Heien windpark Veenwieken afgerond, storten funderingen van start

Stegeren – De heiwerkzaamheden voor windpark De Veenwieken Stegeren, tussen Ommen en Dedemsvaart, zijn afgerond. De heistelling wordt morgen met een dieplader uit het gebied gehaald. De dieplader volgt, net zoals bij de komst eind april, bij uitzondering een andere route dan de vastgestelde route voor het bouwverkeer voor het windpark.

De windmolens vanaf het standpunt Ommerkanaal.

Het afronden van de heiwerkzaamheden betekend dat aannemer Meyer Sonderbau aan de volgende fase van de bouw kan beginnen: het realiseren van de funderingen. Volgende week zal de aannemer beginnen met de werkzaamheden voor de eerste van tien windmolens, en zal hiermee bezig zijn tot in de loop van augustus dit jaar. In hoofdlijnen betekent dit dat er bij de tien bouwplaatsen eerst grond wordt afgegraven voordat de werkzaamheden aan de funderingen zelf beginnen. Na het uitgraven van de locaties wordt het wapeningsstaal met maximaal twee vrachtwagens naar de locaties gebracht.

Vervolgens wordt het beton aangevoerd en met name dit zal de nodige vrachtbewegingen met zich meebrengen. De verwachting is dat er per fundering circa 30 vrachtwagens met beton nodig zijn. Omdat het storten van het beton in één keer moet gebeuren zullen deze transporten op één dag plaatsvinden.

Nadat de funderingen zijn uitgehard, kunnen de windmolen onderdelen erop worden gebouwd. De verwachting is nu dat de eerste grote windmolen onderdelen vanaf eind juni 2019 worden aangevoerd, en dat vanaf begin juli 2019 de eerste windmolens daadwerkelijk worden gebouwd.