nieuwe manieren in om milieuvriendelijk en duurzaam onze taken uit te voeren. Door inzet van zonne- en windenergie én energie uit (riool)water werken we aan onze ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Daarnaast willen we meer en meer een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Dat kan alleen als we samenwerken met de markt. De toepassing van dit circulaire beton past dus uitstekend bij onze aanpak en ambities. Dit is een klasse-voorbeeld!”

Ook bij GMB worden duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker. “Wij hebben de ambitie om in 2030 volledig circulair te ondernemen. In ons nieuwe strategisch ondernemingsplan is circulariteit ook een van de hoofdthema’s. Daarom zijn we ook continu op zoek naar nieuwe, circulaire oplossingen voor onze projecten”, vertelt projectleider Herbert Grolleman.

Foto: WDODelta

Gemaal

Gemaal Vilsteren is één van de ongeveer 360 gemalen binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Gemalen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op het goede peil, en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. Het waterschap renoveert of vervangt gemiddeld eens in de 25 jaar de gemalen. Gemaal Vilsteren voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Het wordt daarom gerenoveerd, en gemoderniseerd met het duurzame beton.